Feeds:
Posts
Comments

Archive for October 1st, 2014

575486_628917467229069_642207721969189440_n

1487854_799237293471682_644396050851865321_o

TOTUL PENTRU GLORIA LUI

de OSWALD CHAMBERS

 1 OCTOMBRIE

Pe culmi spirituale

„l-a dus singuri de o parte pe un munte înalt.“    Marcu 9:2

     Cu toţii am avut momente de înălţare pe culmi spirituale, când am văzut lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu şi am vrut să rămâ­nem acolo. Dar Dumnezeu nu ne lasă niciodată să rămânem acolo. Testul vieţii noastre spirituale este să avem puterea de a coborî; dacă avem putere doar să urcăm, ceva nu este în ordine. E înălţător să fii pe munte cu Dumnezeu, dar omul ajunge acolo numai pentru ca, după aceea, să coboare în valea celor stăpâniţi de diavol, pentru a-i ridica. Noi nu suntem făcuţi pentru munţi, pentru răsărituri şi pentru lucrurile care încântă ochiul; aceste lucruri sunt menite a fi momente de inspiraţie, doar atât. Suntem făcuţi pentru vale, pentru lucrurile obişnuite ale vieţii, şi aici trebuie să ne dovedim caracterul.  Egoismul spiritual vrea întotdeauna să rămână pe munte. Simţim că am putea să vorbim şi să trăim ca îngerii dacă am putea să rămânem pe munte. Momentele de înălţare sunt excepţionale, ele îşi au semnificaţia lor în viaţa noastră cu Dumnezeu, dar trebuie să fim atenţi ca  nu cumva egoismul nostru spiritual să facă din ele singurele momente valoroase.Noi suntem în stare să credem că tot ce se întâmplă trebuie transformat în învăţături folositoare, dar, de fapt, trebuie transformat în ceva mai bun decât învăţăturile: în caracter Muntele nu este făcut să ne înveţe ceva, ci să facă ceva din noi. Este o mare cursă să întrebi mereu: ,.La ce foloseşte această experienţă?” Nu putem măsura niciodată astfel lucrurile spirituale. Momentele de pe vârful muntelui sunt momente rare şi ele îşi au rostul lor în planul Lui Dumnezeu.

AICI DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD:TOTUL PENTRU GLORIA LUI OCTOMBRIE

10347696_776686442428308_2693282396288762359_n

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

 1 OCTOMBRIE

UN LEGĂMÂNT DE CARE EL ÎŞI ADUCE AMINTE

El a dat hrană celor ce se tem de El; El îşi aduce aminte pururea de legământul Lui.                        Psalmul 111.5

Cei ce se tem de Dumnezeu, nu se tem de lipsuri. Ani îndelungaţi Dumnezeu a găsit totdeauna cu ce să îi hrănească pe copiii Săi, fie în pustie, fie la pârâul Cherit sau în timpul robiei, ca şi în timpul foametei. Până acum Domnul ne-a dat zi de zi pâinea noastră cea de toate zilele şi noi nu ne îndoim că El va continua să ne hrănească până când nu va mai fi nevoie.Chiar cele mai mari şi mai înalte binecuvântări din Legământul Harului, El nu va înceta să le răspândească peste noi, după nevoile noastre. El îşi aduce aminte de legământul pe care l-a încheiat cu noi şi nu lucrează niciodată ca şi cum I-ar părea rău că l-a încheiat. El îşi aduce aminte de acest legământ chiar când noi îl ispitim ca să ne nimicească. El nu uită să ne iubească, să ne păzească şi să ne încurajeze, aşa cum a făgăduit. Toate făgăduinţele din legământul Său, le are mereu sub ochi, şi El nu va îngădui ca vreun cuvânt al Său să cadă la pământ. Iată că noi îl uităm prea adesea pe Dumnezeul nostru, pe când El Se gândeşte mereu la noi cu dragoste. El nu poate să uite pe Fiul Său, care este chezaşul Legământului Său, nici pe Duhul Sfânt, care este elementul de legătură al Legământului, nici slava Sa care este legată de acest Legământ. „De aceea temelia lui Dumnezeu rămâne tare” şi nici un credincios nu poate pierde moştenirea dumnezeiască la care are drept prin acest legământ.

AICI DESCARCATI TOATA LUNA IN WORDTEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU- octombrie

10710985_952539428095407_4819192437227731434_n

CHARLES H. SPURGEON
MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI
Diminea
ţa şi Seara

 1 OCTOMBRIE

Dimineaţa

 Roade bune, noi şi vechi, pe care, pentru tine, iubitule, le-am păstrat.”                             Cântarea Cântărilor 7:13

Soţia doreşte să-i dăruiască lui Isus tot ce produce. Inimile noastre au „tot felul de roade” (Cânt 7:13), „noi şi vechi”, pregătite pentru Prea Iubitul nostru. In toamna aceasta bogată în roade, să ne păzim recoltele. Avem roade „noi”. Dorim să simţim viaţă nouă, bucurie nouă, recunoştinţă nouă. Dorim să luăm noi hotărâri şi să îndeplinim lucrări noi. Inimile noastre înmuguresc de rugăciuni noi, şi sufletele noastre se angajează în eforturi noi. Dar avem şi roade „vechi”. Una este dragostea dintâi. Ce fruct ales! Isus se desfată în el. Apoi este prima noastră credinţă. Este credinţa simplă prin care, neavând nimic, am ajuns să avem totul. Este bucuria momentului în care L-am cunoscut pe Domnul; să o readucem la viaţă. Avem apoi amintirile făgăduinţelor. Cât de credincios a fost Dumnezeu! Pe timp de boală, El ne-a vegheat la căpătâi cu blândeţe! Când am trecut prin ape adânci, El ne-a ridicat deasupra! Din cuptorul de foc, El ne-a scos cu îndurare. Roade vechi, într-adevăr! Avem multe roade vechi, fiindcă îndurările Lui au fost mai multe decât perii capului nostru. Trebuie să regretăm vechile păcate, dar am avut vremuri de căinţă date de El, vremuri în care am plâns la piciorul crucii şi am învăţat meritele sângelui Său. Avem roade în dimineaţa aceasta, roade vechi şi roade noi; dar principalul este că ele sunt pregătite pentru Isus. Într-adevăr, aceasta este cea mai bună şi mai primită slujbă, în care Isus este sprijinul sufletului, iar slava Sa este sfârşitul tuturor eforturilor noastre. Să ne pregătim roadele numai pentru Isus. Să le scoatem la iveală atunci când El este cu noi, şi să nu le lăsăm Ia vederea oamenilor. Isuse, vom răsuci cheia de la poarta grădinii noastre, şi nimeni nu va intra să fure roadele bune care au crescut pe pământul udat de sângele Tău. Tot ce este al nostru va fi al Tău şi numai al Tău, Isuse, Prea Iubitul nostru.

10461462_797753450286733_6337320197404058254_n

1 OCTOMBRIE

Seara

Domnul dă îndurare şi slavă.                 Psalmi 84:11

Bunătatea este înscrisă în natura lui Iehova. El găseşte plăcere în a dărui. Darurile Sale sunt extrem de valoroase, şi gratuite ca şi lumina soarelui. El dă har aleşilor Săi pentru că vrea, celor răscumpăraţi din cauza legământului Său, celor chemaţi din cauza făgăduinţei, credincioşilor fiindcă îl caută, păcătoşilor fiindcă au nevoie. El ne dă har din belşug, la timp, constant, repede, cu putere – dublând valoarea binecuvântării prin modul în care este oferită. El oferă har gratis, în toate formele, poporului Său. El le toarnă mereu şi din belşug în suflete har mângâietor, păstrător, sfinţitor, conducător, instructiv şi ajutător. El ne va da întotdeauna har îmbelşugat, orice ni s-ar întâmpla. Chiar dacă ne îmbolnăvim, Domnul ne dă har. Chiar dacă trecem prin sărăcie, harul ne este asigurat. Chiar dacă vine moartea, harul luminează ca o candelă în cele mai întunecoase momente. Cititorule, ce binecuvântare mare ţi-a dat Dumnezeu, acum când frunzele toamnei ruginesc pe cărări şi anotimpurile trec şi vin, să te bucuri de o făgăduinţă care nu piere: „Domnul dă îndurare şi slavă”. Conjuncţia şi” este ca un piron de diamant care leagă prezentul de viitor, fiindcă îndurarea şi slava merg întotdeauna împreună. Dumnezeu le-a căsătorit, şi nici una nu poate divorţa. Domnul nu va refuza slava cuiva atunci când i-a garantat acelei persoane dreptul de a trăi în îndurarea Sa. Într-adevăr, slava nu este altceva decât harul în haine de duminică, harul în plină floare, harul asemeni fructelor de toamnă – coapte şi desăvârşite. Nimeni nu poate spune cât de curând vom ajunge în slavă! S-ar putea să vedem Cetatea Sfântă înainte de sfârşitul lui octombrie. Oricum, fie că este vorba de un interval lung sau de unul scurt, vom fi slăviţi peste putin timp. Domnul va oferi slavă aleşilor Săi – slava cerului, slava veşniciei, slava lui Isus, slava Tatălui. Slăvi este făgăduinţa de excepţie a unui Dumnezeu credincios!

Două inele aurite într-un lanţ ceresc, din veşnicii:

Cei ce trăiesc prin har, curând şi slavă vor primi.

AICI DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD:

CHARLES H. SPURGEON- Meditatii de dimineata-OCTOMBRIE

1000965_534582616610835_571937611_n

MEDITAŢII ZILNICE

WIM MALGO

1 OCTOMBRIE

 «Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.»                                                              ROMANI 5,8

Duhul Sfânt ne îndreaptă mereu cu faţa spre Isus, dovada vie a dragostei lui Dumnezeu revărsate din cer pentru noi. Când Iosif, fiul preferat al lui Iacov, a fost vândut de fraţii săi geloşi unei caravane de ismaeliţi care se îndrepta spre Egipt, el nu ştia că Dumnezeu avea planuri mari şi pline de binecuvântare pentru viaţa lui. Mai mult chiar, în Iosif (care a fost vândut la sugestia fratelui său Iuda pentru 20 de arginţi Dumnezeu L-a prefigurat în mod profetic pe Isus Hristos care, secole mai târziu, a fost vândut de Iuda Iscarioteanul pentru 30 de arginţi. Ce dragoste nemărginită şi primitoare! «Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică» (loan 3,16). Acceptă dragostea şi voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta! El vrea ca Domnul Isus Hristos să Se reflecte prin viaţa ta şi astfel dragostea Sa nesfârşită să-ţi inunde inima. Acest lucru intenţiona apostolul Pavel să zică când a exclamat: «Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii până ce va lua Cristos chip în voii» (Gal. 4,19). El ne-a atras atenţia că trebuie să devenim una cu Isus Hristos într-o asemenea măsură încât să fim gata să acceptăm cu bucurie şi încredere orice cale pe care Dumnezeu în dragostea Sa doreşte ca noi să o urmăm.

AICI DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD:WIM MALGO-MEDITAŢII ZILNICE OCTOMBRIE

1185036_534582659944164_1569388170_n

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

de  Fritz BERGER

 1 Octombrie

“Iată, Dumnezeul nostru, căruia Ii slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins, şi ne va scoate din mâna ta, împărate”.                                                      Daniel 3:17.

Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip mare de aur, care avea înălţimea de 60 de coţi şi avea lăţimea de 6 coţi. Apoi a poruncit să cheme pe satrapi, pe îngrijitori şi pe guvernatori, pe judecători, pe vistiernici, pe legiuitori, pe sfătuitori şi pe toate căpeteniile ţinuturilor, ca să vină la sfinţirea chipului de aur. Şi când va suna trâmbiţa, să se arunce cu faţa la pământ şi să se închine statuii. Oricine nu se va arunca cu faţa la pământ, va fi aruncat chiar în clipa aceea, în mijlocul unui cuptor aprins. Erau şi trei iudei acolo, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego care nu s-au închinat statuii. Ei au fost aşezaţi să administreze ţinutul Babilonului. Ei nu au ascultat porunca împăratului şi nu s-au închinat dumnezeilor lui. Ei au fost pârâţi şi împăratul i-a chemat la el şi le-a zis: “înadins oare, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, nu slujiţi voi dumnezeilor mei şi nu vă închinaţi chipului de aur, pe care l-am înălţat? Acum fiţi gata şi în clipa când veţi auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirei, cimpoiului şi a tot felul de instrumente, să vă aruncaţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi chipului pe care l-am făcut; dacă nu vă veţi închina lui, veţi fi aruncaţi pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Si care este dumnezeul acela, care vă va scoate din mâna mea?” (vers.14-15). Întotdeauna au fost oameni care s-au închinat unor statui ca şi la Dumnezeu. Şi nu trebuie să fie cineva înţelept pentru ca să vadă, că un astfel de chip, statuie, nu poate ajuta. Trebuie să ne întrebăm: “Oare de ce nu vor oamenii să se închine lui Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului? Nu putem înţelege, cum poate fi un om aşa de închis la minte. Satana este cel care duce în eroare şi cel care nu se întoarce la Dumnezeu, rămâne sub stăpânirea Satanei.

 

AICI DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD:MÂNTUIREA PRIN HRISTOS de Fritz Berger Octombrie

1509164_1492713660983162_952766618917267331_n

DOMNUL ESTE APROAPE- CALENDAR BIBLIC

 1 OCTOMBRIE

„Şi s-a umplut casa de mirosul mirului.”          loan 12,3

Casa din Betania era pentru Domnul Isus ca o oază în pustie. În această casă El a găsit pe cele două surori şi pe fratele lor a căror inimi îl iubeau şi îl recunoşteau pe Domnul. Desigur că Maria l-a recunoscut cel mai bine deoarece când venea la ei, ea îşi lua locul la picioarele Lui pentru a-l asculta. Celelalte lucruri pământeşti rămâneau pe urmă. In aceste situaţii ea putea spune ca mireasa din Cântarea Cântărilor: „Cu aşa drag stau la umbra Lui şi rodul Lui este dulce pentru cerul gurii mele.” (Cânt. Cânt. 2.3); sau: „Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit, cuvintele tale au fost bucuria şi veselia inimii mele.” (Ier. 15.16). Această „parte bună” i-a dat Măriei mai multă înţelepciune pricepere şi cunoştinţă despre Domnul decât umblarea zilnică a celor doisprezece ucenici cu El. În loan 12 o găsim iarăşi pe Maria la picioarele lui Isus, dar de data aceasta nu ca să primească ceva, ci pentru a-I dărui ceva Mântuitorului. Numai şase zile mai erau până la Paşte, ultimele zile pe care Domnul le mai sărbătorea cu ucenicii, apoi trebuia să moară ca adevăratul Miel Pascal. Maria plină de înţelepciunea duhovnicească pe care a dobândit-o în decursul şederii ei la picioarele Domnului, a folosit ultimul prilej şi L-a uns pe Domnul înaintea morţii Lui. Preţul acestui mir curat a fost de trei sute de dinari, aceasta fiind plata unui ziler pe un an, după Matei 20.2. Toată casa s-a umplut de acest mir curat şi a fost o mare îmbărbătare pentru inima Domnului. Preţul Persoanei lui Isus era pentru inima acestei ucenice atât de mare, încât a dat TOTUL pentru El. Oare să fie adorarea noastră mai mică la Masa Domnului decât umplerea casei cu mirul cel curat?

Dacă sufletele noastre se varsă în jertfe de laudă şi de mulţumire „de bună voie”, s-o facă prin puterea Duhului Sfânt. în felul acesta adorarea noastră va avea frumuseţea mirosul, adâncimea şi înălţimea care vin din cer.

AICI DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD:DOMNUL ESTE APROAPE-CALENDAR BIBLIC – OCTOMBRIE

1977051_725986244104093_7138001723935005568_n

CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU

pentru astăzi

1 OCTOMBRIE      

“NU MI-E RUŞINE” (3)

„Nu mă lăsa de ruşine în nădejdea mea!”

(Psalmul 119:116)

Psalmistul a scris: „Sprijineşte-mă, după făgăduinţa Ta, ca să trăiesc, şi nu mă lăsa de ruşine în nădejdea mea”. Care este nădejdea noastră? Cea de-a doua venire a Domnului Isus Hristos. Pavel explică: „credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El… Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh” (1 Tesaloniceni 4:14-17). Domnul Isus a spus: „pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. Cei ce am făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată” (Ioan 5:28-29). În acea zi, rugăciunea Tatăl nostru va primi, în sfârşit, răspuns: „Vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ” (Matei 6:10). Compozitorul cântării a scris: „O, Doamne, pe Tine te aşteptăm, aşteptăm venirea Ta. Ţinta noastră e cerul, nu mormântul. O, trâmbiţă a îngerului! O, glas al Domnului! Binecuvântată odihnă, binecuvântată nădejde a sufletului meu”. Domnul Isus nu S-a răzgândit; El vine iarăşi. Pentru ce vine din nou? Pentru cei ce s-au pregătit, pentru a-i duce într-un loc pregătit, unde vor locui cu El pe vecie. Ai şi tu dorinţa de-a ajunge acolo?

AICI DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD:CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU Octombrie

 

10557459_788572864538125_7795031412174794328_n

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

 1 OCTOMBRIE

Tit  2.1-15

          Alături de aceia care sunt rânduiţi „bătrâni” în adunare (cap. 1.5-9), fiecare creştin, tânăr sau vârstnic, frate sau soră, trebuie să aibă o bună mărturie (v. 2-10). Îndemnul adresat ro­bilor se aplică tuturor răscumpăraţilor Domnului. Puţini sunt aceia care nu au un şef peste ei şi, în orice fel, fiecare trebuia să se poată numi, ca şi Pavel, rob al lui Dumnezeu (cap. 1.1). Să fim „ornamente” care pun în valoare învăţătura dată de învăţătorul nostru (v. 1; comp. cu 1 împăraţi 10.4,5). Versetele 11 şi 12 ne înfăţişează harul lui Dumnezeu manifestându-se sub două forme: 1. aduce tuturor oamenilor o mântuire pe care n-o puteau aştepta prin ei înşişi; 2. îl instru­ieşte pe copilul lui Dumnezeu, învăţându-l să trăiască cum­pătat în viaţa personală; drept în relaţiile cu alţii; cu evlavie în relaţiile cu Domnul. Întreaga viaţă creştină este legată de aceste trei adverbe, iar ceea ce o susţine este speranţa care umple sufletul de fericire în prezent (v. 13; cap. 1.2; 3.7).   „Dumnezeului nostru Mântuitor, … marelui nos­tru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos” (v. 10, 13; vezi şi cap. 1.3,4; 3.4,6): acest titlu, cuprins în Numele lui Isus (Dumnezeu Mântuitor) ne aminteşte că noi îi datorăm Lui to­tul. Cu toate acestea, să nu uităm niciodată că El ne-a mântuit nu pentru noi înşine, ci pentru El însuşi (v. 14).

 AICI DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD:SCRIPTURILE_IN_FIECARE_ZI_OCTOMBRIE1173636_382135261913014_1187293086_n

DOMNUL ESTE APROAPE /GBV

1 OCTOMBRIE

Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale sfinte.                         Daniel 9.24

 Săptămânile despre care se vorbeşte aici sunt săptămâni de şapte ani, nu de şapte zile. De când a fost dată porunca „pentru aşezarea din nou şi pentru reconstruirea Ierusalimului“ până la Mesia ar fi şapte săptămâni şi şaizeci şi două de săptămâni, un total de şaizeci şi nouă de săptămâni (Daniel 9.25 comparat cu Neemia 2). „Şi după cele şaizeci şi două de săptămâni, Unsul va fi nimicit şi nu va avea nimic“ (Daniel 9.26). Domnul a venit ca Mesia al lui Israel pentru a‑Şi primi împărăţia, însă poporul Său L‑a respins şi, prin cruce, L‑a trimis înapoi în cer fără nimic. La acel punct, cele şaizeci şi nouă de săptămâni profetice erau împlinite. Sfârşitul celei de‑a şaptezecea săptămână va aduce împărăţia (Daniel 9.24). La acea săptămână se face referire în Daniel 9.27.Va fi o „săptămână“ groaznică, în timpul căreia Satan va domina lumea şi o va atrage în răzvrătire; ea este cunoscută în general ca necazul cel mare. Ceea ce nu i s‑a spus lui Daniel a fost faptul că între săptămânile 69 şi 70 va fi o perioadă de timp de lungime necunoscută şi care, în prezent, a durat mai bine de 1900 de ani. Acesta este timpul în care noi trăim acum, timp în care Duhul Sfânt este aici jos, chemând oamenii şi făcându‑i mădulare ale lui Hristos, Capul din ceruri.Problema este că perioada actuală a adunării este întru totul trecută sub tăcere în această profeţie. „Timpuri şi perioade“ se aplică pământului, iar aceia care sunt mântuiţi în timpul actual al harului nu aparţin pământului; ei aparţin cerului. Dar cea de‑a şaptezecea săptămână se aplică celor „care locuiesc pe pământ“ (Apocalipsa 13.8). Credincioşii de astăzi sunt un popor ceresc – numai de‑ar realiza acest lucru! Ei vor fi chemaţi să plece atunci când numărătoarea timpului profetic îşi va relua cursul.S. Labelle

AICI DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD:DOMNUL ESTE APROAPE-GBV

10590405_1492482131006315_604707396544641097_n

MANA DE DIMINEAŢĂ

 1 OCTOMBRIE  

 Şi Cel care ne întăreşte împreună cu voi, în Hristos, şi care ne-a uns, este Dumnezeu, care ne-a şi pecetluit şi ne-a pus în inimi arvuna Duhului”.         2 CORINTENI 1:21-22

 Care este această ungere a Duhului Sfînt şi pentru ce avem nevoie de ea? Ungerea ne dă posibilitatea de a pătrunde lucrurile duhovniceşti. Una din lipsurile tragice ale Adunării lui Dumnezeu, este lipsa de discernămînt a puterilor spirituale care lucrează în lume. Rezultatul este că mulţi credincioşi trăiesc într-o nepăsare uimitoare, fără să deosebească în ceea ce văd, aud şi citesc duhurile premergătoare ale lui Anticrist. De aceea, cînd Domnul face să fie auzit Cuvîntul Său, ei dau adeseori dovadă de lipsă de înţelegere şi se împotrivesc mesajului Său. Rezultă din aceasta o întunecime spirituală de care ei adesea nu-şi dau seama.Ungerea ne face să pricepem vremurile, lucrurile şi valorile spirituale, divine sau satanice pentru ca, prin credinţă să ştim să vedem biruinţa finală a Domnului Hristos în luptele care se pregătesc. Ea ne smulge din toropeală şi deseori din voia noastră rea. Totuşi Dumnezeu nu ne-o impune; El, uneori, ne lasă să facem experienţe neplăcute. Dar dacă venim smeriţi la cruce ca să mărturisim atîtea întinări şi întunecimi spirituale, şi cerem curăţirea prin sîngele scump al Domnului Isus, El va răspunde dorinţei noastre de a primi această ungere.Ungerea protejează pe copilul lui Dumnezeu. Duhul Sfînt ne spune că sîngele lui Isus Hristos ne acoperă şi ne curăţeşte zi după zi. Dacă rămînem în părtăşie cu El, ungerea Lui ne apără de pericole. Atunci vom veghea la tot ce facem, ascultăm sau citim; prin ascultare de Tatăl nostru ceresc, ungerea Duhului Sfînt ne va impune o disciplină strictă. O viaţă creştină   uşoară   îi   face   pe   credincioşi   superficiali,   nedisciplinaţi   şi sentimentali.Ungerea dă celui credincios posibilitatea de a împlini slujba lui Dumnezeu aşa cum trebuie. Slujirea aceasta emană din Locul Preasfînt, unde noi primim tot ce ne trebuie direct din mîna Sa. Să ne cercetăm inimile şi cugetele pentru a vedea dacă avem această ungere a Duhului sau n-o avem, şi să ne rugăm ca Domnul să ne arate realitatea.Să nu confundăm ungerea cu Duhul Sfînt cu pecetluirea cu Duhul Sfînt. Aceasta din urmă o primeşte oricine se întoarce la Dumnezeu prin credinţa în Domnul Isus (Ef. 1:13) pe cînd ungerea cu Duhul Sfînt este plinătatea Lui. “Fiţi plini de Duhul” (Ef. 5:18).

AICI DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD:      MANA DE DIMINEATA_OCTOMBRIE

10649083_787719244623487_5625147709893191167_o

IZVOARE ÎN DEŞERT

 1 Octombrie

 Este spre binele meu că m-ai smerit.

(Psalmul 119:71)

Este un eveniment remarcabil al naturii că cele mai splendide culori de plante se găsesc pe cei mai înalţi munţi, în locurile cele mai expuse la intemperii. Cei mai minunaţi licheni şi muşchi, precum şi cele mai frumoase flori sălbatice, abundă sus pe piscurile bătute de vânt şi devastate de furtună.Una din cele mai minunate game de culori vii pe care am văzut-o vreodată a fost mai sus de marele Saint Bernard Hospice (Hanul Sfântului Bernard) lângă vârful de zece mii de picioare al Muntelui Cenis din Alpii francezi. Toată faţa unei stânci masive era acoperită cu licheni de un galben viu uimitor, care străluceau în lumina soarelui ca un zid auriu care protejează un castel încântător. În mijlocul singurătăţii şi aridităţii acelei mari altitudini şi expuşi celor mai puternice vânturi ale cerului, aceşti licheni etalau o culoare glorioasă pe care niciodată n-au avut-o la adăpost în vale.Când scriu aceste cuvinte, am două exemplare din acelaşi tip de licheni înaintea mea. Unul este din această zonă Saint Bernard, şi celălalt este de pe zidul unui castel scoţian, care este înconjurat de platani. Diferenţa dintre formele şi coloritul lor este de-a dreptul izbitoare. Cel crescut în mijlocul furtunilor puternice de pe piscul muntelui are o culoare galbenă minunată ca a unei primule, este lucios şi are o formă bine definită. Dar cel cultivat în mijlocul aerului cald şi al ploilor blânde din valea joasă are o culoare ştearsă, ruginie, nu este lucios şi are o formă indistinctă şi spartă.Nu este la fel cu un creştin care este necăjit, bătut de furtună şi lipsit de confort? Atât timp cât furtunile şi dificultăţile îngăduite de providenţa lui Dumnezeu nu bat asupra unui credincios iar şi iar, caracterul lui apare cu pete şi cu defecte. Însă încercările alungă efectiv norii şi umbrele, desăvârşesc forma caracterului său, şi dau strălucire şi binecuvântare vieţii lui.

 

În mijlocul listei mele de binecuvântări infinite

Stă aceasta cel mai în faţă, pentru care inima mea a sângerat;

Pentru toate Te binecuvântez, dar cel mai mult pentru cele grele.

                                                                                Hugh Macmillan

AICI DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD:IZVOARE IN DEŞERT- Octombrie1973984_800642423331169_6936042592900379830_o

tumblr_ms134v99Z51s0zqico1_1280

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

 1 OCTOMBRIE

Text: Psalmul 119:49-56   

O MUZICĂ BUNĂ

Orinduielile Tale sunt prilejul cântărilor mele, în casa pribegiei mele.                                      Psalmul 119:54

Să cânţi bine nu înseamnă numai să loveşti notele corect şi la timpul potrivit. H.V. Morton a descoperit acest lucru în catedrala  engleză Winchester. Împreună cu un grup de turişti, a urcat în turn ca să vadă clopotele. Ghidul le-a spus să ia fiecare câte una din frânghiile clopotelor şi să tragă de ele atunci când el va face un semn. Făcând astfel, fiecare la rândul lui, s-a produs melodia cântării: „Fii cu mine”. Ei au fost uimiţi, dar atât a fost totul. Ei au recunoscut melodia, dar nu se putea zice că au produs o muzica melodioasă.Viaţa creştină trebuie să producă muzică. Dar ea nu va reuşi numai prin respectarea în mod mecanic a unor anumite reguli. Ştim cu toţii că este bine să mergem la biserică, să dăm bani, să ne ferim de ucidere, adulter, furt, minciună, pentru că este mult mai bine decât să le facem. Trebuie să ascultăm de Dumnezeu, chiar şi atunci când nu am vrea s-o facem. Dar atunci când creştem în aprecierea pentru înţelepciunea standardelor lui Dumnezeu şi în dragoste pentru Mântuitorul nostru, vom descoperi tot mai mult că respectarea legilor Lui aduce bucurie, pace, şi un sentiment de mare înălţare.Putem avea acelaşi sentiment pe care îl are un bun instrumentist într-o orchestră bună atunci când cântă o simfonie de Beethoven. Plăcerea noastră devine împlinirea voii lui Dumnezeu. Când se întâmplă acest lucru, putem spune împreună cu psalmistul: „Orânduielile Tale sunt prilejul cântărilor mele, în casa pribegiei mele”. Vieţile noastre vor face o muzică minunată.                                                               H.V.L.

S-ascult de Domnul, la-nceput e greu,

Până-oi ajunge ca să am lumină;

Că tot ce cere-i spre binele meu,

Să-mi facă viaţa liberă, senină.       D.J.D

Nu poate exista o armonie a inimii fără notele vesele ale ascultării.

AICI DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD:PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE Octombrie

dc7eac1a154ced69b2abb79f196b389e

SĂMÂNŢA BUNĂ

Octombrie 2014

Înaintea anilor de foamete i s-au născut lui Iosif doi fii, pe care i-a născut Asnat …                                  Geneza 41.50

Răspunsul glorios

    Întâiului născut, Iosif i-a pus numele Manase, care înseamnă „uitare“. Iosif a zis: „Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele şi toată casa tatălui meu“. Şi cel de-al doilea fiu a primit numele Efraim, care înseamnă „rodire“, căci Iosif a zis: „Dumnezeu m-a făcut roditor în ţara întristării mele“.Poporul Domnului L-a desconsiderat pe Hristos, s-a lepădat de El şi L-a socotit în numărul celor fărădelege. Dar după ce Hristos Şi-a dat viaţa ca jertfă pentru păcat, a văzut o sămânţă de urmaşi, a văzut rodul muncii sufletului Său. Poporul iudeu a pierdut mult de tot, când a strigat: „Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri“. Ei vor bea până la fund cupa vinovăţiei lor. Chiar dacă a fost lepădat de poporul Său, Hristos nu a pierdut nimic. Lucrarea Lui îşi are răspunsul glorios într-un mare seceriş de suflete, ca nisipul mării. Cine va putea să numere această mulţime mare de răscumpăraţi ai Domnului? Fericiţi sunt cei care fac parte din roada muncii sufletului Mântuitorului! Ei pot intona: „Vrednic eşti Tu …, căci ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice popor şi orice neam“.

AICI DESCARCATI TOATA LUNA IN WORD:SĂMÂNŢA BUNĂ -OCTOMBRIE

10661706_279512588913945_4238383868097009801_o

dd0fa0629384bf9200d31c951a0e2757

 

 

 

Read Full Post »

<span>%d</span> bloggers like this: