Feeds:
Posts
Comments

Archive for September 9th, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE
9 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=dUcQvMHvxJc
clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Oile Mele aud glasul Meu, și Eu le cunosc și ele Mă urmează. Și Eu le dau viață eternă; și nicidecum nu vor pieri niciodată și nimeni nu le va smulge din mâna Mea.
Ioan 10.27,28
Domnul Isus vorbește despre oile Sale și prezintă câteva adevăruri sigure cu privire la ele, pe care, dacă le vom păstra cu scumpătate în inimile noastre, ne vor aduce multă pace și încurajare.
Oile Mele aud glasul Meu. Toți cei care au fost răscumpărați prin sângele lui Hristos au auzit invitația Lui de a veni la El. Glasul Lui este de o importanță vitală pentru ei; alte glasuri nu înseamnă nimic. „El Își cheamă oile pe nume și le scoate afară“ (versetul 3).
Eu le cunosc și ele Mă urmează. Faptul că sunt cunoscute într-un fel atât de perfect constituie o mare mângâiere și bucurie pentru inimile lor. Domnul gloriei este Cel care rostește aceste lucruri, arătând că fiecare dintre oile Lui Îl urmează și că El le cunoaște și le îngrijește pe fiecare dintre ele. Este posibil, din nefericire, ca unele să-L urmeze de la distanță, fără să se bucure de privilegiile apropierii de El. Totuși, El așteaptă pe fiecare să se apropie cât mai mult de Sine.
Eu le dau viață eternă. Viața eternă este un dar de la Domnul. Această viață este primită la nașterea din nou și nimic nu o poate schimba. Dacă ar putea fi vreodată pierdută, atunci n-ar mai fi eternă. Este aceeași viață pe care Domnul Isus o are – viața lui Dumnezeu. Valoarea unui astfel de dar nu poate fi măsurată.
Nicidecum nu vor pieri. Domnul Isus îi asigură pe cei ai Săi că sunt pentru totdeauna puși la adăpost de pericolul de a fi pierduți sub judecata lui Dumnezeu. În continuare, El spune: „Nimeni nu le va smulge din mâna Mea“. El ne spune aceasta fiindcă vrăjmașul sufletelor noastre încearcă prin orice mijloc posibil să-i despartă pe cei credincioși de Domnul, însă nici oamenii și nici demonii nu vor putea reuși vreodată să facă o despărțitură, oricât de mică, între Domnul și oile Sale preaiubite.

SĂMÂNȚA BUNĂ
9 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=ThvEHZCQhxc
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui!
Psalmul 103.2
Să nu uităm!
Să nu uităm că Dumnezeu este un Judecător drept, în fața Căruia va trebui în curând să dăm socoteală de viața noastră: „Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui“ (Romani 2.5,6).
Să nu uităm că suntem vinovați în fața lui Dumnezeu: „nu este nicio deosebire; căci toți au păcătuit și n-au ajuns la slava lui Dumnezeu“ (Romani 3.22,23).
Să nu uităm de dragostea lui Dumnezeu: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică“ (Ioan 3.16).
Să nu uităm că numai în Isus Hristos este mântuire: „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți“ (Fapte 4.12).
Să nu uităm că pocăința este o poruncă divină: „Dumnezeu deci, trecând cu vederea timpurile de neștiință, poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască“ (Fapte 17.30).
Să nu uităm să-I mulțumim lui Dumnezeu: „Mulțumiți pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, pentru voi“ (1 Tesaloniceni 5.18).
Citirea Bibliei: Isaia 3.16-4.6 · Fapte 21.26-40

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
9 SEPTEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/fii-un-om-cu-initiativa-1/
FII UN OM CU INIȚIATIVĂ! (1)-Fundația S.E.E.R. România
„Întăreşte-te şi îmbărbătează-te. Căci tu vei intra cu poporul acesta în țara pe care Domnul… le-o va da…” (Deuteronomul 31:7)
Când Dumnezeu îți face o promisiune necondiționată, tot ceea ce trebuie să faci este să aștepți împlinirea ei. Însă atunci când îți face o promisiune condiționată, tu ai un rol de jucat în împlinirea ei. Uneori trebuie să iei inițiativa. Pentru iudei, lucrul acesta a însemnat să fie dispuși să se lupte și să alunge popoarele din Țara promisă, pentru ca aceasta să poată fi a lor. Biblia spune că: „Moise a chemat pe Iosua, şi i-a zis în faţa întregului Israel: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te. Căci tu vei intra cu poporul acesta în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor lor că le-o va da, şi tu îi vei pune în stăpânirea ei. Domnul Însuşi va merge înaintea ta, El Însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme, şi nu te înspăimânta!” (Deuteronomul 31:7-8) În esență, Dumnezeu a spus: „Când luați inițiativa, Eu voi acționa în numele vostru!” Iar El îți spune și ție azi același lucru. Și iată ce înseamnă să iei inițiativa: 1) Să știi ce vrei. Umoristul și pianistul Oscar Levant a glumit odată spunând: „Odată ce mă hotărăsc, sunt plin de nehotărâre!” Poate că zâmbim, dar din nefericire, mulți suntem așa… În realitate însă nu poți fi și nehotărât și eficient în același timp! 2) Să fii dispus să-ți asumi riscuri. Care este diferența dintre un credincios și un necredincios? Credinciosul știe că Dumnezeu a promis că va merge înaintea lui și va face ca împrejurările să fie favorabile. „Dar îmi este teamă!”, spui tu. Credința în Dumnezeu nu elimină teama, ci o învinge! Așadar, ia inițiativa!

https://www.youtube.com/watch?v=fQ1-xWr8XKM

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
9 SEPTEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Fapte 8.26‑40
Filip urma să devină instrumentul unei mari lucrări în Samaria. Ce mare trebuie să fi fost astfel mirarea lui când a primit ordin să‑şi părăsească câmpul de lucru, pentru a merge pe un drum pustiu! Ce loc neobişnuit, într‑adevăr, pentru a vesti acolo evanghelia! Cu toate acestea, el ascultă fără să discute. Şi iată că pe acolo trece carul unui înalt ministru african, care făcuse o lungă călătorie pentru a se închina la Ierusalim. Cum însă ar fi putut el să‑L găsească pe Dumnezeu în această cetate în care Fiul Său fusese respins? Acest om aduce totuşi o comoară, infinit mai mare decât cea a reginei lui (v. 27): o porţiune din Sfintele Scripturi. Şi Dumnezeu l‑a condus în lectura sa până în inima cărţii Isaia: la capitolul 53. Astfel, totul a fost pregătit înaintea slujitorului Domnului. Etiopianul învaţă prin el să‑L cunoască pe Isus. El poate fi botezat şi‑şi poate continua drumul bucurându‑se (v. 39), pentru a deveni, ne place să ne gândim, un mesager al harului în ţara sa îndepărtată.
Nu sunt evanghelişti doar aceia care se adresează mulţimilor. Să începem prin a fi ascultători în special în deplasările noastre. Domnul va permite atunci ca şi noi să întâlnim pe drum, chiar la momentul potrivit, pe cineva căruia vom avea ocazia să i‑L vestim pe Isus.

Read Full Post »

%d bloggers like this: