Feeds:
Posts
Comments

Archive for October 15th, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE
15 OCTOMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=GQCXvbxzxqY
ble.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Pe voi înșivă cercetați-vă dacă sunteți în credință. 2 Corinteni 13.5
Acest verset este adesea greșit înțeles și chiar folosit pentru a promova ideea că cei credincioși ar trebui să se analizeze pentru a găsi dovezi ale mântuirii lor. Bineînțeles că fiecare dintre cei credincioși trebuie să se cerceteze ca nu cumva să fie în ei vreo „cale a întristării“ (Psalmul 139.24) și să se judece în prezența lui Dumnezeu. Totuși, judecata de sine este un lucru foarte diferit de a te examina pentru a fi sigur de mântuire. Din cauza interpretării greșite a acestui verset, mulți creștini se cercetează întotdeauna pentru a vedea dacă sunt „în credință“.
Corintenii plecaseră urechea la glasul învățătorilor falși, care puneau la îndoială apostolatul lui Pavel. Răspunsul lui Pavel la aceste defăimări este: „Pentru că voi căutați o dovadă că în mine vorbește Hristos, … pe voi înșivă cercetați-vă“ (2 Corinteni 13.3,5). Pavel arată astfel cât de nechibzuită era punerea la îndoială de către corinteni a apostolatului său, căci cum deveniseră corintenii creștini? Oare nu Pavel fusese acela care-i condusese la Mântuitorul? Dacă doreau să vadă o dovadă a apostolatului său, trebuia doar să privească la ei înșiși. Pavel nu le spune să privească la ei înșiși pentru a găsi dovezi ale mântuirii lor, ci să privească la faptul că mântuirea lor era o dovadă a apostolatului său.
Siguranța noastră nu vine din privirea la noi înșine, nici din simțămintele noastre, ci din credința în ceea ce Dumnezeu a spus (1 Ioan 5.10-13). B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ
15 OCTOMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=BSRl5ZRjLDI
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Isus a zis:] „Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da odihnă“. Matei 11.28
Isus Hristos mi-a schimbat viața (2)
„Mi-am cumpărat o Biblie și în fiecare dimineață ascultam evanghelia la radio. Într-o zi, în liniștea dimineții, L-am rugat pe Domnul Isus să mă primească și El mi-a răspuns numaidecât. Am simțit în inima mea atât de limpede apropierea Lui, încât am început să plâng. Domnul este atât de măreț, de minunat și de plin de iubire! Toată povara apăsătoare din viața mea dispăruse.
Aceasta a fost ziua întoarcerii mele la Dumnezeu. Când m-am ridicat de pe genunchi, m-am simțit atât de ușurată și de fericită. Din clipa aceea, viața mea a fost transformată și am avut în inimă o fericire adâncă, pe care înainte nu o cunoscusem. Această schimbare a vieții mele a avut loc în urmă cu treizeci de ani, dar nu regret nicio clipă că am făcut acest pas.
Desigur, și după aceea au fost unele greutăți în viața mea, dar Dumnezeu m-a ajutat, m-a ridicat și m-a consolat. Îi mulțumesc Domnului pentru ceea ce a făcut pentru mine și familia mea, pentru ceea ce face astăzi și va face în continuare.“
La Domnul Isus putem veni cu toată povara care ne apasă și să-I spunem totul cu sinceritate. El ne va ierta, ne va lua de mână și ne va purta prin toate greutățile vieții până vom ajunge la ținta cerească.
„Eu v-am făcut și Eu vă voi duce; da, vă voi purta și vă voi scăpa“ (Isaia 46.4).
Citirea Bibliei: Isaia 44.14-28 · Evrei 9.1-10

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
15 OCTOMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cum-sa-fii-roditor-5/
CUM SĂ FII RODITOR (4)-Fundația S.E.E.R. România
„…Pe orice mlădiţă care aduce roadă, o curăţă, ca să aducă şi mai multă roadă.” (Ioan 15:2)
Pentru a fi roditor, trebuie să te supui procesului de curățare: „Pe orice mlădiţă care aduce roadă, o curăţă, ca să aducă şi mai multă roadă.” Curățarea presupune tăierea ramurilor uscate și curățarea ramurilor vii. Ambele operațiuni sunt necesare pentru a modela copacul și pentru a stimula creșterea. Pomicultorii profesioniști îți vor spune că majoritatea oamenilor ezită prea mult când vine vorba de curățarea copacilor. Dar Dumnezeu nu este așa. El nu numai că taie ce este păcătos și superficial, El taie și ce are viață și succes; o afacere care merge bine, o relație care te mulțumește sau un plan care pare să meargă bine. Dumnezeu nu taie numai „răul”, ci și „binele” pentru a-ți oferi „binele suprem”! Nu este plăcut, însă este absolut esențial pentru creșterea ta spirituală. Ce dorește Dumnezeu în viața ta? „Multă roadă” (Ioan 15:8). Iar asta înseamnă că va trebui să treci prin procesul de curățare! Poate că ești supus acestui proces chiar acum, și ți se pare că nu sunt tăiate doar ramurile uscate. Dumnezeu taie lucruri pe care doar noi le vedem productive, pentru ca în viețile noastre să se producă și mai multă roadă. Poate e un lucru de neînțeles. Credem că suntem credincioși, așa că suntem uimiți, chiar frustrați de curățarea pe care o face El. „De ce faci asta, Doamne? Ți-am dăruit afacerea mea, dar ea nu-mi aduce profit. Mi-am încredințat sănătatea în mâinile Tale, și acum sunt în spital. Ți-am dat zeciuială cu credincioșie, și urmează să dau faliment!” Ce se întâmplă? Curățarea „aduce celor ce au trecut prin şcoala ei, roada dătătoare de pace a neprihănirii.” (Evrei 12:11) Așadar, dacă treci prin acest proces chiar astăzi, nu uita că ești curățat ca să aduci „și mai multă roadă”!

https://www.youtube.com/watch?v=oH0oawa4ZRs

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
15 OCTOMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Fapte 27.18‑44
Pavel este la fel de liniştit în mijlocul furtunii, ca şi înaintea guvernatorilor şi a împăraţilor. Uraganul nu‑l împiedică să audă vocea Dumnezeului Căruia Îi aparţine şi pe Care Îl slujeşte (v. 23). Deşi, când se află în încercare, oamenii manifestă adesea cel mai crunt egoism, el, apostolul mărinimos, se gândeşte la salvarea tovarăşilor săi de călătorie. Îi încurajează prin Cuvântul Dumnezeului său, după care îi îndeamnă să ia din mâncare, nu înainte de a aduce mulţumiri lui Dumnezeu înaintea tuturor (1 Timotei 4.4,5).
După multe peripeţii şi pierderea navei, ei au ajuns toţi teferi şi nevătămaţi în portul dorit (citiţi Psalmul 107.25‑30). Putem vedea în această corabie, jucărie la cheremul stihiilor, o imagine a Bisericii pe pământ. Plecată pe un timp favorabil, ea n‑a întârziat să întâmpine vântul încercărilor şi al persecuţiilor pe care Satan l‑a stârnit împotriva ei. Lipsa de hrană, o perioadă de profund întuneric moral, recurgerea la tot felul de precauţii, toate acestea au survenit pentru că vocea apostolilor prin Cuvânt nu a fost ascultată. Se apropie ziua; odată cu ea, naufragiul final al creştinătăţii de nume (prefigurată de navă)! Domnul însă îi cunoaşte pe cei care sunt ai Lui din această Biserică care poartă Numele Său. Şi niciunul dintre cei pe care I i‑a dat Tatăl nu va fi pierdut (2 Timotei 2.19; Ioan 17.12).

Read Full Post »

%d bloggers like this: