Feeds:
Posts
Comments

Archive for April 7th, 2014

205888_130669577078797_997907133_n578689_10150975117134542_2113747245_n

PARTEA LUI DUMNEZEU IN CE PRIVEŞTE PREGĂTIREA
CREDINCIOSULUI PENTRU RĂPIRE

Referinţa Idei principale
Filipeni 1:6 Dumnezeu va duce la bun sfârşit lucrarea pe care a început-o în noi până la venirea Domnului Isus.
1 Tesaloniceni 5:23,24 Dorim ca Dumnezeul păcii să ne sfinţească, duh, suflet şi trup, ca să fim curaţi şi fără vină la venirea Domnului nostru Isus Hristos. El ne-a chemat şi va face aceasta, căci estre Credincios făgăduinţelor Lui.
2 Tesaloniceni 2:13,14 Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului, ca să primim Slava Domnului Isus.
1 Petru 5:10 Dumnezeul oricărui har care ne-a chemat la Slava Domnului Isus, ne va desăvârşi, ne va întări, ne va da putere şi ne va face neclintiţi.
Apocalipsa 19:7 Ca soţie a Mielului i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, alb şi curat(Efeseni 2:10).
„a Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.”
Efeseni 3:20,21 „Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor!Amin.”

604055_699699963425416_1684877043_n 10007479_10153929384290010_2088074619_n

PARTEA NOASTRA

Referinţa Idei principale
Romani 8:23,24 Cei ce au roada Duhului Sfânt suspină după răscumpărarea trupului.
Romani 12 Consacrare personală, slujire prin folosirea darurilor spirituale, trăind în dragoste pentru slujirea mădularelor.
2 Corinteni 5:1-5 Dorim să fim îmbrăcaţi cu locuinţa noastră din cer pregătită de Domnul Isus, şi pentru aceasta am primit arvuna Duhului.
Efeseni 1:13,14 plus 4:30 Prin auzirea şi credinţa în Evanghelie am fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care este o arvună pentru răscumpărarea trupurilor noastre.
Filipeni 1:10,11 plus 3:13,14 • Ne trebuie discernământ spiritual pentru a deosebi lucrurile cele mai alese, plini de roada neprihănirii(Isaia 32:17, Evrei 12:11, Iacov 3:18), în Isus Hristos, ca să fim curaţi, alergând pentru premiul chemării cereşti(Evrei 3:1).
Coloseni 3:10-17 Să ne îmbrăcăm cu roada Duhului Sfânt şi să ne încingem cu dragostea, ca să păstrăm pacea, spre slava Domnului.
1 Tesaloniceni 5:19 Să nu stingem Duhul Sfânt prin lipsa dragostei, a slujirii şi toleranţa păcatului.
2 Timotei 4:7,8 Înseamnă a păzi credinţa şi un cuget curat(1 Timotei 1:19a), înseamnă a sluji, şi a iubi venirea Lui, pentru care se va primi cununa neprihănirii.
Apocalipsa 3:10 Pentru că am păzit cuvântul răbdării Lui, vom fi păziţi de Necazul Cel Mare.
Apocalipsa 3:11 „Eu vin curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ţi ia cununa.”
Cateva ganduri cercetate  de fosta Ella Boranescu,care de cativa ani  e in prezenta Domnului Isus 
sarcini

1010338_670275803009966_901758396_n

Read Full Post »

%d bloggers like this: