Feeds:
Posts
Comments

Archive for October 3rd, 2022

Angel in Ebony (1954) – The Story of Samuel Morris: A Spirit-Filled Life youtube.com/watch?v=QzwtqdFzKpY Wisdom 4:10-15There was one who pleased God and was loved by Him, and while living among sinners he was taken up. He was caught up lest evil change his understanding or guile deceive his soul. For the fascination of wickedness obscures […]

Angel in Ebony (1954) – The Story of Samuel Morris: A Spirit-Filled Life — Just Following Jesus

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
3 OCTOMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=nCt_P-uZhOY
http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/

Și Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți fiii săi, pentru că era fiul bătrâneții sale; și i-a făcut o cămașă pestriță. Geneza 37.3
„Tatăl iubește pe Fiul“ (Ioan 3.35), iar credința recunoaște cu încântare acest lucru. Îl privim pe Domnul Isus, în diverse ocazii minunate, „îmbrăcat“ cu această cămașă pestriță. Pe de o parte, Îl vedem aflat în umilință pe pământ și cerurile deschise și plăcerea Tatălui în preaiubitul Său Fiu; dar, pe de altă parte, Îl vedem pe Fiul Omului în gloria cerească ca Împărat al împăraților și Domn al domnilor, venind să împărățească pe pământ ca Fiu al Omului, în putere și în glorie supremă (Matei 3.17; 17.5).
Cel care este iubit de Tatăl și desemnat ca fiind Obiectul special al plăcerii Lui este de asemenea Cel destinat să aibă supremația universală. Acest măreț adevăr ne este prezentat prin visurile lui Iosif, ambele înfățișând supremația lui Iosif. Dacă un singur vis ar fi fost de ajuns să prevestească gloriile lui Iosif, în schimb ar fi fost cu totul inadecvat pentru a anticipa gloriile lui Hristos, fiindcă supremația Domnului va avea un dublu caracter. El va avea, într-adevăr, supremația asupra pământului – și multe pasaje ne vorbesc despre această glorie pământească – visul despre snopii care se închinau înaintea snopului lui Iosif vorbind tocmai despre această minunată supremație a lui Hristos asupra întregului pământ.
Totuși, acest prim vis nu poate de unul singur să prezinte supremația lui Hristos în toată întinderea ei vastă, fiindcă El va stăpâni nu numai asupra întregului pământ, ci și asupra cerului. Tatăl, în buna Sa plăcere, a hotărât ca toate lucrurile, din cer și de pe pământ, să fie adunate în Hristos (Efeseni 1.9,10). Avem așadar și acest al doilea vis, care ne vorbește despre supremația cerească – soarele, luna și stelele se pleacă înaintea lui Iosif.
Cele două visuri împreună prezintă astfel supremația lui Hristos asupra lucrurilor de pe pământ și asupra celor din ceruri, în tot universul creat. H. Smith

SĂMÂNȚA BUNĂ
3 OCTOMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=y9AAasOkrCI
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Pe când vorbea el despre dreptate, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a răspuns: „De astă dată, du-te; când voi mai avea timp potrivit, te voi chema“.Fapte 24.25
Nu avem timp pentru Cel care ne-a dat timpul
Omul modern are un indicator de timp – dar nu are timp.
Când dorim să le vorbim oamenilor despre evanghelie, ei ne spun imediat: „Nu am timp. Mă voi ocupa cu Dumnezeu când voi fi mai bătrân“. De fapt, cu toții avem mult timp și de aceea ar fi mai corect să recunoaștem că nu vrem să ne luăm timp pentru aceasta.
Totuși, ar trebui să ne rezervăm timp pentru Acela care ne-a acordat timpul ca un dar din partea Sa. Nu știm cât ne-a măsurat fiecăruia, nu știm când timpul nostru se va sfârși pe acest pământ. Astăzi este încă ziua mântuirii! Dumnezeu oferă și astăzi tuturor mântuirea în Domnul Isus.
Pentru cine nu acceptă această ofertă, pentru cine nu își ia timp pentru Dumnezeu, nici El nu Își va lua timp în veșnicie. Dumnezeu nu Se impune. Cine nu vrea să aibă nimic de-a face cu El primește ceea ce și-a dorit: o „viață“ fără El – despărțirea veșnică de Dumnezeu. Acesta este cel mai rău lucru care i se poate întâmpla unui om.
În această viață trebuie să decidem unde ne vom petrece veșnicia. Aici și acum trebuie să luăm cea mai importantă și mai profundă decizie: acceptarea mântuirii în Hristos Isus.
Citirea Bibliei: Isaia 35.1-36.22 · Evrei 3.1-6

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
3 OCTOMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/gestioneaza-ti-banii-cu-intelepciune-1/
GESTIONEAZĂ-ȚI BANII CU ÎNȚELEPCIUNE!(1)– Fundația S.E.E.R.România
„Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte…” (Proverbele 10:22)
În Biblie există peste 500 de versete despre rugăciune, și peste 2000 despre gestionarea banilor și a averilor! De ce oare? Deoarece este o chestiune de îmbogățire sau de ruinare! Nu e de mirare că problemele legate de bani suntadesea citate ca motiv de divorț. Și există un motiv întemeiat: banii și stresul merg deseori mână în mână.
Dar Biblia ne spune că „Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte…” Dumnezeu nu numai că Se așteaptă să câștigăm bani, ci atunci când Îl onorăm, El chiar ne ajută să câștigăm mai mult! Dar există modalități corecte și modalități greșite de a-i câștiga. Biblia ne învață că banii trebuie să fie rezultatul muncii. „Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte.” (Proverbele 10:4); „Bogăţia câştigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul, creşte.” (Proverbele 13:11)
Dumnezeu se așteaptă ca angajații să dăruiască tot ceea ce au ei mai bun, iar cei aflați în conducere să ofere un salariu pe măsură. Un profit obținut pe căi cinstite și un salariu câștigat cinstit sunt la fel de plăcute înaintea Domnului. Banii trebuie câștigați prin muncă cinstită: „Cine asupreşte pe sărac ca să-şi mărească avuţia, va trebui să dea şi el altuia mai bogat, şi va duce lipsă.” (Proverbele 22:16) Aceasta este o avertizare pentru cei care îi jefuiesc pe alții percepându-le rate și dobânzi exorbitante.
Eugene Peterson parafrazează Proverbele 20:10 („Două feluri de greutăţi şi două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului.”) astfel: „Schimbarea etichetelor de preț și decontarea unor cheltuieli pe nedrept sunt două lucruri pe care Dumnezeu le urăște”. Dumnezeu spune limpede: câștigătorii nu trișează niciodată! În plus, El Se va asigura ca înșelătorii să nu câștige niciodată! 

https://www.youtube.com/watch?v=y3_wqCVsvWw

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
3 OCTOMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Fapte 21.1‑14
Dragostea frăţească se manifestă pe tot parcursul acestei călătorii (v. 1,6,12). La Tir, ca şi la Milet, Pavel se desparte de fraţii săi după ce s‑au rugat împreună în genunchi pe mal (v. 5; cap. 20.36,37). Duhul subliniază aici prezenţa copiilor, atât de dorită în adunări!
La Cezareea, Pavel este găzduit la Filip, care se stabilise acolo după ce predicase în toate cetăţile începând cu Azot (între care, fără îndoială, Lida şi Iope: cap. 8.40; 9.32,36). Fiicele lui făceau o lucrare bună pentru Domnul, pe care totodată nu o exercitau în adunare (1 Corinteni 14.3,34).
Ceea ce‑l conduce pe apostol în această călătorie sunt afecţiunile lui, întotdeauna la fel de înflăcărate pentru cei din poporul său. El era purtătorul darurilor de la adunările din Macedonia şi Ahaia şi se bucura să le ducă el personal la Ierusalim (Romani 15.25). Dar el nu ţine cont nici de avertismentele Duhului (v. 4), nici de cele ale profetului Agab (v. 11; vezi cap. 11.28), nici de rugăminţile fraţilor (v. 12). Nu ne putem permite să‑l judecăm. Această istorisire însă ne este lăsată ca să ne înveţe că, neascultând decât de sentimentele sale, chiar dacă acestea sunt bune, până şi un apostol poate să se abată de la calea dependenţei. Este o lecţie serioasă pentru fiecare dintre noi.

Read Full Post »

%d bloggers like this: