Feeds:
Posts
Comments

Archive for September 27th, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE
27 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=kzOAPbE7SC0
http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/

Cei care sunt potrivit cărnii gândesc cele ale cărnii; și cei care sunt potrivit Duhului, cele ale Duhului.
Romani 8.5
Nimeni nu devine mai bun sau mai rău. Starea cuiva poate deveni mai bună sau mai rea, însă natura sa rămâne exact la fel. Când un om este mântuit, el nu devine mai bun. Natura lui păcătoasă primită de la Adam rămâne la fel de rea ca înainte, însă el primește de la Dumnezeu o natură nouă care, în ea însăși, este absolut perfectă. Este natura văzută în Persoana Domnului Isus, o natură caracterizată de puterea vie a Duhului lui Dumnezeu și, prin urmare, numită „Duhul“, în contrast cu „carnea“.
Un necredincios are doar natura păcătoasă și, în consecință, gândirea sa este către lucrurile cărnii, lucruri al căror centru este el însuși. Credinciosul, având două naturi, poate ceda cărnii și devine astfel nefericit, însă adevăratul său caracter este gândirea la lucrurile Duhului, al căror centru este Hristos. Credinciosul este în Duhul, nu în carne, așa cum ne spun versetele 9 și 10: „Dar voi nu sunteți în carne, ci în Duh … Dar, dacă Hristos este în voi, trupul este muritor din cauza păcatului, dar duhul este viață, datorită dreptății“. Cel credincios simte efortul de a alege să judece carnea și de a întoarce spatele ispitelor ei, însă puterea pentru biruință nu este în el, ci în Duhul lui Dumnezeu, care locuiește în el.
Mai mult, Duhul lui Dumnezeu nu ne îndreaptă atenția către lucrarea pe care o face în inima noastră și nu ne face să privim la starea noastră, ci, prin puterea Sa, ne îndreaptă ochii în afara noastră, către Persoana binecuvântată a Domnului Isus Hristos, așezat la dreapta lui Dumnezeu. Plăcerea oricărui credincios este să-L privească acolo, în toată perfecțiunea Lui și în toate trăsăturile Sale minunate, care încântă inima Tatălui. Să privim țintă la El!
L. M. Grant

SĂMÂNȚA BUNĂ
27 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=RrJ5dMClQlY
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Cine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
Ioan 3.18
Pictura lui Tintoretto „Judecata de apoi“
Cu mulți ani în urmă, un om bogat a ajuns în Veneția, unde a putut vedea renumita pictură a lui Tintoretto, „Judecata de apoi“. Pentru prima dată în viața sa, în timp ce privea tabloul, acel om s-a gândit la veșnicie. „Dacă există cândva o zi a judecății, ea va veni și pentru mine“, și-a spus el. Nu avea o Biblie și nu cunoștea pe nimeni cu care ar fi putut vorbi despre lucrurile veșnice.
Mai târziu, acel om a spus: „Am intrat în sală ca un om indiferent, ca un păcătos orb, dar am părăsit sala ca un om achitat de vină, cu siguranța iertării păcatelor mele și în pace adâncă cu Dumnezeu. În bunătatea Sa, Dumnezeu mi-a îndreptat privirea inimii mele tremurânde și dornice de mântuire spre Acela care va ședea pe tronul judecății. Știam că Mântuitorul a murit pe cruce pentru păcătoși, iar acest har minunat, care L-a făcut să sufere moartea pentru mine, m-a salvat. Dumnezeu mi-a dat credința în Mântuitorul, prin care am devenit foarte fericit. De atunci mă bucur de mântuirea în Domnul Isus, Salvatorul meu, și nu mă mai tem de judecata de apoi“.
V-ați cutremurat vreodată văzând tabloul judecății de apoi zugrăvit în Biblie? V-ați gândit vreodată la această zi înfricoșătoare? Oricine poate scăpa de ea doar dacă acum, până nu este prea târziu, se încrede în Mântuitorul păcătoșilor, care a murit pe crucea de la Golgota!
Citirea Bibliei: Isaia 26.1-27.13 · Fapte 28.16-31

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
27 SEPTEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cauta-l-pe-dumnezeu-in-toate-lucrurile/
CAUTĂ-L PE DUMNEZEU ÎN „TOATE LUCRURILE!”- – Fundația S.E.E.R.România„…Care face toate după sfatul voii Sale…” (Efeseni 1:11)
Dumnezeu poate face ca acțiunile nedrepte ale persoanelor din jurul tău să lucreze în favoarea ta. Așa că, în loc să cauți pe cine să dai vina, încearcă să vezi mâna lui Dumnezeu la lucru în situația în care te găsești. Iosif, fiul lui Iacov, a descoperit trei lucruri: 1) Când Dumnezeu te vrea într-un palat, nimeni nu te poate ține în închisoare. 2) Viitorul tău nu este în mâinile altora, ci în mâinile lui Dumnezeu. 3) Misiunea pe care ți-a dat-o Dumnezeu în viață nu necesită cooperarea sau aprobarea tuturor, ci doar cooperarea unei singure persoane – tu însuți! Frații lui Iosif au reacționat urât pentru că îl disprețuiau. Soția lui Potifar l-a acuzat pe nedrept. Paharnicul a fost nedrept și i-a întors spatele. Însă Dumnezeu i-a făcut bine! El S-a îngrijit de fiecare pas pe care l-a făcut Iosif până la tron. După mulți ani de izolare, Iosif a stat față în față cu aceia care s-au purtat atât de urât cu el și a spus: „Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine.” (Geneza 50:20) Încearcă să înțelegi următorul lucru: planurile lui Dumnezeu vor birui întotdeauna planurile oamenilor. Nimeni nu-L poate împiedica pe Dumnezeu să te folosească, să te binecuvânteze și să-ți dea biruință, în afară de tine. Așa că păstrează-ți inima și atitudinea curate! Una dintre versiunile Bibliei în limba engleză, „The Message” parafrazează astfel cuvintele apostolului Pavel (Efeseni 1:11-12): „Cu mult timp înainte să auzim noi de Hristos, El a pus ochii pe noi și a plănuit pentru noi o viață glorioasă, ca parte a planului de ansamblu pe care Îl desfășoară în toate și în toți.” Așadar, mesajul pentru tine azi este acesta: caută-L pe Dumnezeu în toate lucrurile!

https://www.youtube.com/watch?v=_XO43QHozmc

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
27 SEPTEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Fapte18.1‑11
La Corint, Pavel are parte de bucuria de a‑i întâlni pe soţii iudei, Acuila şi Priscila. Aduşi la Hristos, ei devin deosebiţi de dragi apostolului, ei fiind gata să‑şi primejduiască până şi viaţa pentru el, într‑o împrejurare care nu ne este relatată (Romani 16.4). Corintul era renumit pentru corupţia moravurilor şi pentru luxul său. Apostolul şi prietenii săi, nevrând să depindă de aceste bogăţii, dau un exemplu în aceasta, lucrând cu mâinile lor (1 Corinteni 9.15,18; 2 Corinteni 11.8,9).
În faţa împotrivirii iudeilor, Pavel se dezleagă de responsabilitatea sa vizavi de ei şi le afirmă că se întoarce spre naţiuni (v. 6). Romani 9.2‑5 ne ajută să înţelegem însă cât suferă pentru că trebuie să le vorbească astfel. Dar Domnul Îşi încurajează slujitorul, descoperindu‑i că, dacă poporul Său pământesc nu răspunde potrivit aşteptărilor Sale, El are în această cetate mult popor“ pentru cer (v. 10). Într‑adevăr, din această cetate depravată, El Se va bucura să strângă un mare număr de credincioşi, după cum confirmă cele două epistole care le vor fi adresate. Încă o dovadă că nici bogăţiile, nici plăcerile din această cetate în care nu lipsea nimic nu pot satisface adevăratele nevoi ale inimii omului!

Read Full Post »

Fiecare credincios știe că doar prin credință poți fi vindecat. Singura sursă a credinței e Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea am pus împreună versete Biblice despre vindecare ca cel care le ascultă să-și primească vindecarea.

Fiule,ia aminte la cuvintele mele,pleacă-ți urechea la vorbele mele!să nu se andăpărteze cuvintele acestea de ochi tai,păstreazale în fundul inimii tale!căci ele sunt viață pentru cei ce le gasesc şi sănătate pentru tot trupul lor.

Read Full Post »

%d bloggers like this: