Feeds:
Posts
Comments

Archive for September 26th, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE
26 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=KCIb_6hCA-g
http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/

După ce a scos toate oile sale, merge înaintea lor; și oile îl urmează, pentru că îi cunosc glasul. Dar pe un străin nicidecum nu-l vor urma, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.
Ioan 10.4,5
Așezându-Se înaintea oilor Sale, El „merge înaintea lor; și oile Îl urmează“, de acum înainte găsindu-și împlinirea tuturor nevoilor în Păstor. În staul, oile sunt ținute împreună printr-un gard împrejmuitor; în turmă, oile sunt ținute împreună prin grija Păstorului. Binecuvântarea, călăuzirea și protecția turmei depind în mod deplin de Păstor. Au ele nevoie de hrană? Păstorul este acolo pentru a le conduce în pășuni verzi. Există pericole din partea vrăjmașilor? Păstorul este înaintea turmei pentru a-i asigura protecție. Trec ele, uneori, pe cărări spinoase sau pe drumuri periculoase? Păstorul merge înaintea lor pentru a le călăuzi.
Ce perfect prezintă această imagine adevărata poziție creștină, potrivit cu gândul lui Dumnezeu! Ea ne prezintă o ceată de credincioși – oile Sale – care aparțin în întregime Lui; iar El, Păstorul, Se ocupă în mod exclusiv cu oile Sale, conducându-le afară din sistemul lumii religioase. În acest loc de afară, ele sunt văzute în întregime sub conducerea Lui, ca El să le poată conduce prin pustia lumii, îngrijind de toate nevoile lor și protejându-le de orice rău. Pe de altă parte, oile Îi cunosc glasul lui Hristos și sunt conștiente că au nevoie să fie dependente de El. Cunoscându-și slăbiciunea, ele fug de străini; pentru ele este suficient că nu cunosc glasul străinilor.
Unde oare putem găsi în creștinătate o împlinire adevărată a acestei imagini perfecte? A fi dependent în întregime de un Domn nevăzut necesită un exercițiu constant al credinței și o încredere a dragostei. Cum deci ar putea marea masă a celor care sunt creștini doar cu numele, care formează majoritatea creștinătății, fiind lipsiți de credință și de dragoste, să accepte locul din afara taberei, acel loc al lepădării, alături de un Hristos respins și nevăzut? Necunoscând glasul Păstorului, ei au devenit o pradă ușoară pentru străini. Aceasta s-a întâmplat cu creștinătatea care și-a construit o varietate de staule, ridicate după modelul iudaic, în care oamenii sunt ținuți împreună prin crezuri și prin lideri rânduiți de oameni, care, în măsuri diferite, L-au înlăturat pe Hristos, singurul Păstor al oilor. În ciuda corupției din creștinătate, este totuși privilegiul credinciosului, în dragoste față de Hristos și ascultare față de Cuvânt, să iasă la El afară din tabără și să poarte ocara Lui (Evrei 13.13).H. Smith

SĂMÂNȚA BUNĂ
26 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=8JPO8NwKTVY
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Nu se vând oare două vrăbii cu un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru.
Matei 10.29,30
Două vrăbii la un ban
Domnul Isus avea încredere în Dumnezeul Său în cele mai adânci suferințe. Noi nu vom trece prin aceleași suferințe ca Domnul nostru, dar nu știm să ne încredem în El. Avem nevoie de harul Său pentru a putea conta pe brațul Său în orice situație. Cât de mult Se bucură El când ne vede încrezându-ne în dragostea și în puterea Sa!
Ce mișcătoare sunt aceste cuvinte ale Domnului! El vorbește despre vrăbii, păsări cu o valoare atât de mică, dar pe care Tatăl ceresc nu le lasă să cadă la pământ fără voia Lui – pe niciuna.
„Cât despre voi, până și perii de pe cap, toți vă sunt numărați.“ Aceste cuvinte ne arată că Tatăl nostru ceresc ține seama și de cele mai neînsemnate amănunte din viața noastră. El veghează asupra noastră – și toate problemele noastre, absolut toate, sunt în mâna Lui. Dacă am conștientiza mai mult faptul că El Se îngrijește de noi, ne-am odihni mai plini de încredere în dragostea Lui.
„Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului; și El îi cunoaște pe cei care se încred în El“ (Naum 1.7).
„Cei care se încred în Domnul sunt ca Muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie“ (Psalmul 125.1).
Citirea Bibliei: Isaia 24.14-25.12 · Fapte 28.1-15

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
26 SEPTEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/intareste-ti-prioritatile-spirituale/

 ÎNTĂREȘTE-ȚI PRIORITĂȚILE SPIRITUALE! – Fundația S.E.E.R.România

„…Trebuie să ne ţinem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtaţi de ele.” (Evrei 2:1)

     Cea mai înaltă prioritate din viața ta trebuie să fie întotdeauna relația ta cu Dumnezeu și împlinirea voii Sale. Nu lăsa ca această prioritate să-ți scape! În Vechiul Testament găsim o ilustrație sugestivă a acestui fapt. Unui soldat i s-a dat custodia unui prizonier important. I s-a spus: „Dacă va fugi, viaţa ta va răspunde pentru viaţa lui sau vei plăti un talant din argint!” (1 Împărați 20:39). În pofida avertizării, el a lăsat prizonierul să scape. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Prin nebăgare de seamă și program aglomerat.„Pe când robul tău făcea câte ceva încoace şi încolo, omul s-a făcut nevăzut.” Împăratul lui Israel i-a zis: „Aceasta îţi este osânda; tu însuţi ai rostit-o.” (1 Împărați 20:40) Păstrarea priorităților tale spirituale este responsabilitatea ta și a nimănui altcuiva. Dacă nu o faci, vei plăti un preț mare. „Dar mă rog în fiecare dimineață,” spui tu. E un lucru bun, dar îți faci timp să-l asculți pe Dumnezeu și să primești călăuzire înainte de a-ți începe ziua? Unii dintre noi am șters din Bibliile noastre și din gândurile noastre acele versete care ne poruncesc să ne mai și oprim și să tăcem înaintea Domnului. În viața ta are loc o lucrare în momentul acesta. Poate nu ești deplin conștient de ea, dar în absența ei, nu vei fi niciodată calificat să gestionezi ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru tine. Biblia ne spune despre Domnul Isus că „Se ducea în locuri pustii, şi Se ruga.” (Luca 5:16) A petrece timp cu Dumnezeu este prețul ce trebuie plătit ca să auzi vocea Lui și să faci voia Lui. Spiritual vorbind, nu există nicio scurtătură pe calea spre locul unde vrei să ajungi – Cerul!

https://www.youtube.com/watch?v=wYN3TjqBXDk

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin

26 SEPTEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-

Fapte 7.16‑34
Rămas singur la Atena, Pavel nu este absorbit de monumentele şi de sculpturile sale. Are inima strânsă şi indignată, descoperind că această cetate, renumită pentru cultura să, este plină de o idolatrie atât de cumplită. În piaţa publică, Pavel întâlneşte filosofi din diferite şcoli, vestiţi în toată lumea pentru înţelepciunea lor. Inteligenţa i‑a fost dată omului pentru a putea discerne puterea veşnică şi divinitatea Creatorului său (Romani 1.20); însă ignoranţa acestor minţi luminate confirmă că lumea prin înţelepciune nu L‑a cunoscut pe Dumnezeu (1 Corinteni 1.21). El este în mijlocul lor un Dumnezeu necunoscut (v. 23). Începând cu Începutul: Pavel le vorbeşte despre Domnul cerului şi al pământului (v. 24), care S‑a descoperit de atunci nu numai prin creaţie, ci şi prin răscumpărare. Acest Dumnezeu suveran porunceşte acum oamenilor ca toţi, de pretutindeni, să se pocăiască (v. 30). În felul acesta, nimeni (cu atât mai mult tu!) nu poate pretinde că această poruncă divină nu este pentru el.Curiozitatea intelectuală nu are nimic comun cu adevărata nevoie a sufletului. Unii dintre ascultători îşi bat joc de Pavel în mod deschis; alţii amână pe mai târziu examinarea acelor chestiuni. Totuşi, câţiva cred. Acestea sunt cele trei efecte ale evangheliei atunci când ea este predicată şi astăzi încă o dată.

Read Full Post »

%d bloggers like this: