Feeds:
Posts
Comments

Archive for September 25th, 2014

1175725_528623550520555_27486176_n

‪First Friday “Rosh Hashanah” with Paul Wilbur, Asher Intrater, Don Heist HD (09-05-14)‬

 

Published on Sep 10, 2014

The First Friday service of each month at Celebration Church is a Messianic service, which is an effective outreach to the Jewish community in our area. This service is held on the first Friday of each month at 7:30pm at the Celebration Arena and includes dynamic Messianic worship alongside strong biblical teaching centered on the Jewish roots of our faith.
The service is Jewish in form in that we light shabbat candles, read from the Torah in Hebrew, close the service with the Aaronic Blessing in Hebrew and worship with songs that are Messianic in flair and lyric. Both Jews and Christians will feel at home during this service and encounter the God of Israel in a new way.

Learn More at Wilbur Ministries http://www.wilburministries.com/first…

 L’ Shanah Tova 5775. May each of the believers in Yeshua Ha Mashiach in the USA take this time to reflect on their lives. ADONAI wants to see revival among His children. But it will only come when we first repent of whatever sins that have kept us from fellowship with Him. Fasting and prayer are needed. And, as we see world events unfold, especially the advancement of Islamic Shariah Law, this will a time of testing and perhaps persecution. Revival often comes from testing and persecution. Let us draw close to ADONAI and He will draw close to us. And let us be a testimony for ADONAI to the unsaved world.
These are the days of Elijah.

Shana Tov…..This #RoshHashanah has a special meaning as the Day of Yeshua draweth nigh. Here, the premier Messianic worship leader Paul Wilbur shares what it is all about and its relation to Christ #Jesus the #King of the Universe…also get some unique Shofar blasts about 10 minutes into the video which was just recently done:

Days Of Elijah By Paul Wilbur

https://www.youtube.com/watch?v=ZJVFhwIAA6A

Published on Sep 7, 2014

Night Of Extravagant Worship DVD can be purchased at Wilbur Ministries Store

http://www.wilburministries.com/portf…

9087_382282011872414_208390141_n

Read Full Post »

 

 

Photo credit 9pixs.com

Roș Hașana, Anul Nou Evreiesc 5775 – 24 Septembrie 2014 – Happy Rosh Hashanah 5775

Leviticul 23:23-24

23 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
24 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „În luna a şaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveţi o zi de odihnă, vestită cu sunet de trâmbiţe, şi o adunare sfântă.
25 Atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă şi să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc.”

Anul iudaic 5775 este socotit, conform tradiţiei, de la facerea lumii.

Evreii de pretutindeni intră, începând de joi, 25 septembrie, în anul iudaic 5775, socotit, conform tradiţiei, de la facerea lumii. Prima lună a anului evreiesc este “Tişri” şi marchează sărbători importante, cum este “Roş haşana”. “«Este prima sărbătoare a primei luni din an şi marchează începutul celor zece zile de penitenţă, timp în care evreul credincios îşi face autoanaliza faptelor săvârşite în anul trecut şi îl roagă pe Dumnezeu să-i ierte păcatele şi să-l înscrie în cartea vieţii. Aceste rugăciuni au fost începute de evrei încă din ultima lună a anului precedent, numită «Elul», moment în care aceştia trec pe la mormintele înaintaşilor”, a explicat profesorul Iancu Wexler, preşedintele Comunităţii Evreieşti din Roman.

Există obiceiul, spune Iancu Wexler, ca, în după-amiaza primei zile din anul nou, să se meargă la o apă curgătoare şi, odată cu rostirea rugăciunii pentru iertare, să se arunce păcatele, în mod simbolic. “Un alt obicei este ca, în după-amiaza celei de a doua zile a noului an, să se consume fructele care s-au făcut în anotimpul respectiv, mulţumindu-i lui Dumnezeu pentru roadele obţinute”, a spus preşedintele Comunităţii Evreieşti din Roman.

În Sinagoga Leipziger din Roman, îmbrăcată în straie de sărbătoare, evreii rostesc rugăciunile tradiţionale, potrivit cărţii speciale de rugăciuni numite “mahzor”.

Numărul evreilor romaşcani este mic, de 30 de persoane, în principal oameni în vârstă. “Prin grija Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi a Federaţiilor Comunităţilor Evreieşti din România a apărut «luah-ul», calendarul care orientează evreii pentru toate datele importante ale noului an iudaic şi care a ajuns şi la evreii din Roman”, a spus Iancu Wexler.

Urarea pe care evreii o fac la început de an este: “Șana tova!” (“Un an nou bun!”). SURSA – http://www.ziarulderoman.ro

Roș HaȘana (în ebraică ראש השנה Rosh Hashaná, literar capul, începutul anului) este Anul nou evreiesc începutul unui nou an potrivit cu calendarul ebraic. Cade în ziua a 1 a lunii Tishrei, care este prima lună a calendarului evreiesc modern și prima din cele 10 zile ale penitenței numite Yamim Norayim, care culminează cu Ziua Ispășirii, Yom Kipur. În emisfera nordică, are loc la începutul toamnei. După tradiție, ar fi aniversarea creării celor dintâi oameni, Adam și Eva. În Torá i se mai spune și Yom Hatruá (יום תרועה), ziua sunării (la origine – din trâmbițe, în zilele noastre asociată adesea cu cornul Shofarului). Obiceiurile deRosh Hashana includ sunarea din shofar și o cină familială la care se mănâncă alimente simbolice cum ar fi mere unse cu miere, pentru ca anul care începe să fie un an bun și dulce.

Urările obișnuite de Rosh Hashana sunt „L’Shaná Tová” ( לשנה טובה An bun) sau „L’ Shana tová umetuká” (Un an bun și dulce), precum și Ktivá vehatimá tová. Roș HaȘaná este momentul la care se refereau în mediul evreiesc tradițional contractele legale, atât pentru grija animalelor cât și pentru trebuințele poporului.Mișna precizează că în baza acestei date trebuie calculată desfășurarea anilor și – prin urmare – și anul sabatic și jubileul. Sărbătoarea durează două zile.

Nume, origine, sens

Carte de urări de Anul Nou evreiesc Rosh Hashana, cu un desen de Alphonse Levy, arătând un oficiant care sună din cornul Shofar. Photo Wikipedia

În Torah se face referință la el numindu-l ziua sunetului (cântării) din Șofar (Yom Terua, Levitic 23, 24). Literatura rabinică și liturgia sinagogală descriu Roș haȘana ca fiind Ziua Judecății (Yom ha-Din) și Ziua Amintirii (Yom ha-Zikkaron).

În midrashim se povestește că Dumnezeu se așează pe tron, și în fața sa se adună întreaga istorie a omenirii (nu doar a poporului evreu). Acolo fiecare persoană în parte este cercetată pentru ase hotărî dacă merită ori nu iertarea. Decizia însă va fi ratificată numai în ziua de Yom Kippur. Acesta este motivul pentru care cele 10 zile care despart cele două sărbători sunt numite cele 10 zile ale penitenței (Yamim noraim – zile teribile). În aceste 10 zile fiecare credincios evreu are datoria de a face un examen de conștiință pentru anul care a trecut și să identifice toate greșelile sau nelegiuirile săvârșite față de porunci. Aceasta include examenul purtării față de aproape, față de părinți, frați de sânge, rude, prieteni, propriul popor și față de străini). Odată descoperită greșeala și recunoscută în adâncul inimii, omul are datoria de a cere iertare și semenului său față de care a greșit. Cel căruia i se cere iertare i se recomandă insistent să ofere propria iertare; facultatea de a refuza această iertare este foarte rar acceptată (este precizată de norme clare și facultatea de a refuza este limitată foarte mult). Yom Kippur, într-adevăr, trebuie trăit cu inima și cu sufletul de penitent.

Sărbătoarea Anului Nou ebraic durează 2 zile atât în Israel cât și în diaspora, aceasta este însă numai o tradiție recentă. Sunt mărturii precise că încă în secolul al XIII -lea,la Ierusalim, ea se celebra numai o singură zi. După Sfintele Scripturi ale iudaismului durata sărbătorii este de numai o zi. Acesta este motivul pentru care unele curente (mișcări spirituale) iudaice (cum sunt de ex. karaiții) o observă numai în prima zi. Iudaismul ortodox și cel conservativ sărbătoresc ambele zile.

Compararea sărbătorii cu calendarul gregorian

Roș haȘana cade în a 162-a zi după prima din zilele Paștelui. În calendarul gregorian nu poate cădea mai devreme de 5 septembrie. Datorită diferenței dintre calendarul ebraic și cel gregorian, începând din anul 2089 (gregorian) Roș haȘana nu va mai putea cădea mai devreme de 6 septembrie. Nu poate cădea nici mai târziu de 5 octombrie. Datorită felului în care este calculat calendarul ebraic,Roș haȘana nu poate cădea niciodată joia, vinerea sau duminica.

Bazat pe data tradițională a creării lumii, Roș haȘana cade în prima zi a luniiTișri, care conform calendarului gregorian este în septembrie sau la început de octombrie.

Sursa Wikipedia

http://rodiagnusdei.wordpress.com/2014/09/24/ros-hasana-anul-nou-evreiesc-5775-24-septembrie-2014-happy-rosh-hashanah-5775/

Cum sărbătoresc unii tineri Roș Hașana, cu indemnuri la fapte bune:

What Makes Rosh Hashanah Beautiful

https://www.youtube.com/watch?v=7BtgeiIdl7U

Read Full Post »

ROSH HASHANA-THE NEW YEAR ( A type of the Rapture of the Church)

 

Introduction

1935a

Jewish people in Israel and throughout the world observe Rosh HaShana. These are two Hebrew words that mean “the head of the months,” or New Year. In the Scriptures, this holy day is called the Feast of Trumpets, the great convocation. This was one of the seven feasts the Lord gave Israel in the 23rd chapter of Leviticus, the third book of Moses.

These are the feasts of the LORD, even holy convocations, which ye shall proclaim in their seasons.(Leviticus 23:4)

 In our Western culture, there are no holidays instituted by God. But Israel has at least these seven feasts designed and ordained by the Almighty, and they have been observed annually for some 1,500 years. These seven feasts were actually divided into three festival periods:

  1. Passover, which included the three individual feasts of Passover, Unleavened Bread, and Firstfruits, was in the first month of the year, that is in March–April.

  2. Pentecost, which stands alone, was in the third month of the year, May–June.

  3. Tabernacles was the third period and fell in the seventh month of the year, our September–October, and includes the Feast of Trumpets, the Day of Atonement and the Feast of Tabernacles.

For these three festival periods, every Jewish man in Israel under the Mosaic Law was to leave his pursuits, his agriculture, and whatever else he was engaged in, and make the journey to Jerusalem to worship the Lord in His Temple. After each festival period, he would return home, taking up his pursuits again until the time he was to go back to Jerusalem for the next festival period.

The Feast of Trumpets

1935c

As we approach the fall of the year, we are about to start the season of the Tabernacles Festival. It begins with the Feast of Trumpets, sometimes called Rosh HaShanah, or the New Year. On the first day of the seventh month, which occurs sometime in our September–October, trumpets would be blown, and the Feast of Trumpets would occur:

And the Lord spoke unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, In the seventh month, in the first day of the month, shall ye have a sabbath, a memorial of blowing of trumpets, an holy convocation. (Leviticus 23:23)

On the first day of the seventh month, just as for Passover and Pentecost, Israelites would come from their businesses, from their agricultural work, from their various locations, and they would ascend the hills of Jerusalem. There would be a great blowing of the Shofar, the ram’s horn, by the priests on the wall of the Temple, and they would gather in Jerusalem to prepare for the important days ahead. It was a great convocation, a great coming together in Jerusalem. The harvests were over and had been laid aside in the storehouses. The approaching fall and winter were coming; it was a time of celebration in the Holy City.

In modern Judaism the Feast of Trumpets is not called that any more; it is called instead Rosh HaShana, “the head of the months,” but it still has the blowing of the trumpets. This is actually considered the beginning of the year in the Jewish calendar. Jews send New Year’s cards and wish for one another that they should be inscribed in God’s book of life for the next year.

The Days of Awe

1935d

Rosh HaShana, is the beginning of the Days of Awe, the ten days leading up to the Day of Atonement. In Rabbinic theology, it is during these ten days that God weighs every man in the balance — his good deeds versus his evil deeds. Then God determines whether or not the person will be permitted to go through another year.

To the believer in our Messiah, the Lord Jesus Christ, the Feast of Trumpets has great prophetic significance. We are told in I Thessalonians 4:1617:

The Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God; and the dead in Christ shall rise first; then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air; and so shall we ever be with the Lord.

This event is known as the Rapture, the catching up. It is the time when the Lord will come for His own, when Jesus will descend through the stratosphere and take those of us who have trusted in Him to be with Himself. It is imminent, it can happen at any moment; it can happen today, it can happen ten years from now. We do not know when it will be, but it could happen at any time. And so, the prophecy of the Feast of Trumpets will be fulfilled in the Rapture of the Church. It has not yet been fulfilled. We are still in the period between Pentecost and Trumpets in God’s prophetic calendar.

A Call for Regathering

1935b

 shofarul-si-baietelul1

The Feast of Trumpets not only has reference to the Rapture of the Church, but also has a prophetic reference to Israel. In

Isaiah 27:12 and 13, the Lord promises Israel:

Ye shall be gathered one by one, O ye children of Israel, and it shall come to pass in that day, that the great trumpet shall be blown, and they shall come which were ready to perish in the land of Assyria, and the outcasts in the land of Egypt, and shall worship the Lord in the holy mount at Jerusalem.

There will be a time in the future when the Lord will blow a trumpet for Israel to be regathered back in the land, and so the fulfillment of the Feast of Trumpets will have to do with not only the calling of the Church to its home in glory, but also calling the Jewish people back to their home in the Land of Israel. We are seeing the beginnings of this even now. When the Lord blows the trumpet, the migrations back to Israel will be on an even greater scale than they are now, and will be complete.

Conclusion

 yeshua-lumina-lumii-2

The Feast of Trumpets (Rosh HaShana, New Year), then, both looks back to the ancient days of Israel’s past, and looks ahead to our Redeemer’s return. The blowing of the trumpet signifies the Rapture of the Church (composed of believing Jews and Gentiles of this age) to its home in Heaven, and the calling of Israel back to its home in the Promised Land. Let the trumpet blow!

http://www.levitt.com/essays/roshhashana

September 24, 2014 at 7:05pm

Pictures taken from http://virtualjerusalem.com/judaism.php?Itemid=14388

and  http://asteptandminunile.blogspot.com/2014/09/shana-tova-5775.html-    Shana Tova 5775!

evreu-rugandu-se-la-zidul-plangerii

Read Full Post »

%d bloggers like this: