Feeds:
Posts
Comments

Archive for September 29th, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE
29 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=MKipa6XEfJQ
http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/


Asa a strigat către Domnul Dumnezeul său și a zis: „Doamne, pentru Tine este la fel de ușor să ajuți, fie că este multă putere, fie că nu este nicio putere. Ajută-ne, Doamne Dumnezeul nostru, pentru că pe Tine ne sprijinim“.
2 Cronici 14.11
Lecții din viața lui Asa (2) – Încrederea în Dumnezeu în toate lucrurile
După ce au trecut zece ani de pace, Zerah etiopianul a venit împotriva lui Asa cu o armată de un milion de oameni. Așa cum era normal, Asa a dat curs responsabilității sale și s-a pregătit pentru bătălie, însă îl vedem apoi întorcându-se către Dumnezeu în rugăciune și dând expresie credinței sale în Domnul într-un mod pe atât de frumos, pe cât este de simplu. Această încercare a dovedit că cei zece ani de pace în care-L căutase pe Domnul nu fuseseră doar un timp de evlavie formală, ci unul de exerciții spirituale adevărate.
În rugăciunea sa, Asa a recunoscut că, oricât de grea ar fi o situație, pentru Dumnezeu este ușor să ofere ajutor. Nu conta pentru Dumnezeu că Asa n-avea nicio putere împotriva vrăjmașului său. Încrederea lui Asa a fost rezultatul acelor ani de dinainte, în care el L-a cunoscut pe Dumnezeu tot mai bine, a învățat căile Lui și dorința Lui pentru poporul Său. Este important pentru noi să înțelegem acest principiu. Când dificultățile apar pe calea noastră, nu mai este timpul să-L căutăm în pace pe Dumnezeu, să învățăm să-L cunoaștem și să învățăm să ne încredem în El. Dacă n-am făcut aceste lucruri în viața de zi cu zi, în împrejurări normale, nu vom putea să ne încredem în El atunci când va veni încercarea. Nu vreau să spun că Dumnezeu ne va abandona în momentul încercării. Nicidecum! Însă vom simți cum valurile vor lovi cu putere și vor umple corabia noastră, așa cum au simțit ucenicii atunci când Domnul dormea la cârmă (Marcu 4.38). Apoi marele pericol va fi să încercăm să rezolvăm problema prin puterea noastră sau căutând ajutor de la oameni.
Asa a recunoscut că puterea omului era inutilă și s-a îndreptat către Dumnezeu pentru ajutor. Să învățăm și această lecție, în special fiindcă „lupta noastră nu este împotriva sângelui și a cărnii, ci împotriva stăpânirilor, împotriva autorităților, împotriva stăpânitorilor lumii întunericului acestuia, împotriva puterilor spirituale ale răutății în cele cerești“ (Efeseni 6.12). Să învățăm să-L cunoaștem tot mai bine pe marele nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos și să căutăm la El ajutorul de care avem nevoie, în orice situație ne-am afla! A. Leclerc

SĂMÂNȚA BUNĂ
29 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=CloVo6SNY3c
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Se întorc, dar nu la Cel Preaînalt. Osea 7.16
Întoarcere, dar spre cine?
Mulți oameni își corectează cursul vieții, pentru că își dau seama că nu pot continua la fel. De pildă, oameni de afaceri care au trăit pentru cariera lor mulți ani se retrag din viața agitată și se pensionează, pentru a se putea bucura de viață.
Oameni care au dus mult timp un stil de viață nesănătos acordă acum atenție dietei și practică sport pentru a-și întreține sănătatea.
Oameni care nu au întrebat niciodată de Dumnezeu devin deodată interesați de o anumită religie și își deschid inima față de ea.
În versetul de astăzi citim ce gândește Dumnezeu despre astfel de oameni: ei se întorc, dar nu la Cel Preaînalt. Corectura pe care o fac în viața lor nu este, de fapt, o întoarcere la Creatorul lor și de aceea nu se schimbă nimic semnificativ în viața lor, ci rămân mai departe pe calea care duce la pierzare.
Dumnezeu ne cere tuturor să ne întoarcem la El, ca să ne scape de judecată și să ne dea viața veșnică. El ne spune: „Întoarceți-vă la Mine și veți fi mântuiți … Căci Eu sunt Dumnezeu, și nu altul“ (Isaia 45.22). „Nu doresc moartea păcătosului, ci mai degrabă să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cea rea!“ (Ezechiel 33.11). Stăruința Lui la ușa inimii tale este solemnă. Cine știe dacă nu cumva „niciodată mâna Lui la ușa ta n-are să mai bată“…
Citirea Bibliei: Isaia 29.1-24 · Evrei 1.7-14

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
29 SEPTEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/poti-recupera-ce-ai-pierdut/
POȚI RECUPERA CE AI PIERDUT-– Fundația S.E.E.R.Români
„Urmăreşte-o, căci o vei ajunge şi vei izbăvi totul.” (1 Samuel 30:8)
În timp ce împăratul David se afla la război cu oastea sa, amaleciții le-au distrus casele și le-au luat familiile prizoniere. Când s-au întors și au văzut ei grozăvia, armata lui David împreună cu el „a plâns până n-au mai putut plânge” (1 Samuel 30:4). Apoi, poporul a vrut să-l ucidă cu pietre pe David. Ce a făcut David? L-a întrebat pe Dumnezeu: „Să urmăresc oastea aceasta? O voi ajunge?” Domnul i-a răspuns: „Urmăreşte-o, căci o vei ajunge şi vei izbăvi totul.” Să remarcăm patru aspecte importante: 1) Satan îi va ataca pe cei dragi ai tăi ca să ajungă la tine. Poate fi vorba de lucruri importante, cum ar fi faptul că soțul tău își pierde locul de muncă sau că soției tale i se descoperă un nodul la sân, sau lucruri mai mărunte, cum ar fi: tensiuni în familie, sau lipsă de considerație unul față de celălalt… Tu trebuie să veghezi și să discerni atacurile lui Satan, ca să te aperi de ele! 2) Iubește-i pe oameni, dar sprijină-te numai pe Dumnezeu! Cei cu care David a luptat cot la cot într-o zi, în următoarea zi s-au întors împotriva lui. De aceea, tăria ta, strategiile și soluțiile pentru traiul zilnic trebuie să vină de la Dumnezeu, nu de la alții. 3) Vorbește cu tine însuți într-un mod adecvat. „David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul.” (1 Samuel 30:6) Dacă vrei să ajungi descurajat, vorbește despre problema ta. Dacă vrei să fii încurajat, vorbește cu Acela care îți poate schimba situația – Domnul. Biblia spune: „Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată zdrobeşte sufletul.” (Proverbele 15:4) Așa că învață să vorbești cu tine însuți într-un mod adecvat! 4) Poți recupera ceea ce ai pierdut! Dumnezeu i-a zis lui David: „Urmăreşte-o, căci o vei ajunge şi vei izbăvi totul.” Și Dumnezeu nu S-a schimbat! Ceea ce a făcut atunci pentru David și oamenii săi, poate face azi și pentru tine, dacă Îl cauți!


https://www.youtube.com/watch?v=VLIukaw0ScA

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
29 SEPTEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Fapte 19.1‑22
Credincios promisiunii făcute (cap. 18.21), apostolul soseşte la Efes, capitala provinciei Asia. Va rămâne aici trei ani (cap. 20.31), succedându‑l pe Apolo, în timp ce, la Corint, Apolo udă ceea ce apostolul sădise (cap. 18.27,28; 1 Corinteni 3.6). Nu vedem între aceşti slujitori ai lui Dumnezeu nici gelozie, nici vreun gând de revendicare a vreunui câmp special din lucrare.
Botezul lui Ioan, singurul cunoscut de aceşti efeseni, îi pregătea pe iudeii pocăiţi să primească un Mesia împărăţind pe pământ. Creştinul, dimpotrivă, are o poziţie cerească; el este pus, prin Duhul Sfânt, în relaţie cu un Hristos mort şi înviat  adevăr subliniat într‑un mod cu totul special de Epistola către Efeseni.
Cuvântul Domnului creştea şi se întărea(v. 20) nu numai prin minunile făcute de apostol, ci şi prin autoritatea Sa asupra inimilor. Cuvântul îi determina pe aceşti credincioşi să mărturisească ceea ce făcuseră şi să renunţe în mod public la practicile de vrăjitorie. Plini de dragostea dintâi (Apocalipsa 2.4), aceşti efeseni nu vor să aibă deloc comuniune cu lucrările neroditoare ale întunericului (Efeseni 5.11). Dragi prieteni, îşi arată Cuvântul lui Dumnezeu puterea în lume prin roade vizibile şi în vieţile voastre?

Read Full Post »

%d bloggers like this: