Feeds:
Posts
Comments

Archive for December 18th, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE
18 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=Mk4jdmEzqwc
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Isus deci le-a spus: „Când Îl veți înălța pe Fiul Omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt“.Ioan 8.28
Fiul Omului „înălțat“ – în lumina Evangheliei după Ioan (2)
Acesta este al doilea loc din Evanghelia lui Ioan, după cel din capitolul 3.14, în care Domnul vorbește despre înălțarea Sa, anume despre faptul că oamenii aveau să-L înalțe ca Fiu al Omului. Titlul de Fiu al Omului a fost deseori folosit de Domnul Isus, atât cu referire la lepădarea și la suferințele Sale, cât și cu privire la a doua Sa venire și la Împărăția Sa. Suferințele și gloria lui Hristos sunt cele două trăsături caracteristice ale acestui titlu. Acest lucru poate fi văzut în prima și în ultima menționare a lui în Noul Testament. În mod izbitor, ambele menționări fac referire la capul binecuvântat al Domnului nostru.
În prima menționare, Domnul Isus răspunde la afirmația unui om care voia să-L urmeze (Matei 8.19,20). Hristos a răspuns că animalele și păsările își aveau locurile lor de odihnă, dar că Fiul Omului, Cel lepădat, nu avea unde să-Și plece capul. În ultima menționare a titlului de Fiu al Omului vedem din nou menționat capul Domnului Isus, încununat cu o coroană de aur (Apocalipsa 14.14). Timpul pentru secerișul pământului a sosit, iar Fiul Omului vine cu putere și mare glorie (Matei 24.30; Daniel 7.13,14). Aceste referințe arată suferințele și gloria Sa.
În pasajul nostru, Domnul are un lung dialog cu fariseii. Acești critici religioși nu-L înțelegeau deloc pe Domnul Isus. El le spune: „Când Îl veți înălța pe Fiul Omului“, vestind astfel mai dinainte partea pe care ei urmau s-o aibă la răstignirea Lui. Cât de solemn este gândul că omenirea este responsabilă pentru moartea lui Hristos! Domnul însă adaugă: „atunci veți cunoaște că Eu sunt“ – prin aceasta aveau ei, în mod potențial, să cunoască faptul că El era ceea ce afirma că este. Ce har! Într-adevăr, în chiar momentele când vorbea despre faptul că avea să fie înălțat, „mulți au crezut în El“ (Ioan 8.30).
B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ
18 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Vă rugăm fierbinte, pentru Hristos: Împăcați-vă cu Dumnezeu! Pe Cel care n-a cunoscut păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim dreptatea lui Dumnezeu în El.2 Corinteni 5.20,21
El a murit pentru mine
Acum două mii de ani s-a întâmplat cea mai mare minune pe care a văzut-o vreodată această lume.
Atunci, pe pământ, trăia un Om care nu a păcătuit niciodată. El făcea întotdeauna ce era drept în ochii lui Dumnezeu. Desigur, știți că este vorba despre Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este singurul a Cărui viață a fost desăvârșită, împlinind în totul voia lui Dumnezeu. El este singurul ale Cărui vorbe și fapte corespundeau cu ceea ce era în inima Lui. Cu toții trebuie să recunoaștem că uneori avem ceva de ascuns. Dar Hristos era atât de integru, încât chiar Pilat a recunoscut că Isus Hristos era „Om drept“ (Matei 27.24).
Dumnezeu L-a judecat pe singurul Lui Fiu desăvârșit și L-a pedepsit pentru păcatele noastre. Credinciosul poate spune: El a purtat pe cruce păcatele mele, El Și-a dat viața pentru mine, ca păcatele mele să poată fi iertate.
Mărețul har m-a mântuit pe mine din păcat
Și voi slăvi în veșnicii pe Cel ce har mi-a dat.
—J. Newton, 1772
Jertfa de ispășire a lui Hristos este suficientă pentru păcatele fiecărui om, dar de ea au parte numai aceia care se întorc la Dumnezeu, își recunosc păcatele și primesc prin credință lucrarea de salvare a lui Isus pentru ei înșiși.
Citirea Bibliei: Zaharia 5.1-11 · Marcu 13.1-13


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
18 DECEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/fariseul-si-femeia-pacatoasa/
FARISEUL ȘI FEMEIA PĂCĂTOASĂ– Fundația S.E.E.R. România
„Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult…” (Luca 7:47)
Într-o zi, Domnul Isus lua masa în casa unui fariseu; acolo a venit și o femeie păcătoasă… care a început să șteargă și să sărute picioarele Domnului, „şi le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care-L poftise şi-a zis: „Omul acesta, dacă ar fi un prooroc, ar şti cine şi ce fel de femeie este cea care se atinge de El…” (Luca 7:38-39). Dar Simon fariseul înțelesese greșit. Aici nu era vorba despre faptul că Isus nu știa, ci că nu Îi păsa! Atunci și acolo, El i-a iertat păcatul femeii și a trimis-o acasă răscumpărată, restaurată și cu un alt scop! Această povestire confirmă ceea ce știm deja: Domnul Isus a venit să mântuie păcătoșii de pe stradă și fariseii din biserică. Nu există nimeni la care să nu poată ajunge harul lui Dumnezeu! Având lucrul acesta în minte, gândește-te la următoarele: 1) Nu uita niciodată din ce te-a scăpat Dumnezeu! Să observăm ce i-a spus Isus lui Simon fariseul: „Cui i se iartă puţin, iubeşte puţin” (Luca 7:47). Aducându-și aminte de păcatele din trecutul său, psalmistul David a scris: „M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei; mi-a pus picioarele pe stâncă, şi mi-a întărit paşii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut, şi s-au încrezut în Domnul.” (Psalmul 40:2-3). 2) Nu uita că Domnul Isus nu Se uită la trecutul tău, ci la viitorul tău! Mulțimea o considera pe această femeie o buruiană, dar Isus a văzut-o ca pe un trandafir, și l-a udat! Concluzie: dacă ai nevoie de iertare astăzi, vino la Isus! Și dacă ai fost iertat, vino cu mulțumire și cu laude înaintea Lui!

https://www.youtube.com/watch?v=t5cJUyeSO3o

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
18 DECEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
2 Corinteni4.1‑15
Dacă este bine orientată spre o sursă de lumină, o oglindă poate lumina un ungher întunecos. Astfel, contemplând gloria Domnului (cap. 3.18), Pavel reflecta în jurul lui în mod fidel fiecare rază pe care o primea. Ce anume strălucea asupra lui făcându‑l atât de vizibil oamenilor? Gloria lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos (v. 6). Această cunoştinţă a lui Hristos în glorie, ce comoară era ea pentru Pavel! Apostolul nu era decât vasul în care se afla comoara: un sărman vas de lut, fragil şi fără valoare în sine. Pentru că, dacă instrumentul lui Dumnezeu s‑ar fi remarcat prin strălucite calităţi omeneşti, atunci ar fi atras atenţia asupra lui, în detrimentul comorii pe care trebuia s‑o prezinte! Bijutierii ştiu bine că un scrin prea luxos ar tinde să eclipseze giuvaerul care este conţinut acolo. Ei îşi expun cele mai frumoase bijuterii pe o simplă catifea neagră. Tot aşa, vasul, Pavel, era în necaz, în strâmtorare, persecutat, trântit jos astfel încât comoara, viaţa lui Isus în el, să fie manifestată din plin (v. 10). Încercările unui credincios contribuie la a‑i îndepărta toate strălucirile personale, astfel încât să se arate cu atât mai mult strălucirea în care el nu are alt rol decât acela de picior al lămpii (sau al sfeşnicului).

Read Full Post »

%d bloggers like this: