Feeds:
Posts
Comments

Archive for September 28th, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE
28 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=lOq9CIqNMiE
http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/

Dar avem comoara aceasta în vase de lut.
2 Corinteni 4.7
Lucrul care caracterizează creștinismul este cunoștința gloriei neînvăluite a lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos – iar „dacă evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei care pier“ (2 Corinteni 4.3). Nu mai urmează nimic altceva, decât venirea lui Hristos ca să facă judecată asupra lumii. Între timp, necazurile și suferințele de acum sunt toate în legătură cu vasul de lut – cu slăbiciunea lui. Chiar și apostolul era păzit, în fiecare zi, prin puterea lui Dumnezeu.
Vasul este un lucru, iar comoara un alt lucru. Vasul trebuie să fie nimic, pentru ca ceea ce este înăuntrul lui, comoara, să strălucească. Omul cel vechi este judecat și răstignit împreună cu Hristos; trebuie să mă consider un om mort. Pot aprinde un felinar, dar, dacă sticla lui nu este ținută curată, lumina nu va străluci. Sufletul meu este locuit de un Hristos glorificat, dar, dacă sunt călăuzit de carne, comoara nu va străluci. Trebuie să mă socotesc întotdeauna ca fiind mort.
Creștinul este un om nou înaintea ochilor lui Dumnezeu. A mă socoti mort este un privilegiu pentru mine și o necesitate pentru mărturia mea. Să presupunem că o mamă aude că fiul ei a suferit un accident și fuge către acel loc. Credeți că se va opri pe drum ca să se uite la vitrine? La fel, dacă un creștin este plin de Hristos, el nu va fi distras de nimic din această lume. Când vasul de lut este într-o stare potrivită, lumina va străluci prin el. Nu trebuie să existe odihnă pentru carne, ci doar suferințe și încercări – „suntem întotdeauna dați la moarte“ și „purtăm în trupul nostru omorârea lui Isus“ (2 Corinteni 4.10,11).
Domnul îl trecea pe apostol prin tot felul de împrejurări. Dacă răsărea ceva din carnea sa, fierul roșu trebuia aplicat, pentru a distruge din fașă așa ceva. Moartea lucra în el, pentru ca nimic altceva să nu se vadă, decât viața lui Hristos. J. N. Darby

SĂMÂNȚA BUNĂ
28 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=StcBom4s5ZI
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Isus a făcut acest început al semnelor Lui în Cana din Galileea. El Și-a arătat slava și ucenicii Lui au crezut în El.
Ioan 2.11
A transformat Isus apa în vin?
Un evanghelist italian a predicat odată despre minunea lui Isus făcută în Cana din Galileea, când a transformat apa în vin. După aceea, câțiva foști camarazi de-ai lui din perioada când nu era întors la Dumnezeu au venit la el și i-au spus: „Treaba cu apa și vinul este pură păcăleală, nu este adevărat!“. — „O să vă demonstrez că este adevărat!“, le-a spus el. „Veniți cu mine“; și i-a dus în locuința lui. Acolo le-a arătat camera de zi: „Înainte aici era o masă șubredă și pe ea câteva pahare de țuică“. Acum vedeau o cameră de zi ordonată frumos. Apoi le-a arătat dormitorul: „Mai demult aici erau câteva saltele vechi pe podea“. Acum, acolo era un pat cu cearșaf curat. La urmă le-a arătat o cameră în care se afla un pian. „Vedeți“, a spus el, „pe toate acestea le-a transformat Isus. Am fost alcoolic, fără speranță. Dar Isus a venit în viața mea și a făcut totul nou. De ce nu ar fi putut să transforme și apa în vin?“
Numai cine nu-L cunoaște pe Isus Hristos și nu L-a primit în viața lui mai poate pune sub semnul întrebării relatările din Noul Testament despre minunile Sale și ale apostolilor. Nenumărați credincioși pot spune cum Hristos le-a schimbat viața din temelie și cum i-a eliberat de vicii. Cine a avut parte de o astfel de minune cu ajutorul lui Dumnezeu nu mai are nicio îndoială. Locul unde ei au eșuat este și locul de unde s-au ridicat să meargă mai departe.
Citirea Bibliei: Isaia 28.1-29 · Evrei 1.1-6

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
28 SEPTEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cum-sa-ti-rezolvi-problemele/
CUM SĂ-ȚI REZOLVI PROBLEMELE!- – Fundația S.E.E.R.Români
„Dar… Duhul Sfânt… vă va învăţa toate lucrurile…” (Ioan 14:26)
Da, Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, te va învăța toate lucrurile, dar trebuie să faci și tu ceva. În primul rând, trebuie să asculți vocea Duhului care locuiește în tine. El îți aduce aminte neîncetat despre planul lui Dumnezeu și îți va arăta cum să-l împlinești. El „vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” (Ioan 14:26) Ce te-a învățat Cuvântul lui Dumnezeu să faci? Ai făcut deja? Ascultarea este ușa spre binecuvântare. În al doilea rând, petrece timp cu Dumnezeu rugându-te zilnic! Biblia spune că: „în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui…” (Psalmul 27:5) „Cortul” era o odaie secretă din palatul unui împărat și era atât de fortificat încât dușmanii nu puteau intra în el, chiar dacă îl descopereau. Putea să se dezlănțuie tot iadul, că nu se schimba nimic. La fel stau lucrurile și pe plan spiritual. Nu lăsa ca lucrurile care nu contează să te copleșească. Te superi pe lucrurile care trebuie date la o parte, ca fiind triviale? Stai în prezența lui Dumnezeu și lasă-L pe El să-ți restabilească perspectiva! În al treilea rând, nu fi prea mândru ca să ceri sfaturi sau ajutor. Biblia ne spune că aceia dintre noi care sunt puternici trebuie să poarte poverile celor slabi (vezi Romani 15:1). Uneori trecem prin momente în care trebuie să-i ridicăm pe alții, iar alteori prin momente în care noi trebuie să fim ridicați. Domnul Isus a vindecat o femeie care era gârbovă de 18 ani din cauza unei boli și „nu putea nicidecum să-şi îndrepte spatele.” (Luca 13:11) Uneori ai nevoie de ajutor pentru că nu te poți ajuta singur. Împăratul David a înțeles lucrul acesta și a apelat la fiii lui Isahar pentru că aceștia „se pricepeau în înţelegerea vremurilor şi ştiau ce trebuia să facă Israel…” (1 Cronici 12:32). Așa că, Dumnezeu oferă ajutorul – tu trebuie să-l folosești!

https://www.youtube.com/watch?v=0l9kgFbFXu4


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
28 SEPTEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Fapte18.12‑28
Uneltirile iudeilor şi acuzaţiile lor înaintea lui Gallio nu‑l împiedică pe Pavel să‑şi continue lucrarea la Corint. Domnul îl protejează, potrivit promisiunii Sale (v. 10).
Apoi el se pune la drum, trece prin Efes, unde îi lasă pe Acuila şi pe Priscila, coboară la Ierusalim prin Cezareea, încheindu‑şi, în sfârşit, la Antiohia, cea de‑a doua călătorie misionară (vezi harta de la sfârşitul Bibliei). Iar de la versetul 23 începe cea de‑a treia călătorie a neobositului apostol. El trece din nou prin Frigia şi prin Galatia (vezi cap. 16.6), unde se formaseră adunări care‑i vor hrăni multe temeri (Galateni 1.2; 4.11).
Chiar în acest timp soseşte la Efes un alt slujitor de‑al lui Dumnezeu. Este Apolo, lucrător remarcat prin darul vorbirii şi prin puterea sa de a prezenta Cuvântul, consecinţe ale înflăcărării lui (v. 25) pentru că nu poţi vorbi bine decât despre lucrurile care‑ţi umplu inima (Matei 12.34,35). În plus, el îi învaţă cu râvnă şi cu îndrăzneală cele despre Isus. Darurile personale nu‑l împiedică însă pe Apolo să primească cu smerenie de la Acuila şi de la Priscila adevărurile pe care încă nu le cunoştea. El este prompt să asculte, de aceea lucrarea lui în Ahaia, unde se va duce după aceasta, nu va avea decât de câştigat.

Read Full Post »

%d bloggers like this: