Feeds:
Posts
Comments

Archive for October 2nd, 2022

Muzică: Voce solo & adiționale : David Stănuș Orchestrator, aranjator instrumentist, înregistrare, mixaj și procesare sunet: Sorin Piu Versuri, autor, Gheorghe Zoltan, Compozitor melodie, David Stanus Video : Daniel Gavrilas https://www.youtube.com/channel/UC8cM..

. Urmăriți și pe: Facebook: https://www.facebook.com/david.stanus.9

Instagram: https://www.instagram.com/davidstanus…

Email contact : David Stănuș : davidstanus@web.de

Donații: https://www.paypal.me/DanielGavrilas

#DavidStanus #Nuidepartevremea #MuzicaCrestina

Copyright © David Stănuș 2017 Toate drepturile rezervate!

Versuri:

Nu-i departe vremea când pot fi cu Domnul

Sus în Paradisul ce mi l-am dorit,

Firea pământească vrea să mă robească,

Ca să pierd cununa, ce-a din veșnicii. /:

Pot rămâne-n gara lumii Fără Domnul meu iubit

Ce voi face-n ziua aceea, Dacă nu voi fi răpit?

Pot să strig, să plâng, să urlu Tot degeaba, e-n zadar,

Nu am ascultat Cuvântul Și mi-am bătut joc de har : /

Dulce veșnicie, vreau să fiu aproape,

Aproape de Domnul ce mi L-am dorit,

El e Împăratul, mi-a luat păcatul

Și o viață nouă, El vrea să trăim.

Calea care duce drept la mântuire

Și puțini o află, este la Calvar.

Răstignește-ți firea, află mântuirea

Ce ne-o va aduce chiar Isus, prin Har.

Read Full Post »

Read Full Post »

Premiered May 16, 20211.

Cântarea biruinței eu nu o pot cânta

Fără a Ta prezență să-mi umple viața mea

Fără a Ta iubire, fără al Tău Cuvânt

CÂNTAREA BIRUINȚEI – Nicicând nu pot s-o cânt

Cântarea biruinței o cântă doar acei Care urmează Mielul

, în viață, pe-a Lui căi Care-L ascultă-n toate și cred a Lui Cuvânt

Care sunt plini de Duhul, doar ei se-ntorc cântând

2. Cântarea biruinței eu nu o pot cânta

Dacă nu lepăd firea – ce vrea a mă purta

Dacă nu ridic crucea pe umeri cu avânt

CÂNTAREA BIRUINȚEI – Eu n-am să pot s-o cânt

3. Cântarea biruinței o vor cânta-ntr-o zi

În slava mult visata doar cei ce-or birui

În lumea de păcate, ispite și-ncercări

Care-au răbdat cu Domnul până-n al zilei zori

Cântarea biruinței ești Tu, o, Domnul meu Ce-ai murit pe cruce

– purtând păcatul meu Prin Tine birui totul și fire și tumult

Tu ești a mea izbândă, prin Tine pot s-o cânt #Mesageriiiubirii#ViorelManolache#ViorelsiSimonaManolache#Muzicacrestina#CantariCrestine#CantareaBiruintei#Cantaricunai#Cantarilanai#Cantaricuchitara#Cantarilachitara

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
2 OCTOMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=w7Cfo9oC6hY
http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/

Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este el comuniune cu sângele lui Hristos? Pâinea, pe care o frângem, nu este ea comuniune cu trupul lui Hristos? 1 Corinteni 10.16
Sângele lui Hristos (6) – Comuniunea cu sângele Său
În acest capitol, corintenii sunt avertizați cu privire la pericolul asocierii cu idolatria. Idolatria este unul dintre lucrurile de care Scriptura ne spune să fugim (versetul 14). S-a spus adesea că un idol este ceva care se interpune între suflet și Dumnezeul viu și adevărat.
În vederea acestui pericol, apostolul le prezintă celor credincioși binecuvântarea minunată în care au fost aduși. Lumea are asocierile și comuniunile ei – la fel și creștinul. Am fost aduși în comuniunea cu sângele și cu trupul lui Hristos. Cea mai înaltă expresie a acestei comuniuni este atunci când suntem adunați laolaltă pentru a ne aminti de Domnul Isus, așa cum este menționat aici și în capitolul 11.
Dar de ce, în 1 Corinteni 10, cel dintâi este menționat paharul? Ordinea istorică ne este prezentată în Evanghelii și în capitolul 11 din 1 Corinteni. Credem că sângele este menționat primul, fiindcă el este cel care ne separă de această lume idolatră, la fel cum sângele pus pe pragul de sus și pe ușorii ușilor israeliților îi separa de judecata care urma să cadă asupra Egiptului. Domnul Isus a murit pentru păcatele noastre, ca să ne scoată din veacul acesta rău (Galateni 1.4). Recunoscând astfel separarea noastră de această lume, putem lua din pâine, care, atunci când este întreagă, simbolizează singurul Trup al lui Hristos, format din toți cei credincioși.K. Quartell

SĂMÂNȚA BUNĂ
2 OCTOMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=Dmqmn2XQS6s
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Deci, când Isus a luat oțetul, a zis: „S-a sfârșit!“; și, plecându-Și capul, Și-a dat duhul. Ioan 19.30
Totul s-a împlinit
În timpul vieții Sale, Domnul a arătat de nenumărate ori ce trebuia să se sfârșească la Golgota. În Luca 18.31 citim: „tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul Omului se va împlini“. Astfel, toate profețiile Vechiului Testament despre înjosirea Fiului Omului s-au împlinit până la acel strigăt de pe cruce.
În Psalmul 41.9 și în Zaharia 11.12,13 a fost prezis că unul dintre ucenicii Săi Îl va trăda, iar prezicerea s-a împlinit.
În Psalmul 35.11 citim că niște martori mincinoși Îl vor învinui. Exact așa a fost când Isus a stat în fața lui Pilat.
O altă profeție din Isaia 50.6 și din Psalmul 22 referitoare la batjocorirea și biciuirea Lui, dar și la mâinile și picioarele Sale străpunse, s-a împlinit înainte de răstignire și pe cruce.
Odată cu acest strigăt s-au sfârșit acele trei ore în care El, Cel curat și sfânt, a fost părăsit de Dumnezeu în judecată pentru vina altora (Psalmul 22; Isaia 53).
În Ioan 17.4, Fiul lui Dumnezeu devenit Om vorbește cu Tatăl Său în cer: „Eu Te-am preamărit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac“. Hristos a împlinit întreaga lucrare pe care I-a încredințat-o Dumnezeu și astfel L-a proslăvit pe deplin!
Citirea Bibliei: Isaia 33.1-34.17 · Evrei 2.11-18

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
2 OCTOMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/roaga-te-pentru-discernamant-3/
ROAGĂ-TE PENTRU DISCERNĂMÂNT! (3)– Fundația S.E.E.R.Români

„Hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul.” (Evrei 5:14)
În anii 1940, Elveția producea 80% dintre ceasurile din întreaga lume. Apoi, când un inventator și-a prezentat în anii 1960 conceptul unui nou tip de ceas liderilor unei companii elvețiene, aceștia l-au respins. Dar și celelalte companii elvețiene la care s-a dus au făcut la fel. Ei trăiau după filosofia: „Dacă nu s-a stricat, nu-l repara!” Crezând că proiectul său are calități, inventatorul l-a prezentat unei companii din Japonia. Numele acelei companii era Seiko,designul ceasului era digital, și… surpriză: vânzările ceasurilor digitale au întrecut în scurt timp vânzările ceasurilor tradiționale!
O decizie bazată pe discernământ poate schimba cursul întregii tale vieți și îi poate binecuvânta și pe alții. Un expert spunea: „Liderii deștepți cred numai jumătate din ceea ce aud. Liderii care au discernământ știu pe care dintre jumătăți s-o creadă!”
Iată două lucruri pe care trebuie să le știi despre discernământul dat de Dumnezeu:
1) Este modelat de Sfânta Scriptură. „Oricine nu se hrăneşte decât cu lapte, nu este obişnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul.” (Evrei 5:13-14);
2) Este cizelat prin utilizare. Cu cât îl folosești mai mult, cu atât mai experimentat devii! Vei face greșeli când vine vorba de exercitarea discernământului? Da, însă asemenea oricărui mușchi, cu cât îl exersezi mai mult, cu atât mai puternic devine.
Așa că, roagă-te și cere de la Domnul discernământ!


https://www.youtube.com/watch?v=hWle7KtG4WI

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
2 OCTOMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Fapte 21.1‑14
Dragostea frăţească se manifestă pe tot parcursul acestei călătorii (v. 1,6,12). La Tir, ca şi la Milet, Pavel se desparte de fraţii săi după ce s‑au rugat împreună în genunchi pe mal (v. 5; cap. 20.36,37). Duhul subliniază aici prezenţa copiilor, atât de dorită în adunări!
La Cezareea, Pavel este găzduit la Filip, care se stabilise acolo după ce predicase în toate cetăţile începând cu Azot (între care, fără îndoială, Lida şi Iope: cap. 8.40; 9.32,36). Fiicele lui făceau o lucrare bună pentru Domnul, pe care totodată nu o exercitau în adunare (1 Corinteni 14.3,34).
Ceea ce‑l conduce pe apostol în această călătorie sunt afecţiunile lui, întotdeauna la fel de înflăcărate pentru cei din poporul său. El era purtătorul darurilor de la adunările din Macedonia şi Ahaia şi se bucura să le ducă el personal la Ierusalim (Romani 15.25). Dar el nu ţine cont nici de avertismentele Duhului (v. 4), nici de cele ale profetului Agab (v. 11; vezi cap. 11.28), nici de rugăminţile fraţilor (v. 12). Nu ne putem permite să‑l judecăm. Această istorisire însă ne este lăsată ca să ne înveţe că, neascultând decât de sentimentele sale, chiar dacă acestea sunt bune, până şi un apostol poate să se abată de la calea dependenţei. Este o lecţie serioasă pentru fiecare dintre noi.

Read Full Post »

%d bloggers like this: