Feeds:
Posts
Comments

Archive for September 17th, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE
17 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=M4UAZjg7kX8
clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

„Să construim aceste cetăți și să le înconjurăm cu ziduri și turnuri, porți și zăvoare. Țara este încă înaintea noastră, pentru că L-am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru; L-am căutat și ne-a dat odihnă de jur-împrejur.“ Și au construit și au prosperat.
2 Cronici 14.7
Lecții din viața lui Asa (1) – Folosirea vremurilor de pace
Vedem la Asa o atitudine corectă încă de la începutul domniei sale, atunci când țara a avut odihnă zece ani. El a folosit acel timp pentru a pune lucrurile în rânduială. Mai întâi, Asa a îndepărtat tot ceea ce era împotriva Domnului – altarele dumnezeilor străini și înălțimile, care se aflau acolo încă de pe vremea lui Solomon. Apoi le-a poruncit cu tărie celor din Iuda „să-L caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor și să împlinească legea și porunca“ (2 Cronici 14.4). Acesta era nu doar un fel excelent de a folosi timpul de pace, ci și cel mai important lucru care trebuia făcut. El n-a început prin a zidi cetăți și prin a face tot felul de alte lucrări, ci mai întâi L-a căutat pe Domnul și a îndepărtat tot ceea ce Îl împiedica pe Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i călăuzească. Abia apoi și-a început Asa proiectele. Drept rezultat, „au construit și au prosperat“.
Acesta este un foarte bun exemplu practic pentru noi. Când trăim vremuri de pace și de liniște, este timpul perfect pentru a pune lucrurile în rânduială înaintea lui Dumnezeu, pentru a zidi, a întări, pentru a căuta fața Lui și pentru a umbla în căile Sale. Este un real pericol ca, în vremuri de liniște, să ne lenevim, să lăsăm garda jos și să ațipim. Acest lucru nu face decât să aducă slăbiciune, sărăcie și nenorocire. Dar, dacă ne punem în inimă să facem ceea ce ucenicii dintâi făceau – „ei stăruiau în învățătura și în comuniunea apostolilor, în frângerea pâinii și în rugăciuni“ (Fapte 2.42) – vom fi întăriți în Domnul și gata pentru a face față vremurilor de încercare, vremuri care cu siguranță vor veni. În felul acesta, realitatea și adâncimea credinței noastre vor fi scoase la iveală.
Să punem la inimă aceste lucruri, pentru a-L căuta pe Domnul în timpurile de pace și de liniște, ca astfel să creștem în cunoașterea Lui, să ne întărim în El și să facem binele cu stăruință.
A. Leclerc

SĂMÂNȚA BUNĂ
17 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=uMeHXx9QFzU
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Binecuvântat să fie Domnul, care a dat odihnă poporului Său Israel, potrivit cu tot ce a făgăduit. Din toate cuvintele bune pe care le rostise prin robul Său Moise, niciunul n-a rămas neîmplinit.
1 Împărați 8.56
Să ne ținem promisiunile
În urmă cu câteva luni am fost invitat cu soția la o nuntă. A fost frumos să vedem doi tineri credincioși care și-au spus Da. Mirele și mireasa doreau să-și rămână credincioși unul altuia până la moarte. Ne-am bucurat mult de cei doi.
Câteva zile mai târziu am participat la înmormântarea unei femei credincioase. După o luptă de șase ani cu boala Alzheimer, ea a plecat în pace la Mântuitorul ei. Soțul ei și-a ținut jurământul de căsătorie peste o jumătate de secol și, deși ultimii ani au fost grei, din cauza pierderii de memorie a soției sale, el a îngrijit-o cu mult drag.
Aceste două evenimente m-au mișcat mult, pentru că în lume promisiunile sau angajamentele nu mai au relevanță. Dacă nu apare profitul, contractele cu clienții sau cu furnizorii se reziliază. Dacă apar probleme cu partenerul, căsătoria este desfăcută. Și spiritul acesta este molipsitor! Dar să ne amintim că Dumnezeu respectă tot ce a promis și pe Cuvântul Său ne putem baza. În același timp, și noi suntem îndemnați să-L imităm și să ne ținem angajamentele. Comportamentul nostru în căsnicie și la locul de muncă să fie caracterizat de credincioșie și de credibilitate. Nu vom reuși singuri, dar Domnul dorește să ne dea în fiecare zi, în harul Său, puterea necesară.
Citirea Bibliei: Isaia 11.1-12.6 · Fapte 24.10-21

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
17 SEPTEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cum-sa-ti-descoperi-chemarea-2/
CUM SĂ-ȚI DESCOPERI CHEMAREA(2)– Fundația S.E.E.R. România
„Doamne, ce vrei să fac?” (Faptele Apostolilor 9:6)
Apostolul Pavel a crezut că împlinește voia lui Dumnezeu persecutând creștinii… Și când și-a descoperit adevărata chemare, lucrul acesta s-a petrecut într-un mod dramatic: „Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ, şi a auzit un glas, care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?” „Cine eşti Tu, Doamne?” a răspuns el. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus, pe care-L prigoneşti. „Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş.” Tremurând şi plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te” i-a zis Domnul „intră în cetate, şi ţi se va spune ce trebuie să faci.” (Faptele Apostolilor 9:3-6) Practic, lucrarea lui Pavel a început în acea zi; o lucrare a cărei menire a fost schimbarea lumii. Și pe măsură ce s-a apropiat de sfârșitul vieții, el a putut declara: „…n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cereşti.” (Faptele Apostolilor 26:19) Viziunea ta nu trebuie să se nască din nevoia de a-i impresiona pe alții, sau din dorința de a fi ca ei. Tu ești chemat să faci voia lui Dumnezeu, nu propria ta voie, sau voia altcuiva. Biblia spune: „Efraim este asuprit, zdrobit în judecată, căci a urmat învăţăturile care-i plăceau.” (Osea 5:11) Viziunea ta trebuie să fie rezultatul călăuzirii divine și nu a „învățăturilor omenești”! Tu trebuie să te bazezi pe această promisiune din Scriptură (1 Ioan 5:14): „Îndrăzneala pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.”

https://www.youtube.com/watch?v=VWXrRJxV9jQ

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
17 SEPTEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Fapte13.1‑12
Aici începe o nouă diviziune a cărţii Faptele Apostolilor. Adunarea din Antiohia devine punctul de plecare al lucrării care se va împlini printre naţiuni. Barnaba şi Saul sunt chemaţi, puşi deoparte şi pleacă însoţiţi de rugăciunile adunării. Prima lor etapă este insula Cipru, de unde era originar Barnaba (cap. 4.36). Ajungând la Pafos, apostolii sunt convocaţi de proconsulul Sergius Paulus, cel mai înalt funcţionar roman din insulă. Acest om inteligent (v. 7) Îl cunoştea pe Dumnezeul iudeilor şi dorea să audă Cuvântul Său. El însă era sfătuit de un personaj îngrijorător, de Elima, un magician iudeu (practicând deci o activitate detestabilă în ochii lui Dumnezeu: vezi Deuteronom 18.9,10) care profita de nevoile spirituale ale lui Sergius Paulus pentru a exercita asupra lui o influenţă nefastă. Împotrivirea acestui om are ca efect tocmai ceea ce el căuta să împiedice. Ea îi oferă lui Pavel (numit aşa pentru prima dată) ocazia de a‑i da proconsulului, prin pedepsirea profetului mincinos, o dovadă despre puterea Domnului.
Elima este o imagine a poporului iudeu care, din cauza împotrivirii faţă de Duhul lui Dumnezeu, a fost orbit spiritual până la un timp, în favoarea naţiunilor.

Read Full Post »

%d bloggers like this: