Feeds:
Posts
Comments

Archive for October 8th, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE
8 OCTOMBRIE 2022

https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=dmEjHJZEhnY
http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/
Și să ia o cădelniță plină de cărbuni de foc de pe altarul dinaintea Domnului și să-și umple mâinile cu tămâie plăcut mirositoare, pisată mărunt, și să le aducă înăuntrul perdelei. Și să pună tămâie pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul tămâii să acopere scaunul îndurării care este deasupra mărturiei, ca să nu moară. Și să ia din sângele vițelului și să stropească cu degetul său înaintea scaunului îndurării, spre răsărit; și înaintea scaunului îndurării să stropească de șapte ori din sânge cu degetul său.Levitic 16.12-14
Acestea sunt cuvinte remarcabile, care ne arată clar esența Persoanei Domnului Isus. În Ioan 13.3 citim că Domnul Isus știa că a venit de la Dumnezeu și că la Dumnezeu Se duce. Acolo este folosit cuvântul „Dumnezeu“, nu „Tatăl“, însă același verset ne spune că El știa că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâini, iar versetul 1 spune că Isus știa că venise ceasul să plece din lume la Tatăl. Totuși, versetul 3 ne spune că El venise de la Dumnezeu și că la Dumnezeu Se ducea.
Acest lucru este foarte important, fiindcă, atunci când se face referire la Dumnezeu, în special în Evanghelia după Ioan, sunt accentuate responsabilitatea și sfințenia, iar când se face referire la Tatăl, se pune accentul pe har. Domnul Isus ieșise de la Dumnezeu și Se ducea înapoi la Dumnezeu. El Se putea întoarce la Dumnezeu exact așa cum venise de la El. Nimic din cei treizeci și trei de ani și jumătate trăiți pe pământ nu-L făcuse nepotrivit pentru prezența lui Dumnezeu. De fapt, Coloseni 1.12 ne spune că noi înșine suntem făcuți vrednici, sau potriviți, pentru moștenirea sfinților în lumină. Am fost așezați în această poziție pe baza lucrării Lui.
Domnul Isus Se putea întoarce la Dumnezeu după ce trăise pe pământ treizeci și trei de ani și jumătate, fiind perfect potrivit pentru a intra în prezența lui Dumnezeu, pentru a fi în Locul Preasfânt, unde se află tronul de judecată și de unde venise. El nu era absolut deloc întinat. Cât a trăit pe acest pământ nu a fost în niciun fel pătat sau întinat. Acest lucru este prezentat aici.H. L. Heijkoop

SĂMÂNȚA BUNĂ
8 OCTOMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=oif9X4gYZH8
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Un an întreg s-au strâns laolaltă în adunare și au învățat pe mulți oameni. Și ucenicii au fost numiți creștini, pentru prima oară, în Antiohia. Fapte 11.26
De la un nume de creștin la o viață de creștin
Conform opiniei generale, creștin este acela care este botezat, care merge la biserică și care plătește zeciuiala. Dar apartenența formală la o comunitate creștină sau frecventarea regulată a unei slujbe religioase nu fac dintr-un om un creștin! Un creștin credincios crede în Domnul Isus și are o legătură personală cu El.
Viorel și Maria erau foarte îndrăgiți în satul lor. Erau căsătoriți și aveau două fete minunate. Lucrau și în parohie, însă nu erau creștini credincioși. Când soțul s-a îmbolnăvit grav, familia a ajuns într-o criză. Tocmai în acea perioadă i-am cunoscut și i-am invitat să citim împreună Biblia. În următoarele luni am citit cu ei cu regularitate din Cuvântul lui Dumnezeu. Se vedea limpede cum, de la o întâlnire la alta, cei doi înțelegeau tot mai mult ce înseamnă să fii un creștin credincios.
După aproximativ un an și jumătate, amândoi au înțeles cuvintele Bibliei: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu“ (Ioan 1.12). Și-au mărturisit vina înaintea lui Dumnezeu și au primit iertarea Lui. Apoi au pornit într-o direcție nouă cu Hristos în inimă. Înainte avuseseră numele de creștini, acum duceau o viață de creștini.
Ai tu doar un nume de creștin sau ești un creștin adevărat având viață din Dumnezeu?
Citirea Bibliei: Isaia 40.1-17 · Evrei 5.11-14

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
8 OCTOMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/o-inima-taiata-imprejur-2/
O INIMĂ TĂIATĂ ÎMPREJUR- – Fundația S.E.E.R.România
„Domnul, Dumnezeul tău, îţi va tăia împrejur inima ta şi inima seminţei tale, şi vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău…”(Deuteronomul 30:6)
Nou-născuții băieți din Israel erau supuși în ziua a opta ritualului circumciziei. Lucrul acesta însemna că intrau într-un legământ cu Dumnezeu, în care El promitea să-i protejeze, să-i călăuzească și să-i binecuvânteze. În Noul Testament, apostolul Pavel spiritualizează acest ritual, când afirmă: „Tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh…” (Romani 2:29) Înțeleasă spiritual, tăierea împrejur înseamnă „a tăia” orice lucru care promovează și produce în noi porniri și fapte greșite. Domnul Isus a spus că „cei cu inima curată… Îl vor vedea pe Dumnezeu!” (Matei 5:8) Când inima ta este curată, Îl vei putea vedea pe Dumnezeu acolo unde ceilalți nu-L văd, și vei auzi vocea Lui când alții n-o vor auzi. Cuvântul „curat” se poate traduce prin „necontaminat.” Este diferența dintre un râu curat și unul poluat. Înseamnă că gândirea ta egoistă este abandonată și firea ta pământească este răstignită. Diferența dintre iertare și curățare este diferența dintre a tăia o plantă de la rădăcină și a o smulge din rădăcină. Iertarea are de-a face cu rezultatele păcatului – care este ușor de identificat. Însă curățarea are de-a face cu originea păcatului – și nu este așa de ușor de identificat, deoarece are de-a face cu trăsăturile firești și cu defectele de caracter. Iertarea vine odată cu mărturisirea, însă curățarea vine prin umblarea în lumină. Biblia ne asigură că „dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este în lumină… sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.” (1 Ioan 1:7) Îi ceri cumva lui Dumnezeu la nesfârșit să-ți ierte același păcat? Asta se întâmplă pentru că trebuie să experimentezi adevărata curățare. Inima ta trebuie tăiată împrejur, iar lucrul acesta este realizat de Duhul Sfânt!

https://www.youtube.com/watch?v=USk91gGio74

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
8 OCTOMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Fapte 23.16‑35
De astă dată nu‑L mai vedem pe Domnul intervenind în mod miraculos, ca la Filipi (cap. 16.26) sau ca în cazul lui Petru (cap. 12.7), pentru a‑Şi elibera slujitorul. El conduce evenimentele folosindu‑Se de tânărul nepot al apostolului, de calitatea de cetăţean roman a lui Pavel, precum şi de dispreţul orgolios al comandantului roman faţă de iudei cărora, fără îndoială, era mulţumit să le joace o farsă. Domnul promisese slujitorului Său că el va da mărturie la Roma (v. 11). Toate uneltirile vrăjmaşilor lui nu‑l vor putea deci împiedica; mai degrabă vor contribui la aceasta, pentru că, într-adevăr, ameninţările lor îl vor determina pe Lisias să‑l trimită pe Pavel sub bună escortă la Cezareea portul în care apostolul debarcase cu puţin înainte salvându‑l astfel de comploturile iudeilor fanatici. Odată cu prizonierul, Lisias trimite şi o scrisoare către guvernatorul Felix. Observăm cum expune cazul într-un mod avantajos pentru el, ascunzând greşeala pe care era pe cale s‑o comită (v. 27; cap. 22.25). Cu toate acestea, vina păgânilor aproape că păleşte alături de vinovăţia grozavă a iudeilor. Cei patruzeci de asasini legaţi cu blestem nu și-au putut ţine, evident, jurământul şi, prin aceasta, au chemat asupra capetelor lor acest blestem cu care se blestemaseră (v. 14).

Read Full Post »

%d bloggers like this: