Feeds:
Posts
Comments

Archive for April 30th, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

30 APRILIE 2022

https://www.youtube.com/watch?v=N_CuYA6EmM4

https://gbv-online.org/calendar/286/

Învingătorului îi voi da să șadă cu Mine pe tronul Meu, după cum și Eu am învins și M-am așezat cu Tatăl Meu pe tronul Său.Apocalipsa 3.21

Promisiunile făcute biruitorilor (12) – Șederea pe tronul lui Hristos

În prezent, Domnul Isus este așezat pe tronul Tatălui Său. Psalmistul a profețit că Mesia avea să șadă la dreapta lui Dumnezeu până când vrăjmașii aveau să-I fie făcuți așternut al picioarelor (Psalmul 110.1). Hristos este așezat acolo în așteptarea acestui lucru; între timp, Duhul Sfânt îi adună pe cei împreună-moștenitori cu El, care vor domni împreună cu El în ziua puterii Sale. Epistola către Evrei prezintă în detaliu acest adevăr, arătându-ne că, după ce Hristos ne-a curățit de păcate, El S-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și a șezut acolo – lucrarea de răscumpărare fiind împlinită pentru totdeauna (Evrei 1.3; 10.12-14).

Hristos va veni din nou și va primi moștenirea care Îi aparține de drept; „marginile pământului“ vor intra în stăpânirea Sa (Psalmul 2.8). În acel timp, El va ședea pe tronul Său, care este de asemenea numit „tronul tatălui Său David“ (Luca 1.32). De pe acest tron va domni El peste Israel și peste națiuni. Acest tron mai este numit și „tronul gloriei Sale“, când toate națiunile vor fi strânse înaintea Lui pentru a fi judecate, la începutul mileniului (Matei 25.31,32; 19.28).

Este imposibil ca noi să împărțim cu El tronul pe care șade în prezent. Doar El poate ședea acolo, fiindcă este o Persoană divină. Însă, în viitor, vom ședea împreună cu El pe tronul Său de glorie – vom împărăți împreună cu El! El încă așteaptă acest timp, pentru a Se bucura de aceasta împreună cu noi. Noi însă Îl așteptăm pe El?

B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

30 APRILIE 2022

https://www.youtube.com/watch?v=ia8B2WP7frw

https://gbv-online.org/calendar/285

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și, pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare, zicând: “Eli, Eli, lama sabactani?”, adică: “Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”.
Matei 27.45,46“Pentru ce M-ai părăsit?”Când citim aceste cuvinte ale Domnului Isus Hristos rostite pe cruce, ne gândim la ele cu mare considerație. Cuvintele au o însemnătate esențială, dar nu le putem înțelege în profunzimea lor.După răstignire, pe la amiază, s-a făcut deodată întuneric peste toată țara. Înainte, Fiul lui Dumnezeu fusese batjocorit, iar deodată toată batjocura a amuțit.În acele trei ore de întuneric, Dumnezeu L-a ascuns pe Fiul Lui de privirile oamenilor, pentru că atunci Dumnezeu a adus cele mai adânci suferințe asupra Lui. – De ce? Mântuitorul lumii, răstignit pe cruce, fusese părăsit de oameni, iar în acele ore era părăsit și de Dumnezeu, pentru că a vrut să ispășească toate păcatele tuturor celor care cred în El. Isus a ocupat locul oamenilor păcătoși în judecata divină, de aceea Dumnezeu Și-a întors privirea de la El.Fără această jertfă, nimeni nu ar fi putut fi salvat. Acum, moartea Domnului Isus este spre binele tuturor celor care Îl primesc prin credință în viața lor. “Dar El era străpuns pentru nelegiuirile noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era peste El, și prin rănile Lui suntem vindecați” (Isaia 53.5).

Citirea Bibliei: Geneza 12.9-13.4 · 2 Petru 1.12-21

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

30 APRILIE 2022

coordonatori Bob & Debby Gass

https://fundatiaseer.ro/fa-bine-celor-din-jur/
“Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia… să facă bine…” (1 Timotei 6:17-18).
Bob Thompson a fost unul dintre cei mai duri șefi. Timp de 40 de ani și-a presat angajații, de la autostradă, 6 zile pe săptămână, din aprilie și până în decembrie, ca să termine ce aveau de făcut înainte de-a veni înghețul. Loialitatea, sudoarea și efortul angajaților l-au ajutat să devină un om foarte bogat. Iar Thompson și-a amintit de lucrul acesta și a returnat favorul. Când și-a vândut compania, cea mai mare companie de asfalt și pavaje din Michigan, le-a oferit celor 550 de angajați, 128 de milioane de dolari din câștigul său. Aproximativ 90 de angajați au devenit milionari peste noapte.Bob Thompson a fondat Compania Thompson-McCully cu 3.500 de dolari, bani pe care soția sa Ellen i-a câștigat ca profesor suplinitor. Primii cinci ani au fost plini de provocări. Thompson nu a luat niciun salariu. Și atunci de ce oare a oferit atât de mult din averea sa? “Așa am crezut că este bine,” a spus el. “Am înțeles că oamenii din jurul meu au trecut prin toată durerea și suferința alături de mine. Am vrut să-i răsplătesc.” Când au fost înmânate cecurile, Thompson nu a fost prezent. El a spus: “Nu am vrut să fiu acolo pentru că era prea emoționant.”
Acest om de-o modestie ieșită din comun, a practicat ce a predicat apostolul Pavel. “Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia… să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii.” Facerea de bine nu este o ocupație sporadică, este un loc de muncă “cu normă întreagă”.Omul de caracter este ghidat de principiile Scripturii, care îl motivează să se întrebe, în orice situație: “Care este binele pe care eu aș putea să-l fac?” Și răspunsul este mereu același:”Fă bine celor din jur!” Este Cuvântul de la Dumnezeu pentru tine – azi!

https://www.youtube.com/watch?v=tCLwyyFK0f8

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

30 APRILIE 2022de Jean Koechlinh

ttps://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/ 

Luca 2:39-52 

Acest pasaj are o importanţă deosebită: este, în adevăr, singura secvenţă din copilăria şi din tinereţea Domnului Isus pe care Dumnezeu găseşte cu cale să ne-o prezinte. Astfel avem aici, în special pentru tineri şi pentru copii, Modelul prin excelenţă. El este desăvârşit în relaţiile Sale cu Tatăl ceresc, ale Cărui chestiuni (v. 49: “cele ale Tatălui”) au prioritate faţă de oricare altele. Ce desăvârşit este şi în raporturile cu învăţătorii din templu: deşi infinit mai înţelept decât ei toţi, El nu îi învaţă, ci îi ascultă şi îi întreabă, singura atitudine care se cuvenea vârstei Lui! Este desăvârşit şi în relaţiile cu părinţii: “le era supus”, precizează versetul 51, pentru a nu se născoci ideea că le-a scăpat prin nesupunere. El, care avea conştienţa suveranităţii Sale de Fiu al lui Dumnezeu, S-a plecat într-o ascultare totală încă de la vârsta cea mai tânără, în casa părinţilor Lui.Remarcăm râvna Copilului Isus în templu şi interesul Său precoce pentru adevărurile divine; nimic altceva nu L-a atras în vestita cetate a Ierusalimului, pe care, probabil, o vizita pentru prima oară. Care este însă preţul cu care noi evaluăm prezenţa Domnului şi învăţătura Lui?

Attachments area

Read Full Post »

%d bloggers like this: