Feeds:
Posts
Comments

Archive for September 2nd, 2022


DOMNUL ESTE APROAPE
2 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=opFtDVNQy8A
clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Îmi ridic ochii spre munți; de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul meu vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul.
Psalmul 121.1,2
Ajutorul meu (1)
În acest frumos psalm avem prezentate experiențele unui credincios care, aflat în mijlocul încercărilor, găsește în Domnul resursa și ajutorul său. Omul temător de Dumnezeu se confruntă cu încercări și cu dificultăți și își dă seama că în el însuși nu există putere pentru a face față împrejurărilor – prin urmare, el are nevoie de ajutor.
Cea mai mare sursă a slăbiciunii în prezența încercării este adesea încrederea în sine, care ne face să gândim că putem face față încercării prin propria noastră putere sau înțelepciune. Trebuie să învățăm că, aflați în prezența încercării și a ispitei, nu avem nicio putere în noi înșine. La fiecare pas avem nevoie de un Ajutor, care să ne susțină în încercare și care să ne poarte prin ea. Înțelegând această nevoie după ajutor, psalmistul imediat întreabă: „De unde îmi va veni ajutorul?“. El este înconjurat de munți înalți, impunători și de neclintit, o imagine a unor oameni din această lume, care par să fie pe deplin întemeiați într-un loc de putere, deasupra oricărui atac al vrăjmașilor. Dar oare putem să ne încredem în vreun semen de-al nostru? Profetul Ieremia ne spune: „Cu adevărat, dezamăgirea vine de la dealuri și de la mulțimea munților. Cu adevărat, în Domnul Dumnezeul nostru este salvarea lui Israel“ (Ieremia 3.23). Înțelegând că are nevoie de ajutor și că omul nu i-l poate oferi, credinciosul își ia ochii de la creatură și și-i îndreaptă asupra Creatorului: „Ajutorul meu vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul“. El nu doar recunoaște adevărul general că există ajutor la Domnul, ci, cu o credință personală simplă, el spune: „Ajutorul meu vine de la Domnul“.
În restul psalmului, Duhul lui Dumnezeu răspunde acestei credințe simple prin prezentarea binecuvântărilor de care are parte cel care așteaptă ajutor de la Domnul.H. Smith

SĂMÂNȚA BUNĂ
2 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=nuc3ScyGCfM
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Ochii tuturor așteaptă de la Tine și Tu le dai hrana la timpul ei. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață.
Psalmul 145.15,16
Rugăciunea de mulțumire pentru mâncare
Într-o vară mi-am petrecut concediul la o gospodărie țărănească. La prima cină pe care am luat-o împreună, atât familia și personalul, cât și oaspeții s-au ridicat în picioare, iar proprietarul pensiunii s-a rugat și a mulțumit pentru mâncarea gustoasă. Am rămas uimit.
După terminarea mesei, fiul țăranului, un băiețel de 5 ani, m-a întrebat: „Îmi povestești ceva despre Domnul Isus?“. – Ce să-i spun copilului? Nu știam nimic despre El! Pentru că micuțul mă privea plin de nerăbdare, am început să-i povestesc despre vaci, cai și oi. Dar el m-a întrerupt: „Nu despre acestea, ci despre Domnul Isus“. Când i-am spus că nu știu nimic despre El, copilul a dat din cap dezaprobator și a spus: „Nu știi nimic despre El? Și ești atât de mare!“.
În următoarea seară am venit intenționat mai târziu la masă, însă stăpâna casei îmi rezervase porția de mâncare. Am vrut să încep să mănânc, dar micul meu prieten s-a așezat înaintea mea și a spus foarte serios: „Mai întâi trebuie să te rogi!“. Deoarece șovăiam, el și-a împreunat mâinile și s-a rugat: „Doamne Isuse, binecuvântează această mâncare. Amin!“. Mai târziu în camera mea m-am rugat pentru prima dată în viața mea: „Doamne, Tu ești Dumnezeu în această casă. Fii și Dumnezeul meu!“. – Și El a devenit Dumnezeul meu! I-am mărturisit păcatele și L-am primit pe Isus Hristos ca Mântuitor al meu.
Citirea Bibliei: Iov 40.6-24 · Fapte 19.13-22

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
2 SEPTEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/un-mesaj-din-ceruri-pentru-tine/
UN MESAJ DIN CERURI PENTRU TINE-Fundația S.E.E.R

Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.Romani (12;21)

Pentru că este foarte ușor să uiți de ce te-a mântuit Dumnezeu,ce te-a chemat să faci și cum trebuie sa trăești,iată un mesaj din ceruri pentru tine astăzi; Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, și lipiți-vă tare de bine.Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. In cinste, fiecare să dea intâietate altuia.In sârguința, fiți fară preget. Fiți plini de râvna cu duhul. Slujiți Domnului.Bucurati-vă   în nădejdeFiti răbdatori in necaz. Stăruiți în rugăciune.Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. Binecuvântati pe cei ce va prigonesc: binecuvântați, și nu blestemați.
 Bucurati-vă  cu cei ce se bucură  ; plângeți cu cei ce plâng.Aveți aceleași simțăminte unii fața de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci ră maneți la cele smerite. Să nu va socotiți singuri ințelepți.Nu intoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine, înaintea tuturor oamenilor.Dacă este cu putință, intrucat atarnă  de voi, trăiți în pace cu toți oamenii.Preaiubitilor, nu va raăzbunati singuri; ci lăsați sa se razbune mania lui Dumnezeu; căci este scris: “Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul.Dimpotriva: daca ii este foame vrășmașului tau, dă-i să  mănance; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei ingrămădi cărbuni aprinși pe capul lui.”Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.(Romani 12: 9-21:)
Tocmai ați ascultat standardul de trăire pentru mântuiții Domnului!Asta se așteaptă de la tine și azi !


https://www.youtube.com/watch?v=gSPxqEacpu8

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
2 SEPTEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Fapte 5.17‑32
Marele preot şi cei împreună cu el sunt plini de invidie văzând că nişte oameni fără carte şi care nu făceau parte din cler au un asemenea succes asupra mulţimilor. Mai ales saducheii, negând învierea, sunt deosebit de înverşunaţi împotriva apostolilor care o vestesc pe cea a Domnului Isus (v. 17; cap. 4.1,2). Neputând să‑şi impună autoritatea în alt mod, ei îi aruncă în închisoare pe aceşti oameni pe care nu ajung să‑i facă să tacă. Domnul însă trimite un înger pentru a‑i elibera pe slujitorii Săi, care imediat se întorc să dea învăţătură în templu. Mai‑marii sunt informaţi şi îi fac să se înfăţişeze înaintea sinedriului. Vreţi să aduceţi asupra noastră sângele Omului acestuia, le spun ei, deşi, în faţa lui Pilat, ei înşişi împreună cu tot poporul au cerut ca sângele Lui să fie asupra lor şi asupra copiilor lor (Matei 27.25). Apoi le ordonă încă o dată să tacă.
Trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni, răspund Petru şi apostolii (v. 29; vezi cap. 4.19). Şi încă o dată dau o şi mai strălucită mărturie despre glorioasa înviere a lui Isus, Domn şi Mântuitor, ca şi despre iertarea de păcate prin El.

Read Full Post »

%d bloggers like this: