Feeds:
Posts
Comments

Archive for September 20th, 2022DOMNUL ESTE APROAPE
20 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=gfE9jmjO8NU
clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Dar unde păcatul a prisosit, harul a prisosit și mai mult, pentru ca, după cum păcatul a domnit în moarte, tot așa și harul să domnească prin dreptate spre viață eternă, prin Isus Hristos, Domnul nostru.
Romani 5.20,21
Ce răspuns vrednic de adorare al harului lui Dumnezeu la vinovăția și stricăciunea omenirii! Harul acționează nestăvilit și își proclamă cel mai glorios triumf acolo unde, pentru om, este pierdută orice speranță și unde îl așteaptă doar o judecată fără cruțare. Și nu-l proclamă nicidecum în defavoarea dreptății lui Dumnezeu, ci harul domnește prin dreptate, în puterea lucrării împlinite a lui Isus Hristos, spre viață veșnică. Un iudeu credincios legii ar fi putut aștepta, în cel mai bun caz – care însă nu s-a întâmplat niciodată – viață pe acest pământ ca răsplată a faptelor sale, dar credinciosul primește astăzi viață veșnică, deoarece Dumnezeu îl privește, pe baza lucrării Fiului Său preaiubit, într-o poziție cu totul nouă înaintea Lui, corespunzătoare planurilor Sale din veșnicii. Tocmai în aceasta s-a arătat dreptatea lui Dumnezeu, că I-a dat un loc la dreapta Sa Fiului Său, care L-a glorificat în mod desăvârșit ca Om, și se arată astăzi în aceea că nu doar îi îndreptățește de toate păcatele lor pe cei care cred în Isus, ci le dăruiește viața, care are ca final gloria.
La fel cum păcatul a domnit în moarte, tot așa astăzi harul domnește triumfător în viață. Va veni odată ceasul când dreptatea va domni, dar atunci va fi vai de toți cei care au ratat timpul harului. Dumnezeu este drept și trebuie să-Și păstreze nepătată dreptatea. Nu este posibil ca El să tolereze păcatul înaintea ochilor Săi pentru totdeauna. Dar cât de îngrozitoare va fi răzbunarea atunci când va fi trecut timpul harului lui Dumnezeu care aduce mântuire și îndreptățire, iar judecata Sa îi va ajunge pe toți cei care au amânat sau chiar I-au disprețuit mântuirea! R. Brockhaus

SĂMÂNȚA BUNĂ
20 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=85F8wzxe6ig
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Ce este viața voastră? Nu este decât un abur, care se arată pentru puțin și apoi dispare.
Iacov 4.14
Avea doar 12 ani…
Într-o dimineață am ajuns într-o regiune împădurită din Africa. Într-un sat, un băiat fusese mușcat de un șarpe veninos și, pentru că acolo nu exista niciun medic, familia căuta pe cineva care să-l ducă pe băiat la spitalul din cel mai apropiat oraș. Mi-am oferit ajutorul și am gonit pe drum cu tatăl care îl ținea pe copil în brațe.
Băiatul se dusese în junglă să-și verifice capcanele și, când s-a apropiat de una dintre ele, a fost atacat de un șarpe care l-a mușcat. Eram de câteva ore cu mașina în goană spre spital, iar veninul acționa nestingherit în corpul copilului. La început a gemut de durere, dar cu cât ne-am apropiat mai mult de oraș, cu atât a devenit mai liniștit. Când am ajuns la marginea orașului, la doar câteva minute de spital, băiatul a murit în poala tatălui său la mine în mașină. Și avea doar 12 ani.
Aceasta este o întâmplare tristă, dar adevărată, care ne atenționează pe toți. Nu știm când se va sfârși viața noastră. Mulți speră să mai trăiască decenii. Dar nu există nicio garanție pentru aceasta. Ești pregătit să mori? Ți-ai pus viața în rânduială, ca să nu-ți fie teamă când vei ajunge în prezența lui Dumnezeu?
Lucrarea de răscumpărare făcută de Isus Hristos la crucea de la Golgota este și pentru tine. Accept-o prin credință, ca să poți ajunge și tu în prezența lui Dumnezeu pentru eternitate!
Citirea Bibliei: Isaia 15.1-16.14 · Fapte 25.13-27

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
20 SEPTEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cum-sa-ti-descoperi-chemarea-5/
CUM SĂ-ȚI DESCOPERI CHEMAREA(5)– Fundația S.E.E.R. România
„Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu…” (Proverbele 29:18)
Între 1923 și 1955, președintele companiei Coca-Cola a fost Robert Woodruff. El a dorit ca această băutură să fie la îndemâna oricărui soldat american de pe glob, la prețul de 5 cenți, indiferent ce cheltuieli ar avea compania. Era un scop îndrăzneț! Dar a fost modest în comparație cu imaginea de ansamblu pe care o vedea cu ochii minții. În timpul vieții sale, Woodruff și-a dorit ca toți oamenii din lume să guste Coca-Cola. Să observăm trei lucruri care reies din această relatare: 1) Viziunea începe din interior. Când privești înlăuntrul tău, ce vezi? Viziunea nu se poate cumpăra, nu poate fi cerșită sau împrumutată; trebuie să privești înlăuntrul tău și să extragi darurile și dorințele tale înnăscute. Care este pasiunea ta? La ce te gândești în mod constant? Pentru ce te rogi? Care este lucrul pentru care ești gata să sacrifici totul? Dorința ta cea mai arzătoare îți va indica drumul spre destinul tău! 2) Viziunea se bazează pe istoria și trecutul tău! Moise a crescut în confortul din palatul faraonului, dar a auzit strigătele de durere ale robilor iudei. Asta l-a pregătit să fie conducătorul exodului! Viziunea nu este o apariție mistică, materializată dintr-un vid; ea se țese alături de trecutul tău și de istoria celor din jurul tău. Dacă viziunea ta vine de la Dumnezeu, ea nu-ți va aduce beneficii numai ție, ci și altora! 3) Viziunea atrage resurse. Una dintre trăsăturile distinctive ale unei viziuni este că ea joacă rolul unui magnet – îi atrage, îi pune la încercare și îi unește pe oameni. Adună finanțe și alte resurse, și cu cât este mai mare, cu atât mai mult va atrage potențiali câștigători. Cu cât viziunea te provoacă mai mult, cu atât mai mult vor lupta participanții s-o ducă la îndeplinire. Așa că, roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea o viziune pentru viața ta – și vei vei vedea cum lucrează El!

https://www.youtube.com/watch?v=tCsY8FmPfmc


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
20 SEPTEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Fapte 14.1‑28
La Iconia, Cuvântul produce acelaşi dublu efect ca şi în cazul precedent: credinţa, în dreptul unui mare număr, şi împotrivirea, la alţii. În ce‑i priveşte pe apostoli, ei vorbesc cu îndrăzneală; şi care este secretul curajului lor? Ei se sprijină pe Domnul, care şi lucrează împreună cu ei, întărindu‑le cuvintele prin semne şi minuni (comp. v. 3 cu Marcu 16.20). Vindecarea făcută la Listra după ce apostolii fuseseră izgoniţi din Iconia produce o impresie foarte puternică asupra acestor sărmani păgâni. Ei se pregătesc să se închine ca unor dumnezei în faţa acestor oameni care, cu o zi înainte, în altă parte, erau căutaţi pentru a fi ucişi cu pietre. În ochii apostolilor, aceasta era cum nu se poate mai rău. Îngroziţi, îi invită pe aceşti idolatri să se întoarcă spre Dumnezeul cel viu (comp. cu cap. 12.22,23). Sentimentele mulţimii rezistă însă o nimica toată. Iudeii veniţi din Iconia reuşesc repede să le câştige, astfel că, atunci când aruncă cu pietre în Pavel, o fac în asentimentul tuturor. Păzit de Domnul, slujitorul credincios nu este nici înspăimântat, nici descurajat. Îşi continuă cu calm lucrarea, trecând încă o dată prin cetăţile în care evanghelia fusese deja vestită. Această primă călătorie pentru evanghelie se încheie. Apostolii sunt gata să istorisească adunării toate lucrările glorioase pe care Dumnezeu le făcuse cu ei.

Read Full Post »

%d bloggers like this: