Feeds:
Posts
Comments

Archive for December 21st, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE
21 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=JOxDIQ7uHJE
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Împărăteasa din Seba a auzit de renumele lui Solomon legat de Numele Domnului și a venit să-l încerce cu întrebări grele. Și a venit la Ierusalim cu un alai foarte mare, cu cămile încărcate cu mirodenii și cu aur foarte mult și cu pietre scumpe. Și a venit la Solomon și a vorbit cu el despre tot ce era în inima ei.
1 Împărați 10.1,2
Solomon a avut perioade de mare strălucire a credinței și totodată perioade de adânc faliment. În pasajul citat, el este o frumoasă imagine a lui Hristos, care este înțelepciunea lui Dumnezeu (1 Corinteni 1.24). Faima și reputația lui Solomon se răspândiseră peste tot, iar această împărăteasă din sud s-a hotărât să meargă ea însăși la Ierusalim și să vadă dacă ceea ce auzise despre Solomon era adevărat. Nu doar curiozitatea a motivat-o, ci, așa cum citim, renumele lui Solomon „legat de Numele Domnului“. Ce minunată atracție, care trebuie să anime și inimile noastre!
Cu siguranță că și noi vom avea întrebări, iar unele pot fi „întrebări grele“, ca ale acestei împărătese; însă, dacă le aducem la Domnul, vom descoperi că El este mai mult decât binevoitor să satisfacă inimile noastre. Împărăteasa din Seba a văzut de asemenea cât de fericiți erau slujitorii lui Solomon (versetul 8). Aceasta nu era datorită splendorii construcțiilor realizate de Solomon – ele nu puteau exercita decât o atracție de moment, care s-ar fi risipit repede – ci datorită bucuriei de a fi în prezența lui Solomon și de a fi martori ai înțelepciunii lui. Ne place și nouă să petrecem timp cu Domnul? Dacă da, atunci vom descoperi cu siguranță că „nici jumătate nu ni s-a spus“ (versetul 7).
Împărăteasa a venit cu daruri pentru Solomon și, fiind ea însăși relativ bogată, darurile ei au fost în ton cu ceea ce ea avea de oferit, iar împăratul Solomon era cu totul vrednic de ceea ce ea i-a dăruit. Cu cât mai vrednic este Domnul nostru Isus (Luca 11.31) de închinarea noastră și de lauda buzelor noastre!
„Un lucru I-am cerut Domnului, pe acesta îl voi căuta: să locuiesc în casa Domnului toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să întreb despre El în templul Său“ (Psalmul 27.4).
E. Clermont

SĂMÂNȚA BUNĂ
21 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=lcw3hDzvLCs
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Dar El era străpuns pentru nelegiuirile noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era peste El.
Isaia 53.5
Ai fost acolo…?
Tom Allen a crescut într-o familie creștină, dar nu a vrut să aibă nimic de-a face cu Isus Hristos. De aceea a trăit cât mai departe de Dumnezeu – până în ziua când viața lui s-a schimbat radical. Era în serviciul militar ca pilot și participa la o slujbă bisericească. A mers acolo doar din plictiseală și respectând tradiția. Tot ce s-a spus l-a lăsat indiferent. La final însă a pășit în față un bărbat și a cântat o cântare care l-a mișcat profund pe Tom. În versurile ei se repetau cuvintele: „Ai fost acolo…?“.
Ai fost acolo când L-au răstignit pe Isus?
Ai fost acolo când s-a făcut întuneric beznă?
Ai fost acolo când Mântuitorul Și-a dat viața?
Ai fost acolo când L-au pus într-un mormânt?
Ascultând acea cântare, Tom Allen a simțit cum cuvintele ei îi sfredeleau întreaga ființă. El chiar fusese acolo, dar nu ca privitor pasiv, ci ca împotrivitor învrăjbit al Fiului lui Dumnezeu. Și el L-a răstignit pe Isus Hristos prin atitudinea sa! Atunci și-a adus aminte de multele sale păcate. Știa că nedreptățile sale L-au dus pe Domnul Isus la moarte. El a murit, pentru ca Tom Allen să trăiască! Tânărul pilot s-a rugat în inima sa: „Doamne Isuse, Îți mulțumesc că Ți-ai dat viața pentru mine și pentru păcatele mele. Acum doresc să-Ți aparțin, să Te urmez și să-Ți slujesc cu toată viața mea. Da, Doamne, am fost acolo, dar acolo Te-am întâlnit pe Tine“.
Citirea Bibliei: Zaharia 8.1-23 · Marcu 14.1-11

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
21 DECEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/el-este-un-dumnezeu-al-restaurarii-2-2/
EL ESTE UN DUMNEZEU AL RESTAURĂRII (2)– Fundația S.E.E.R. România
„Vei izbăvi totul.” (1 Samuel 30:8)
Într-o zi, amaleciții au pus la pământ cetatea natală a împăratului David, arzându-o până la temelie și luând familiile captive. În această scenă de „mare strâmtorare”, David și oamenii săi „au ridicat glasul, şi au plâns până n-au mai putut plânge.” (1 Samuel 30:4). Dumnezeu te va lăsa să-ți plângi pierderile pentru că este ceva sănătos, însă nu te va lăsa să rămâi prea mult în stadiul acesta. Așa că, Dumnezeu i-a zis lui David: „Urmăreşte-o, căci o vei ajunge şi vei izbăvi totul.” (vers. 8). Oare David și poporul său au primit înapoi tot ce au pierdut? Da, și mult mai mult pe lângă acestea – căci Dumnezeul nostru nu este numai un Dumnezeu al restaurării, ci și un Dumnezeu al abundenței. S-ar putea să spui: „Îmi este atât de rușine de toți anii pe care i-am pierdut.” Dar Dumnezeu a creat timpul și El îți poate acorda timp în care să lucrezi pentru El. „Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele… oştirea Mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră. Veţi mânca şi vă veţi sătura, şi veţi lăuda Numele Domnului, Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi, şi poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară!” (Ioel 2:25-26) Să reținem cuvântul „a se sătura.” Când Dumnezeu te binecuvântează, El nu o face cu pipeta sau cu rația. Nu! Când El te binecuvântează, tu poți exclama: „Dragostea Lui nu are limită, Harul Lui nu are măsură, Puterea Lui nu are graniță. Din bogățiile Sale infinite, prin Hristos, El toarnă, și toarnă, și iarăși toarnă!” Încă de când Adam și Eva au eșuat în Grădina Edenului, dorința și planul lui Dumnezeu a fost acela de a ne da înapoi ceea ce am pierdut. Așadar, vino azi la El, și lasă ca restaurarea să înceapă.

https://www.youtube.com/watch?v=SvV3FmqT4fw

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
21 DECEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
2 Corinteni 6.1‑18; 7.1
Multă răbdare, iată ce‑l caracterizează pe slujitorul lui Dumnezeu (adică pe fiecare credincios; v. 4; cap. 12.12). Mai bine decât prin toate cuvântările lui, Pavel demonstra valoarea evangheliei prin felul în care suporta încercările. El suferea pentru ceva care merita.
Ce om ciudat este creştinul! El are, într‑un fel, două feţe. În ochii lumii, el apare în josnicie, ispititor, necunoscut, întristat, sărac, neavând nimic. Însă ce devine el înaintea lui Dumnezeu? Autentic, bine cunoscut, viu, mereu bucuros, având toate lucrurile (v. 8‑10)! Aceasta este adevărata lui faţă.
Îndemnurile care urmează pot părea înguste şi severe. Ele însă vin din inima largă a apostolului (v. 11). Cuvântul despărţire nu ne place şi totuşi, cine spune sfinţenie, spune separare pentru Dumnezeu (Levitic 20.26). A o împlini pe una (cap. 7.1) echivalează în mod obligatoriu cu a o practica pe cealaltă. Separarea de lume(v. 16‑18) iar versetele 14 şi 15 nu se aplică numai unui asemenea proiect de căsătorie nepotrivită! Separarea de lumea religioasă(v16‑18)aceasta oferă compensaţii incomparabile: experienţa prezenţei Domnului Isus în mijlocul alor Săi; relaţii binecuvântate cu Dumnezeu Tatăl nostru; despărţirea de rău sub toate formele lui (cap. 7.1).

Read Full Post »

%d bloggers like this: