Feeds:
Posts
Comments

Archive for December 6th, 2014

10537949_962207693807319_3444010235567101464_o

Gospel Hymns For Daily Strength

 10409182_666507296803419_5092164877085463047_n

On a day when men were counted, God became the Son of Man,

That His name in every census should be entered was His plan.

God, the Lord of all creation, humbly takes a creature’s place;

He whose form no man has witnessed has today a human face.

On a night, while silent shepherds watched their flocks upon the plain,
Came a message with its summons brought by song of angel train:
Lo, in Bethlehem’s little village has arrived the shepherd King,
And each shepherd to his Master must his sheep as offering bring.

When there shone the star of David in the spangled eastern sky,
Kings arrived to pay their homage to the Christ, the Lord most high.
Yet not all, for lo, there soundeth through the streets a fearful cry;
For a king who will not worship has decreed that Christ must die.

Yet it’s Christmas, and we greet Him, coming even now to save;
For the Lord of our salvation was not captive to the grave.
Out of Egypt came the Savior, man’s Immanuel to be—
Christmas shines with Easter glory, glory of eternity.

1780022_833855216676556_1709149950400483862_o

Read Full Post »

10846170_1521692411418620_5045637072119108532_n

OSWALD CHAMBERS

BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU

DECEMBRIE

10455914_1521408091447052_2597515908918824510_n

 1. Doamne, cât de dens şi înceţoşat este încă orizont meu spiritual, sau mai degrabă mental: detaliile iau dimensiuni prevestitoare de rău şi dau la o parte marile chestiuni ale vieţii. Eliberează-mă.

 

 1. O, Doamne, fă acest „toiag” să înmugurească. Fă ca orele de studiu din acest nou cort să înflorească înaintea Ta întocmai cum „toiagul lui Aaron… făcuse muguri, înflorise…” (Numeri 7:8).

 

 1. Cât de des descopăr că „măgarul” din mine, mai degrabă decât inteligenţa mea, „se întoarce şi II vede pe îngerul Domnului”. Doamne, sporeşte-mi sensibilitatea spirituală ca să pot detecta cele mai fine plecări şi apropieri ale Tale.

 

 1. Doamne, vin la Tine, înconjoară-mă cu Tine însuţi ca şi cu un zid de foc şi fii Tu slava înlăuntru. Aceasta sună complet egoist, dar nu ştiu cum să mă exprim altfel. O, Doamne, Tu ştii.

 

 1. Doamne, nu cu un sentiment al nevredniciei (cum ar putea cineva, care ştie că e nevrednic, să pretindă că are vreo vrednicie?), nu cu vreun gând la slăbiciunea mea, absolut cu nici un gând despre mine, vin doar pentru că Tu eşti Tu Însuţi.

 

 1. O, Doamne, pătrunde până la cele mai adânci izvoare ale duhului meu, acolo unde Duhul mijloceşte pentru noi, şi citeşte rugăciunile pe care eu nu le pot rosti.

 

 1. Te slăvesc, o, Doamne, pentru cuvântul din această dimineaţă: „Când intra Moise fii cortul întâlnirii ca să vorbească cu Domnul, auzea glasul care-i vorbea de pe capacul ispăşirii… Şi vorbea cu Domnul” (Numeri 7:89).

 

 1. Doamne, pentru toţi cei care sunt greu încercaţi în trupul lor, fii Tu sprijinul lor. Împiedică excesul vrăjmaşului şi fie ca bucuria Domnului să fie tăria lor într-un mod minunat.

 

 1. Doamne, mă bucur că la Tine, Tatăl luminilor, „nu este nici schimbare, nici umbră de mutare” (Iacov 1:17). Fă să discern stăpânirea şi cârmuireaTa.

 

 1. Doamne, în dimineaţa asta în mintea mea se îngrămădesc o mulţime de lucruri mărunte şi actuale şi le aduc direct în prezenţa Ta. In înţelepciunea Ta, spune:,,Linişte! Fără gură!” şi fie ca vieţile noastre ordonate să mărturisească despre frumuseţea liniştii Tale.

 15918_996289093720440_2479486279249126667_n

 1. „Şi acum, Dumnezeule, întăreşte-mi mâinile!” (Neemia 6:9, Bucureşti 2001) – Doamne, acum! Vino la mine, umple-mă cu Tine însuţi, atunci nu va fi nici o dorinţă neîmplinită.

 

 1. Doamne, Te slăvesc pentru acest sentiment de părtăşie bucuroasă cu Tine pe care-1 am din nou. Dă-mi liniştea minţii şi claritatea scopului; fă să rămân în Tine cu hotărâre şi fără abatere.

 

 1. Doamne, spre Tine mă îndrept şi, pe temelia puternicei Tale Răscumpărări, înalţ rugăciuni măreţe şi triumfătoare cu „îndrăzneala pe care o avem la El… că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă” (1 loan 5:14).

 

 1. Doamne, privesc laTine, atinge trupul meu până când va radia în întregime de viaţa Ta. Binecuvântează serviciul de dimineaţă cu bărbaţi, fă-1 de-a dreptul glorios cu prezenţa Ta.

 

 1. Doamne, mă îndrept fără nici o rezervă la Tine. Fii Tu o aşa atmosferă în noi şi în jurul nostru, ca să fim aceia din care curg râuri de apă vie.

 

 1. Doamne, ce înflăcărată este dorinţa mea crescândă după Tine, nu într-un chip îngust, limitat, ci în modul glorios al unei înţelegeri mai profunde a sfinţeniei Tale.

 

 1. Doamne, apropierea mea de Tine este îngreuiată de slăbiciunea fizică, dar inima mi se bucură şi trupul, de asemenea, mi se va odihni în nădejde.

 

 1. „Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini” (Psalmul 147:5). Ce sigur este că puterea şi înţelepciunea sunt ale Tale şi cât de sigur, prin harul Tău, doresc să Iţi împlineşti voia prin mine.

 

 1. Doamne, acest singur lucru: nevoia mea de Tine, grăită şi negrăită. „Sărac în duh” descrie ceea ce ştiu sigur despre mine. Vin la Tine în sărăcie totală.

 

 1. Vorbeşte, Doamne, ca să aud şi să înţeleg. Pare atât de multă trăire în văzul oamenilor în viaţa mea spirituală, atât de puţin recunosc puterea plină de har; însufleţeşte-mă până ce voi fi incandescent cu Tine.

 1655774_835028669892544_6812344486203524506_o

 1. Doamne, fii o Prezenţă într-atâta de însufleţitoare şi înviorătoare în mijlocul nostru astăzi, încât să ne putem bucura pe măsură ce nădejdi noi ale veşniciei se deschid înaintea ochilor noştri când umblăm pe cărările de acum aleTîmpului.

 

 1. O, Doamne, Iţi mulţumesc pentru versetul din această dimineaţă: „Tu, dar, îhtoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea şi iubirea şi nădăjduieşte totdeauna în Dumnezeul tău” (Osea 12:6). Umple toată această tabără mare cu Prezenţa Ta glorioasă; struneşte şi insuflă evlavie.

 

 1. Doamne Isuse, în Tine locuieşte „toată plinătatea lui Dumnezeu” (Coloseni 2:9); „toate lucrurile” Ţi-au fost date Ţie; „toată puterea” Ţi-a fost dată în cer şi pe pământ. O, Dumnezeule, Tatăl meu ceresc, îngrijeşte de orice nevoie a mea după bogăţia Ta, în slavă, în Isus Cristos.

 

 1. Doamne, cuvântul care mi se adresează într-un mod atât de personal în citirea mea din dimineaţa asta este: „Moise a făcut întocmai cum îi poruncise Domnul; aşa a făcut” (Exod 40:16).

 

 1. Doamne Isuse, cu nouăsprezece secole în urmă ai fost pe acest pământ, „arătat în trup” (1 Timotei 3:16). Fii din nou aici azi, arătat în trupul meu -„Cristos în voi, nădejdea slavei” (Coloseni 1:27).

 

 1. O, Doamne, Domnul şi învăţătorul meu, fie ca astăzi să am atât de mult conştiinţa că sunt al Tău, încât să mă simt în largul meu cu Tine şi să mă bucur ca un copil de faptul că îţi aparţin Ţie.

 

 1. Doamne, umple azi orice spaţiu din jurul nostru cu Tine însuţi. Stăpâneşte peste tot în chip măreţ cu mâna Ta călăuzitoare; ridică-ne la scopurile Tale minunate şi fereşte-ne de orice grabă impulsivă.

 

28.O, Doamne, aceasta este Ziua Ta şi Te implor să mă binecuvântezi cu harul şi binecuvântarea Ta neţărmurit de mari. Ce minunat este să pot să mă apropii de Tine!

 

v29. „După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram, şi a zis: «Nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare»” (Genesa 15:1). O, Doamne, „după aceste întâmplări!” Cât de mult Te slăvesc!

 

 1. Este timpul, o, Dumnezeul meu, pentru o atingere de la Tine, una din acele măreţe şi transformatoare atingeri prin care Tu Te deosebeşti clar şi desluşit de orice altceva – strălucitoare momente în care Te văd şi mă închin şi mă minunez.

 

 1. Doamne, în acest ţinut al tăcerii care mă urmăreşte din toate părţile, al marilor vânturi şi al soarelui violent şi ucigător, parcă sunt urmărit de Tine -şi care va fi rezultatul? Ţine-mă veghetor şi aşteptând în pragul Tău.

10255123_1555928464623955_4458830929038668764_n

Read Full Post »

%d bloggers like this: