Feeds:
Posts
Comments

Archive for April 6th, 2022

6 APRILIE 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

6 APRILIE 2022

https://gbv-online.org/calendar/286/date/2022-04-06

Soților, iubiți-vă soțiile, după cum și Hristos a iubit Adunarea și S-a dat pe Sine Însuși pentru ea. Efeseni 5.25

Duhul Sfânt ne spune că datoria cea mai de seamă a soțului, pentru ca viața de familie să fie una binecuvântată, este să-și iubească soția, să o hrănească și să o îngrijească, așa cum Hristos iubește, hrănește și îngrijește Adunarea. Dragostea minunată a lui Hristos, în trecut, prezent și viitor, trebuie să fie modelul pentru relația soțului față de soția lui și să confere caracterul afecțiunilor și al grijii lui față de ea.

În general, natura bărbatului nu este tandră și iubitoare, așa cum este cea a femeii, el fiind predispus să se comporte cu asprimea și răceala lumii rele în mijlocul căreia își desfășoară activitățile zilnice. Soțul este înclinat să fie aspru și lipsit de bunătate și să uite că trebuie să lucreze în har iubitor față de soția și de familia lui. De aceea el trebuie să-și cultive întotdeauna sentimente de dragoste față de soția lui și să-și amintească de faptul că trebuie să reflecte dragostea lui Hristos față de Adunare. Pentru a putea împlini aceste lucruri, el are la îndemână puterea fără margini a Duhului Sfânt, care-l poate ridica deasupra slăbiciunilor și a tendințelor naturii căzute.

Soțul poate gândi și poate face multe lucruri din poziția și din drepturile lui de cap al familiei și al soției și poate lucra cu autoritate, însă există riscul ca el să uite că sfera căsătoriei trebuie să fie caracterizată de dragoste. Dincolo de faptul că soțul are autoritate în deciziile care țin de familie, el să-și amintească de faptul că trebuie să facă acest lucru cu dragoste și să dea expresie acelor hotărâri luate într-un duh de dragoste și de blândețe, ca unul care este un canal al voii divine. Astfel, unitatea reală a vieții de familie va fi manifestată prin îmbinarea autorității și a dragostei. Când lucrurile stau așa, autoritatea soțului va fi manifestată în dragoste, iar ascultarea soției va fi stimulată prin afecțiunea și dragostea pe care le are față de el. Fericit este acel cămin în care domnesc dragostea și ascultarea! R. K. Campbell

SĂMÂNȚA BUNĂ

6 APRILIE 2022

https://gbv-online.org/calendar/285/date/2022-04-06

O dată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu.Psalmul 62.11

Trebuie să stăm de vorbă“

Când s-a dezlănțuit uraganul Charles în Florida (SUA), multe panouri publicitare din zonă au fost distruse. În mijlocul furtunii, un panou publicitar a rezistat totuși vântului ce bătea cu o viteză de peste 200 de kilometri pe oră. El era în picioare, dar mesajul publicitar fusese rupt. Pe panou, cineva a scris atunci un îndemn creștin. A doua zi, când soarele răsărea peste șoseaua ce ducea spre Ontario, pe panou se puteau citi cuvintele: „We need to talk! God“, adică Dumnezeu ne spune: „Trebuie să stăm de vorbă!“.

Dumnezeu le vorbește oamenilor când într-un fel, când într-altul. Deoarece oamenii sunt indiferenți și continuă să meargă pe căile rătăcite ale păcatului, Dumnezeu trebuie să intervină mai energic, așa cum s-a întâmplat în Florida. Uneori trebuie să fim scuturați, pentru a înțelege mai bine glasul lui Dumnezeu. Prin fiecare întâmplare din viața națiunii sau a fiecăruia în parte, tineri și vârstnici, Dumnezeu vrea să ne spună: „Trebuie să stăm de vorbă!“.

Să nu ne ascundem capul în nisip ca struțul, ci să ne deschidem urechile și inima la vorbirea lui Dumnezeu! El dorește să ne ducă la adevărata viață, o viață trăită pentru veșnicie. Din partea lui Dumnezeu avem totul pe deplin. Mântuitorul a adus lumii o mare mântuire. Beneficiarii sunt toți cei care o primesc în dar.

Citirea Bibliei: Geneza 3.1-13 · 1 Petru 1.8-16

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

6 APRILIE 2022

coordonatori Bob & Debby Gass

ÎNTREBĂRI CARE CER UN RĂSPUNS (4)Fundația S.E.E.R. România

„Din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin!” (Romani 9:5)

Astăzi vom încerca să răspundem acelora care susțin că Isus Hristos nu a existat niciodată. Un slujitor creștin scria: „Chiar dacă scepticii pot alege să respingă mesajul moral al Bibliei, ei nu pot nega acuratețea sa istorică. Peste 25.000 de descoperiri arheologice demonstrează că oamenii, locurile și evenimentele pomenite în Biblie sunt reale și sunt descrise precis (25.000, nu mai puține!). Nici o descoperire arheologică nu a dezmințit Biblia. De fapt, descrierile din Biblie i-a condus adesea pe arheologi la descoperiri uimitoare. Jeffery Sheler, jurnalist necreștin, autor al cărții: „Is the Bible True?” (Este Biblia adevărată?) a concluzionat: „În moduri extraordinare, arheologia modernă confirmă esența istorică a Vechiului și Noului Testament, susținând fragmente cruciale ale povestirilor biblice.” Nașterea lui Isus, lucrarea Sa, moartea și învierea Sa sunt fapte istorice incontestabile. Josephus Flavius, unul dintre cei mai renumiți istorici iudei, este considerat autorul următorului pasaj: „Cam pe vremea aceea a trăit Isus, un înțelept, dacă este legal să-l numim om, căci a fost autorul unor lucruri nemaipomenite – un învățător al celor ce primesc adevărul cu plăcere. El a atras la Sine în egală măsură mulți iudei și mulți oameni dintre neamuri. El era Hristosul, și când Pilat, la sugestia oamenilor cu vază dintre noi, L-a condamnat la răstignire pe cruce, cei ce L-au iubit de la început nu L-au părăsit, iar El li s-a arătat viu a treia zi, așa cum au prezis profeții divini despre asta, dar și despre alte lucruri minunate cu privire la El; și seminția creștinilor, cum a fost denumită după El, nu a dispărut până la această oră.” Domnul Isus nu numai că a existat cu adevărat, dar El a murit pentru păcătoși ca ei să poată avea viață veșnică. Așadar, crede – și primește-L și tu astăzi ca Mântuitor al tău!

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

6 APRILIE 2022

Ezechiel 36.16‑38

Domnul vorbeşte acum despre lucrarea pe care doreşte s‑o împlinească prin Duhul Său în inima fiilor lui Israel … şi în a tuturor oamenilor. Să comparăm versetul 26 cu cuvintele rostite de Domnul Isus lui Nicodim cu privire la naşterea din nou. „Dacă cineva nu este născut din apă (v. 25) şi din Duh (v. 27), nu poate intra în împărăţia lui Dumnezeu“ (Ioan 3.5). Apa care curăţă este întotdeauna Cuvântul pe care Duhul Sfânt îl aplică conştiinţei şi inimii, pentru a fi primit şi crezut spre mântuire (comp. cu Ioan 4.14).

Viaţa nouă dată fără plată tuturor celor care cred este condiţia pentru a intra în împărăţia şi în familia lui Dumnezeu. După cum nu este de ajuns pentru un copil doar să vină pe lume, ci va trebui apoi să înveţe să meargă, iar mai târziu să se ducă la şcoală, tot aşa este şi cu copilul lui Dumnezeu (v. 27); iar mai devreme sau mai târziu, el va trebui să treacă în plus şi prin marea experienţă din versetul 31: „vă va fi scârbă de voi înşivă …“ (vezi cap. 6.9; 20.43). Spre această cunoaştere de sine conduce Duhul lui Dumnezeu sufletul regenerat (comp. cu Iov 42.6).

Nicodim, învăţătorul lui Israel, ar fi trebuit să cunoască aceste lucruri (Ioan 3.10). Ele fuseseră anunţate răspicat în profeţi (vezi şi cap. 11.19; Ieremia 24.7…). Cât despre voi, dragi prieteni care poate aţi fost învăţaţi acestea încă din copilărie, n‑ar trebui oare să le cunoaşteţi chiar mai bine?

Read Full Post »

%d bloggers like this: