Feeds:
Posts
Comments

Archive for September 25th, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE
25 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=tcEqGxAUAv8
http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/

Dumnezeu L-a rânduit ca ispășire, prin credința în sângele Lui, pentru arătarea dreptății Sale, datorită trecerii peste păcatele făcute mai înainte, în îngăduința lui Dumnezeu, spre arătarea dreptății Sale în timpul de acum, astfel încât El să fie drept și să-l îndreptățească pe acela care este din credința în Isus. … Deci cu atât mai mult, fiind îndreptățiți acum prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu.

Romani 3.25,26; 5.9

Sângele lui Hristos (5) – Pentru îndreptățirea noastră

Epistola către Romani a fost adesea asemănată cu o sală de judecată. Toți oamenii, din orice categorie, au fost aduși înaintea tribunalului lui Dumnezeu și au fost dovediți vinovați. „Nu este niciunul drept, nici unul măcar“ (Romani 3.10). „Toată lumea“ este sub judecată înaintea lui Dumnezeu (versetul 19). Există vreun remediu?În discuția pe care Iov – care a trăit cam în același timp cu Avraam – a avut-o cu cei trei prieteni ai săi, a fost pusă următoarea întrebare: „Cum poate fi omul drept înaintea lui Dumnezeu?“ (Iov 25.4). Epistola către Romani ne oferă răspunsul și ne arată cum poate Dumnezeu să fie drept și să-l îndreptățească pe cel care crede în Isus (Romani 3.26).Primul verset citat la început ne spune că acest lucru este posibil prin credința în sângele Său. Faptele mele, chiar și cele religioase, nu au nicio valoare pentru mântuirea mea. Trebuie să cred că Mielul fără pată al lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Hristos, a luat locul meu și a fost judecat la cruce. Faptele făcute de mine pentru a câștiga favoarea lui Dumnezeu nu mă pot mântui, ci doar condamna! Lucrarea lui Hristos, moartea Lui, sângele Său vărsat, doar acestea pot îndepărta păcatele mele dinaintea unui Dumnezeu sfânt. Acest lucru face ca Dumnezeu să fie drept – consecvent cu Sine Însuși, în toate atributele Sale – și de asemenea să-i poată îndreptăți, adică să-i facă pe alții drepți în prezența Sa, pe toți cei care cred în Isus și în sângele Său vărsat.Al doilea verset citat ne spune că suntem îndreptățiți prin sângele Său. Dumnezeu este Cel care ne îndreptățește (Romani 8.33), însă sângele lui Hristos este temelia pentru îndreptățirea noastră. Sângele Său vărsat arată că moartea și judecata au avut loc și că toate cerințele lui Dumnezeu cu privire la noi au fost împlinite. Ce Mântuitor minunat!K. Quartell

SĂMÂNȚA BUNĂ
25 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=Mj_wSm_rRng
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Gândești că nu pot să rog acum pe Tatăl Meu și să-Mi pună la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Matei 26.53Gândești că nu pot…?Domnul Isus S-a rugat în grădina Ghetsimani. Când S-a ridicat, o mulțime de oameni cu săbii și cu ciomege veneau spre El să-L prindă, conduși de Iuda care Îl trădase pentru treizeci de arginți.Când mulțimea s-a apropiat, Petru a luat o sabie și i-a tăiat slujitorului marelui preot urechea. Pentru că dormise atunci când Domnul Se rugase, nu este de mirare că acum Petru dădea greș prin acțiunea lui agresivă. Domnul i-a poruncit să-și pună sabia în teacă: „Gândești că nu pot să rog acum pe Tatăl Meu și să-Mi pună la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?“.Întrebarea Domnului, „Gândești că nu pot“, înseamnă de fapt: „Eu pot!“. Putea să cheme în ajutor mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri. O legiune romană era constituită din 6.000 de soldați. Domnul vorbește așadar aici de peste 72.000 de îngeri, pe care i-ar fi putut chema imediat. În Vechiul Testament, un singur înger a omorât odată, într-o noapte, 185.000 de soldați.În acel moment însă, Domnul nu a chemat în ajutor niciun înger, pentru că avea de dus la îndeplinire planul măreț al mântuirii noastre. Hotărât, cu ochii țintă, a mers doar pe acest drum, pentru că ne iubea foarte mult… Să-I aducem Domnului gloria și onoarea pe care le merită!În adânca suferință / Ce-a lovit a Ta ființă, …
Îndurat-ai cu răbdare / Judecata grea și mare.
—P. Waltersbacher, 1985
Citirea Bibliei: Isaia 23.1-24.13 · Fapte 27.27-44

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
25 SEPTEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gasshttps://fundatiaseer.ro/dragostea-inseamna-implicare/DRAGOSTEA ÎNSEAMNĂ IMPLICARE!-– Fundația S.E.E.R.România
„…Suntem mădulare unii altora.” (Efeseni 4:25)     Mulți oameni nu au pe nimeni care să-i iubească suficient de mult încât să le spună adevărul. Iar acest lucru se întâmplă pentru că e mai ușor să nu spui nimic, atunci când cineva greșește. Dar nu asta înseamnă că-l iubești! Biblia spune: „Un răspuns bun este ca un sărut pe buze.” (Proverbele 24:26) De obicei știm ce trebuie să spunem, însă teama ne împiedică s-o facem. Cu toate acestea, dacă ai știi că frânele unei mașini nu funcționează bine, ai lăsa pe cineva drag s-o conducă?! Ei bine, în aceeași idee apostolul Pavel scrie: „chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi…” (Galateni 6:1) Dar ce fac așa-zișii oameni spirituali? De cele mai multe ori, când apare o situație care ar putea cauza tensiune, o mușamalizează, pentru a păstra pacea. Nu vrem să zgândărim rănile sufletești ale oamenilor, așa că problema nu este rezolvată niciodată. Dar iată ce spune Pavel despre lucrul acesta: „Lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul” pentru că suntem mădulare unii altora.” (Efeseni 4:25) Ce vrea să spună apostolul Pavel? Că sinceritatea nu-ți dă dreptul să fii nepoliticos și să spui orice vrei. Cuvintele necugetate pot răni. „Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi; pe femeile bătrâne, ca pe nişte mame; pe cele tinere, ca pe nişte surori…” (1 Timotei 5:1-2) Concluzie: când apare o situație dificilă, a-ți păsa înseamnă a te implica cu sinceritate și dragoste! Fă și tu așa – azi!

https://www.youtube.com/watch?v=jAwE1x_DhvA

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
25 SEPTEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-

Fapte17.1‑15

De la Filipi, Pavel şi însoţitorii săi merg la Tesalonic, o altă cetate a Macedoniei. Câţiva iudei şi mulţi greci, printre care femei de seamă, primesc Cuvântul care le este vestit (1 Tesaloniceni 1.5). Cea mai mare parte dintre iudei însă, ei înşişi stârniţi de Satan, agită poporul împotriva evangheliştilor. Nu ezită să recurgă la ajutorul unor oameni fără căpătâi, pe care de altfel îi dispreţuiau (v. 5), nici să aducă înaintea magistraţilor argumentul folosit cândva în faţa lui Pilat: Nu avem împărat decât pe Cezarul! (v. 7; Ioan 19.15).

Timpul petrecut de Pavel la Tesalonic a fost deci scurt: aproximativ trei săptămâni. Dumnezeu însă l‑a permis aşa în folosul nostru. Pentru că, prin aceasta, apostolul s‑a văzut obligat să‑şi completeze învăţătura prin două epistole, atât de bogate în învăţăminte pentru noi toţi!

La Bereea, iudeii dau dovadă de mai multă nobleţe şi corectitudine. În loc să se lase orbiţi de invidie (comp. cu v. 5), ei caută să‑şi întărească credinţa, cercetând zilnic Cuvântul, căruia îi recunosc autoritatea supremă (v. 11; comp. cu Ioan 5.39). Nu ştim cum să‑i îndemnăm îndeajuns, pe fiecare dintre tinerii noştri cititori, să urmeze acest exemplu (prezentat în special în pasajele pe care le cităm). Acesta este scopul  ca şi titlul acestor scurte meditaţii zilnice.

Read Full Post »

%d bloggers like this: