Feeds:
Posts
Comments

Archive for April 7th, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

7 APRILIE 2022

https://gbv-online.org/calendar/286

NU TE ÎNDOI DE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU!

Să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine … Nu te rușina de mărturia Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul Său … Să ai un model de cuvinte sănătoase, cele pe care le-ai auzit de la mine … Întărește-te în harul care este în Hristos Isus … Străduiește-te să te prezinți pe tine însuți lui Dumnezeu aprobat … Fugi de poftele tinereții și urmărește dreptatea, credința, dragostea, pacea, cu cei care-L cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată … Vestește Cuvântul … Mustră, ceartă, încurajează cu toată îndelunga răbdare și învățătura … Fii treaz în toate, suferă răul, fă lucrare de evanghelist, împlinește-ți deplin slujba. 2 Timotei 1.6,8,13; 2.1,15,22; 4.2,5

Timotei (6) – Cu totul pregătit

Acestea sunt câteva dintre multele îndemnuri pe care Pavel i le scrie lui Timotei în această ultimă epistolă a sa. Pavel era din nou în închisoare la Roma, de data aceasta așteptând execuția, pe care o numește „timpul plecării mele“. Omenește vorbind, starea de lucruri era tristă. Timotei era descurajat, știind (cum și Pavel știa) că toți cei din Asia (provincie a cărei capitală era Efesul, unde amândoi lucraseră împreună) îl părăsiseră și pe apostol și adevărul pe care acesta îl vestise cu atâta credincioșie. Pavel însă nu îi dă doar îndemnuri, ci îl încurajează pe Timotei și îi dă porunci clare cu privire la ceea ce avea de făcut într-un astfel de timp de faliment. Toate aceste îndemnuri, încurajări și porunci ne sunt adresate și nouă astăzi.

Pavel dorea mult ca Timotei să fie alături de el. De cinci ori exprimă el acest lucru în epistola sa. Însă, mai presus de toate, lucrarea trebuia să continue. Dumnezeu rămâne întotdeauna credincios, pentru că El nu Se poate tăgădui pe Sine. Prin urmare, Pavel îi spune lui Timotei să încredințeze lucrurile pe care le auzise de la el în prezența multor martori către oameni credincioși, care să fie în stare să-i învețe și pe alții. De asemenea, depărtarea de orice fărădelege era de o importanță vitală.

Fie ca și noi să luăm seama cu atenție la aceste instrucțiuni ale lui Dumnezeu din această epistolă, care prezintă atât de clar starea în care trăim astăzi! Dumnezeu caută oameni maturi, cunoscători ai Scripturii, cu totul pregătiți pentru orice lucrare bună.E. P. Vedder, Jr.

SĂMÂNȚA BUNĂ 7 APRILIE 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

O dată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. Psalmul 62.11

„Trebuie să stăm de vorbă“

Când s-a dezlănțuit uraganul Charles în Florida (SUA), multe panouri publicitare din zonă au fost distruse. În mijlocul furtunii, un panou publicitar a rezistat totuși vântului ce bătea cu o viteză de peste 200 de kilometri pe oră. El era în picioare, dar mesajul publicitar fusese rupt. Pe panou, cineva a scris atunci un îndemn creștin. A doua zi, când soarele răsărea peste șoseaua ce ducea spre Ontario, pe panou se puteau citi cuvintele: „We need to talk! God“, adică Dumnezeu ne spune: „Trebuie să stăm de vorbă!“.

Dumnezeu le vorbește oamenilor când într-un fel, când într-altul. Deoarece oamenii sunt indiferenți și continuă să meargă pe căile rătăcite ale păcatului, Dumnezeu trebuie să intervină mai energic, așa cum s-a întâmplat în Florida. Uneori trebuie să fim scuturați, pentru a înțelege mai bine glasul lui Dumnezeu. Prin fiecare întâmplare din viața națiunii sau a fiecăruia în parte, tineri și vârstnici, Dumnezeu vrea să ne spună: „Trebuie să stăm de vorbă!“.

Să nu ne ascundem capul în nisip ca struțul, ci să ne deschidem urechile și inima la vorbirea lui Dumnezeu! El dorește să ne ducă la adevărata viață, o viață trăită pentru veșnicie. Din partea lui Dumnezeu avem totul pe deplin. Mântuitorul a adus lumii o mare mântuire. Beneficiarii sunt toți cei care o primesc în dar.

Citirea Bibliei: Geneza 3.1-13 · 1 Petru 1.8-16

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI7 APRILIE 2022

coordonatori Bob & Debby Gass

https://fundatiaseer.ro/nu-te-indoi-de-cuvantul-lui-dumnezeu-2/
Fundația S.E.E.R. România

NU TE ÎNDOI DE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU!

„Astfel credinţa vine în urma auzirii…” (Romani 10:17).

     Poate ai dubii în ce privește propriile tale abilități, dar să nu te îndoiești niciodată de abilitățile lui Dumnezeu – sau de promisiunile Sale și de dorința Sa de a le împlini. David a scris: „Ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale” (Psalmul 138:2). Singurul lucru din univers pe care Dumnezeu l-a așezat la nivelul Numelui Său este Cuvântul Său. Deci umple-ți mintea cu el, rostește-l zilnic și nu-l pune niciodată sub semnul întrebării. Îndoiala își are adesea originea în tendința noastră de a ne bizui pe forțele proprii. Încrederea în sine este un concept susținut cu „surle și trâmbițe” de societate; ea ne încurajează să ne bazăm pe propriile noastre competențe și abilități. Însă Biblia spune: „Cine se încrede în inima lui este un nebun…” (Proverbele 28:26). Se spune că versetul central al Bibliei este acesta: „Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om” (Psalmul 118:8). Așadar, încrede-te în Dumnezeu și în Cuvântul Său, nu în propria-ți persoană, sau în oricine altcineva. Te îndoiești de tine însuți și de propria ta valoare? Îți pui sub semnul întrebării abilitatea de a te ocupa de cariera ta? Îți pui la îndoială capacitatea de a stabili relații sănătoase? În ciuda faptului că a trăit cu Domnul Isus aproape trei ani și a auzit promisiunea Sa că va învia dintre cei morți, apostolul Toma a spus: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.” (Ioan 20:25). I-a întors Domnul Isus spatele lui Toma, din cauza necredinței sale? Nu, El nu respinge niciodată o inimă sinceră, care se îndoiește! Domnul Isus S-a arătat în trup lui Toma și a pus capăt tuturor îndoielilor lui. Și pe măsură ce citești Cuvântul Său și cauți fața Sa, El va lămuri și îndoielile și slăbiciunile tale. Când vei înceta să mai trăiești în lumea „simțurilor” și vei învăța să „umbli prin credință,” îndoielile tale vor începe să dispară (vezi 2 Corinteni 5:7).

https://www.youtube.com/watch?v=-UGxW2wLhpY

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

7 APRILIE 2022

https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/

Ezechiel
37.1‑14

Acest capitol extraordinar îl completează pe cel precedent, arătându‑ne de astă dată cum Domnul dă o viaţă nouă întregului Său popor restaurat. Aşa cum arată versetele 11‑14, această viziune deosebit de emoţionantă se aplică la învierea naţională a lui Israel (după răpirea Bisericii). În prezent, întoarcerea evreilor în Palestina pare să fie un preludiu al acesteia. La cuvântul profetului, oasele s‑au apropiat unele de altele, tendoanele, carnea şi pielea le‑au acoperit, însă starea lor de a fi moarte nu s‑a schimbat. Este o trezire naţională care nu poate fi comparată cu trezirea spirituală pe care o va cunoaşte ulterior poporul, în zorii Împărăţiei lui Hristos. Într‑adevăr, pentru a da viaţă, Duhul lui Dumnezeu trebuie să intervină; şi El o va face atunci, trezind conştiinţa şi afecţiunile acestui popor (Psalmul 104.30).

Completa neputinţă a omului a fost pusă în evidenţă prin întrebarea adresată profetului în versetul 3. În aceste oase nu era nici putere, nici viaţă. Dar toate acestea fac să se arate tocmai puterea lui Dumnezeu „care dă viaţă celor morţi şi care cheamă cele care nu sunt ca şi cum ar fi“ (Romani 4.17).

Cu cât mai minunată este de aceea lucrarea pe care El a făcut‑o în noi! Odinioară morţi în păcatele noastre, noi am fost înviaţi împreună cu Hristos (Efeseni 2.5; Coloseni 2.13; Ioan 5.21).

Read Full Post »

Laura Seabrook | Rebekah Cook | Ken Lawrence | Zack Lawrence


Vision Video
784K subscribers

Watch In His Steps (2013) Full Movie on Vision Video When a homeless man interrupts the comfortable routine of First Church of Raymond, life will never be the same for the apathetic congregation. Convicted by the vagrant’s words, Pastor Henry Maxwell, Rachel Winslow, Virginia Page, Alex Powers, and Jasper Chase are thrust into a journey of discovering what life is like beyond “Christianity as usual.” But as they find themselves opposed by family strife, church politics, and scorned lovers, will they be able to keep their commitment, or will they be dragged back into fruitless lives? Director: Zack Lawrence Writers: Zack Lawrence, Charles Sheldon Starring: Laura Lieben, Rebekah Cook, Ken Lawrence

Read Full Post »

%d bloggers like this: