Feeds:
Posts
Comments

Archive for October 27th, 2015

 10665144_10207024547484171_576788744375239839_n12190899_10207903766178177_7803810937205569054_n

FROM-DE LA

http://barzilaiendan.com/2015/10/21/iata-de-ce-imi-place-w-w-wiersbe-ioan-17/

Iată de ce îmi place W.W. Wiersbe – Ioan 17

În această rugăciune de Mare Preot, Domnul Isus s-a rugat:

pentru Sine (vv. 1–5),

pentru ucenicii Săi (vv. 6–19) și

pentru toată Biserica Sa (vv. 20–26).

Rugăciunea scoate în evidență care au fost prioritățile Domnului Isus:

proslăvirea Tatălui (v. 1),

unitatea Bisericii (vv. 21–23),

sfințirea Bisericii (v. 17) și

câștigarea lumii pierdute (vv. 18–19).

Sunt ele și prioritățile vieții tale?

Ea arată și ce daruri a dat El urmașilor Săi:

viața veșnică (vv. 2–3),

Cuvântul (vv. 8, 14) și

slava Lui (v. 22).

Notați însă că ce credincioși sunt darul primit de El de la Tatăl (vv. 2, 6, 9, 11–12), după cum și El este darul dragostei Tatălui pentru cei credincioși (3:16). Totul este prin har!

Cuvântul ,,lume“ apare în această rugăciune de nouăsprezece ori, pentru că ea neînvață cum ,,să biruim lumea“ (16:33). Trebuie să urmărim mereu proslăvirea Tatălui (vv. 1–5), să experimentăm bucuria Lui (v. 13), să fim sfințiți prin Cuvânt (v. 17), să căutăm să-i câștigăm pe cei pierduți (vv. 18–19) și să contribuim la unitatea poporului lui Dumnezeu (vv. 20–23).

Un alt termen predominant în această rugăciune este cuvântul ,,slavă“. Christos a părăsit slava Lui ca să vină pe pământ (v. 5b), L-a proslăvit pe Dumnezeu pe pământ (v. 4) și a fost îmbrăcat în slavă la întoarcerea lui în cer (v. 5a). Christos este slăvit acum în Biserica Lui (v. 10) și îi face pe credincioși părtași slavei Lui (vv. 22, 24). Suntem de drept deja în posesia slavei, dar o așteptăm să se manifeste plenar abia în viitor (Rom. 8:18–21, 30).

Reformatorul scoțian John Knox a ales ca această rugăciune să-i fie citită în fiecare zi în ultima perioadă de suferință. Tu nu trebuie să aștepți însă ca să fi pe patul de moarte, ci poți beneficia de ea chiar acum, citind și meditând asupra conținutului ei. Este o extraordinară colecție de mari adevăruri!

Deși a fost unul din cei doisprezece, Iuda n-a fost în rândul celor salvați de Christos. El n-a crezut niciodată cu adevărat în Domnul Isus (6:66–71) și din această cauză n-a fost spălat de păcatele lui (13:11). Iuda n-a fost printre ,,cei aleși“ (13:18) și de aceeea n-a fost nici ,,păzit“ de Christos (17:12). Iuda este un exemplu înfricoșător care ne arată că cineva poate fi foarte aproape de împărăția lui Dumnezeu și totuși să nu intre în ea.

Wiersbe, Warren W. (1993-07-14). With The Word Bible Commentary: The Chapter-by-Chapter Bible Handbook (Kindle Locations 13453-13462). Thomas Nelson. Kindle Edition.

+++++

In this, his high priestly prayer, Jesus prayed for Himself (vv. 1–5), His disciples (vv. 6–19), and all of His church (vv. 20–26).

The prayer reveals our Lord’s spiritual priorities: glorifying the Father (v. 1), the unity of the church (vv. 21–23), the sanctity of the church (v. 17), and the winning of a lost world (vv. 18–19). Are these priorities in your life?

It also reveals the gifts He has given His people: eternal life (vv. 2–3), the Word (vv. 8, 14), and His glory (v. 22). But note that believers are the Father’s gift to Him (vv. 2, 6, 9, 11–12), just as Jesus is the Father’s love gift to us (3:16). It is all of grace!

The word world appears nineteen times in this prayer, for this prayer tells us how to “overcome the world” (16:33). We must seek God’s glory first (vv. 1–5), experience His joy (v. 13), be sanctified by the Word (v. 17), seek to win the lost (vv. 18–19), and encourage the unity of God’s people (vv. 20–23).

Glory is another key word. Christ laid aside His glory to come to earth (v. 5b), glorified God on earth (v. 4), and was glorified when He returned to heaven (v. 5a). Christ is glorified in His church (v. 10) and has shared His glory with the church (vv. 22, 24). We already have the glory; we are just waiting for it to be fully revealed (Rom. 8:18–21, 30).

The Scottish Reformer John Knox had this prayer read to him daily during his last illness. But you would benefit by starting now to read it and meditate on it. What a treasury of truth it is! Judas the Lost Judas was not a saved man, even though he was one of the Twelve. He never believed in Jesus (6:66–71) and therefore was never washed from his sins (13:11). He was not chosen by Christ (13:18) and therefore not kept (17:12). Judas is a frightening example of how near one can get to the kingdom and still be lost.

Wiersbe, Warren W. (1993-07-14). With The Word Bible Commentary: The Chapter-by-Chapter Bible Handbook (Kindle Locations 13453-13462). Thomas Nelson. Kindle Edition.737960_148367755315335_2141368953_o905971_1165699693458117_6510403204975729933_o

Read Full Post »

%d bloggers like this: