Feeds:
Posts
Comments

Archive for October 5th, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE
5 OCTOMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=UB89JpLuliw
http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/

Dumnezeul meu vă va împlini orice trebuință, potrivit bogățiilor Sale, în glorie, în Hristos Isus.Filipeni 4.19
Copii ai lui Dumnezeu fiind, câteodată suntem descurajați și credem că ne lipsesc multe dintre bucuriile pe care cei necredincioși le experimentează. În astfel de momente, umblarea noastră nu este caracterizată de atracția către Hristos, iar ochii noștri rătăcesc și privesc la această lume cu dorința de a ne bucura de atitudinea ei lipsită de griji. Totuși ar trebui să ne întrebăm dacă Dumnezeu ne-a chemat la o viață de reguli stricte și de privațiuni sau dacă mai degrabă ar trebui să fim plini de bucurie, fiindcă am fost eliberați (Ioan 8.36).
Energia și mulțumirea pe care apostolul Pavel le avea nu se datorau bogățiilor sale pământești, nici savurării plăcerilor acestei lumi (Filipeni 4.1), ci se întemeiau pe afecțiunile sale pentru Hristos și pe cunoașterea faptului că bogățiile lui Dumnezeu erau tot ceea ce el avea nevoie. Nu facem altceva decât să ne înșelăm pe noi înșine atunci când credem că există o satisfacție reală în ceea ce lumea aceasta poate oferi.
Epistola către Efeseni menționează cuvântul „bogății“ de cinci ori și este demn de remarcat că, în fiecare caz, noi, cei credincioși, suntem puși în legătură cu aceste bogății. Duhul Sfânt vorbește despre bogățiile harului lui Dumnezeu (Efeseni 1.7; 2.7), despre bogățiile slavei lui Dumnezeu (1.18; 3.16) și despre bogățiile de nepătruns ale lui Hristos (3.8). Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru bogățiile harului Său, prin care ne-a dăruit răscumpărarea prin sângele lui Hristos! Prin bogățiile gloriei Sale Îl avem pe Hristos trăind în inima noastră (3.17). Câtă bucurie ar trebui să ne ofere acest lucru! Să trăim cu toții în puterea acestui mare adevăr și, la fel ca Moise, să socotim ocara lui Hristos o mai mare bogăție decât tot ceea ce ne-ar putea oferi această lume (Evrei 11.26)! Energia noastră ar trebui să fie cheltuită pentru savurarea bogățiilor de nepătruns ale lui Hristos, singurele care pot aduce adevărata bucurie. „Ca să vă dea, după bogățiile gloriei Sale, să fiți întăriți cu putere, prin Duhul Său, în omul dinăuntru“ (Efeseni 3.16).E. Clermont

SĂMÂNȚA BUNĂ
5 OCTOMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=cVVUi3VC10A
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după tradiția oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos. Coloseni 2.8
Un măr din al doilea rând
Un țăran s-a specializat în pomicultură și și-a făcut o plantație de meri. Era foarte mândru de calitatea bună a merelor sale și le lăuda mult. L-a invitat și pe un vechi prieten să vină să guste merele delicioase. Când acesta a venit, țăranul l-a întrebat: „Ai gustat merele mele deosebite? Sunt atât de bune, de dulci și de zemoase, așa ceva nu ai mâncat niciodată!“. Prietenul i-a răspuns: „Nici pe departe nu sunt dulci! Încetează să-ți mai lauzi merele! Sunt cele mai oribile din câte am mâncat eu vreodată. Sunt atât de acre!“. Țăranul l-a întrebat: „Dar ai gustat merele mele?“. — „Da, am trecut pe lângă livada cu meri și am cules la marginea drumului un măr roșu, frumos.“ — „Pomii de la marginea livezii i-am plantat special pentru hoții care vor să-mi fure merele. Dacă vor mânca din ele, atunci se vor gândi că toate merele sunt la fel de acre. Ar fi trebuit să iei un măr din al doilea rând, acelea sunt deosebit de dulci.“
Această întâmplare m-a dus cu gândul la mulți oameni care resping mesajul Bibliei și mântuirea în Isus Hristos. Aceștia au fost probabil dezamăgiți și înșelați de religii, „au mușcat“ într-o anumită măsură din mărul acru. Ar trebui să verificăm mai în adâncime care este diferența dintre mesajul Bibliei și cel al religiilor și vom constata că Dumnezeu nu ne dezamăgește niciodată!
Citirea Bibliei: Isaia 37.21-38 · Evrei 4.1-9

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
5 OCTOMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/gestioneaza-ti-banii-cu-intelepciune-3/
GESTIONEAZĂ-ȚI BANII CU ÎNȚELEPCIUNE!(3)– Fundația S.E.E.R.România
GESTIONEAZĂ-ȚI BANII CU ÎNȚELEPCIUNE! (3)
„Cel lacom de câştig îşi tulbură casa…” (Proverbele 15:27)
Averea lui Jean Paul Getty depășea 4 miliarde de dolari. Era considerat cel mai bogat om din lume. Revista „Los Angeles Times” a publicat următoarele rânduri scrise de Getty: „Nu m-am lăsat niciodată pradă invidiei, în afară de cea pe care o simt pentru cei care au capacitatea de a face ca o căsnicie să funcționeze și să reziste cu bucurie. E o artă pe care nu am fost niciodată capabil s-o stăpânesc. Dosarul meu: cinci căsnicii, cinci divorțuri, cinci eșecuri.” Iar articolul din revistă continua spunând: „Getty s-a referit la amintirile relațiilor sale cu cei cinci fii ai săi ca fiind „dureroase”. O mare parte a durerii sale s-a transmis prin banii săi. Fiul său cel mai prețuit, Timothy, un copil fragil, născut când Getty avea 53 de ani, a murit în 1958 la vârsta de 12 ani, în urma unor complicații chirurgicale, după o viață bolnăvicioasă, petrecută în cea mai mare parte departe de tatăl său, care era mereu plecat cu afaceri. Alți membri ai familiei Getty au avut parte de circumstanțe tragice. Un nepot, pe nume John Paul Getty al III-lea, a fost răpit și s-a cerut o răscumpărare de 17 milioane dolari. Tatăl său a refuzat să plătească și băiatul a fost ținut captiv 5 luni, fiind eliberat doar după ce i s-a tăiat urechea dreaptă și s-au plătit pentru el aproape 3 milioane. Ulterior, acesta a devenit dependent de droguri și alcool și după un atac cerebral a rămas paralizat. Fiul cel mai mare al lui Getty s-a sinucis în împrejurări stranii. Un alt fiu, Gordon Paul Getty, a fost descris ca ducând o viață mizerabilă. Era ridiculizat prin comparație cu tatăl său și a fost cel mai puțin iubit dintre fii. Aceleași neîmpliniri și regrete au însoțit mulți alți membri ai acestei familii nefericite.” Când pui banii pe primul loc și familia pe locul al doilea, nu ești decât un ratat bogat. Așadar, dacă ți-ai sacrificat familia pentru carieră, e timpul să faci schimbări! La ce bun să fii bogat, dacă trăiești cu regretul că ți-ai investit viața în lucruri greșite?!

https://www.youtube.com/watch?v=PvkJ9-7_bpQ

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
5 OCTOMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Fapte
21.33‑40; 22.1‑11
Pavel a fost smuls din violenţa mulţimii prin intervenţia comandantului garnizoanei romane. Acesta, după ce mai întâi l‑a confundat cu un răufăcător vestit, s‑a mai domolit, auzindu‑l vorbind greceşte, şi i‑a permis să se adreseze poporului. În faţa poporului care păstra o linişte solemnă, Pavel aminteşte că el avea, într‑adevăr, un trecut foarte vinovat, dar într‑un sens cu totul opus celui la care se gândeau iudeii. Înzestrat cu calităţi şi cu avantaje puţin întâlnite,evreu din evrei; după lege, fariseu (Filipeni 3.5), reputaţia sa era a unui om pios şi fără pată. Însă zelul său religios, asemănător celui care‑i anima pe capii acestei mulţimi, l‑a condus, în ciuda avertismentelor învăţătorului său Gamaliel, la a lupta împotriva lui Dumnezeu (v. 3; cap. 5.39).Eu sunt Isus Nazarineanul, pe care tu Îl persecuţi (v. 8) este răspunsul cutremurător pe care l‑a auzit din cer. Atingându‑se de aceşti sărmani creştini, persecutându‑i până la moarte, el de fapt lupta împotriva Fiului lui Dumnezeu. Dar, în loc să‑l pedepsească pentru îndrăzneala lui nelegiuită, Domnul, în acelaşi timp în care îi reda vederea, îi deschidea şi ochii inimii (Efeseni 1.18), făcând din acest om pus deoparte încă de la naştere un instrument credincios pentru El.

Read Full Post »

%d bloggers like this: