Feeds:
Posts
Comments

Archive for September 23rd, 2014

 3221_77124153949_3817469_n

DUMNEZEU se poarta cu voi ca si cu niste fii- Disciplinarea – rumänisch (WM)

Se mai exercită azi disciplinarea în Adunare?

Werner Mücher
Sfinţenia este podoaba Casei Tale, Doamne,

pentru tot timpul cât vor ţinea vremurile.
(Psalmul 93,5)

Cuprins
Cuvânt introductiv ………………………………………………………………….7
1 Elemente fundamentale privind disciplinarea ………………9
1.1 Introducere ……………………………………………………………………..9
1.2 Disciplinarea Tatălui ……………………………………………………….9
1.3 Mai pedepseşte Dumnezeu pe ai Săi? …………………………….14
1.4 Scopul lui Dumnezeu: Sfinţirea noastră ………………………..17
1.5 Mijloacele şi scopul (ţinta) disciplinării ………………………….18
1.6 Disciplinarea are în perspectivă viitorul ………………………..19
1.7 De ce recurge Dumnezeu uneori la judecată,
şi uneori nu? …………………………………………………………………21
1.8 Judecata de sine ……………………………………………………………24
2 Domeniul în care se exercită disciplinarea ………………….27
2.1 Principiul punerii de o parte – chemarea lui Avraam ………27
2.2 Răul în Împărăţia cerurilor ……………………………………………29
2.3 Comoara din ţarină ……………………………………………………….30
2.4 Creştinismul – Biserica, casa lui Dumnezeu …………………..30
2.5 „Casei Tale i se cuvine sfinţenia“…………………………………….31
2.5.1 Loc sfânt ………………………………………………………………………..32
2.5.2 Templul sfânt ………………………………………………………………..33
2.5.3 Locuinţă ………………………………………………………………………..33
2.5.4 Lăcaş …………………….. ………………………………………………………34
2.5.5 Clădire ………………………………………………………………………….34
2.5.6 Loc de odihnă ………………………………………………………………..35
3 Gândirea corectă privind exercitarea disciplinării ……….37
3.1 Duhul Harului şi al iertării …………………………………………….37
3.1.1 Contextul ………………………………………………………………………38
3.1.2 Mărime reală …………………………………………………………………38
3.1.3 Să nu li se dea pricină de poticnire celor mici …………………40
3.1.4 Cei mici sunt favorizaţii Tatălui …………………………………….42

3.1.5 Fiul omului caută pe cel rătăcit ………………………………………43
3.1.6 Ţinta gândurilor privind disciplinarea ………………………….44
3.1.7 Latura personală …………………………………………………………..44
3.1.8 Latura comună ……………………………………………………………..46
3.1.9 De câte ori să iert pe fratele meu? …………………………………..48
3.2 Gândirea preoţească la exercitarea disciplinării …………….50
3.3 Disciplinarea este o problemă a întregii Adunări …………..51
4 Forme, motive, şi scopuri ale disciplinării ……………………53
4.1 Spălarea picioarelor ………………………………………………………53
4.2 Îndreptarea …………………………………………………………………..55
4.3 Mustrarea, Îndemnarea ………………………………………………..58
4.4 Semnificaţia ………………………………………………………………….59
4.5 Comportarea cu un sectar …………………………………………….61
4.6 Tăcerea în strângerile laolaltă ………………………………………..62
4.7 Greşeala personală ………………………………………………………..64
4.8 Excluderea ……………………………………………………………………64
4.9 De ce se practică excluderea? …………………………………………67
4.10 „Dat pe mâna satanei” …………………………………………………..68
4.11 Păcatul care duce la moarte …………………………………………..69
4.12 Cum se grăbeşte, sau se împiedică reabilitarea unui
exclus? …………………………………………………………………………70
4.13 Măsuri preventive …………………………………………………………71
5 Anexă: Îndrumar (Rezumat) ………………………………………..73

Cuvânt introductiv
Această carte redă tema conferinţelor din 1997 ţinute în Hennigsdorf
(Berlin). Ele au fost redate în scris la puţin timp după această
dată şi au apărut în formă de caiete. Apoi a apărut dorinţa ca ele
să fie inserate sub formă de carte, lucru care m-a determinat să
prelucrez încă o dată textul, fără a modifica esenţialul lucrurilor
dezbătute.
La vremea respectivă conferinţa a urmărit un fir, care este anexat
la sfârşitul cărţii sub forma unei explicaţii a fiecărui punct, dar
în carte nu a fost tratat punct cu punct.
Doresc cititorului şi mie atingerea scopului benefic, de a ajunge
la înţelegerea că „... sfinţenia se cuvine Casei lui Dumnezeu”
(Psalmul 93,5) şi acest lucru va avea loc dacă vom însoţi citirea
Cuvântului lui Dumnezeu cu rugăciunea.

Marienheide ianuarie 2006
Werner Mücher
Sunt pregătit oricând pentru un schimb de păreri asupra acestei
teme.
Werner Mücher
Birkenweg 7

Ediţia 1
Editura:
© Daniel-Verlag 2010
Lychener Str. 7, OT Retzow
17279 Lychen
http://www.Daniel-Verlag.de
Traducere din limba germană de Ion Petru – iunie 2009
Corectat: Alfred Lingner
S-a folosit traducerea Bibliei Dumitru Cornilescu 1921
Cover: Lucian Binder, Marienheide
Tipografie: Honterus, Sibiu
ISBN 978-3-935955-64
51709 MarienheideTelefon 02261/67687Email: wmuecher@aol.com

DUMNEZEU se poarta cu voi ca si cu niste fii- Disciplinarea – rumänisch (WM)

1236584_383568551772669_1795556198_n 

Read Full Post »

%d bloggers like this: