Feeds:
Posts
Comments

Archive for January 7th, 2012

CARTE -PUTEREA NUMELUI LUI ISUS 7

TRADUSA DUPA CORRIE TEN BOOM

BUMERANG

             Primul pas spre victorie este să cunoaştem exact poziţia duşmanului.

            La o conferinţa ţinută studenţilor unei şcoli biblice, mă traducea o studentă. N-a fost ușor să-mi înţeleagă spusele. Cînd am amintit un exemplu în legătură cu un radar de bord, s-a încurcat. Nu auzise de radar. Am Încercat să spun un alt exemplu în care era vorba de “bordul vasului”, dar ea n-a înţeles cuvîntul şi a tăcut încurcată.

            – Citeşte te rog acest verset. – Am pus degetul pe Iacov 1:5 “Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea s-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mînă largă şi fără mustrare şi ea îi va fi data”.

            – Îți lipseşte înţelepciunea pentru traducere, dar iată aici o poţi primi. Era prea tîrziu fata izbucnise în lacrimi. L-am întrebat pe conducătorul conferinţei dacă nu s-ar găsi vreun alt traducător, dar el a dat negativ din cap.

            Iată-mă stînd cu mesajul pe care aş fi vrut să-1 adresez celor tineri. Erau printre ei unii care aveau probleme grave şi ar fi dorit un răspuns la aceste probleme din Cuvîntul lui Dumnezeu, – răspuns pe care-1 ţineam eu în mîini.

            Ce situaţie absurdă, ce stare de neputinţă, să nu poţi transmite mesajul lui Dumnezeu,    Numai Diavolul putea sta ascuns în dosul unei asemenea situaţii.

            Primul pas înspre victorie este cunoaşterea poziţiei duşmanului. Diavolul este un duşman înfrînt şi noi avem dreptul, chiar autoritatea să fim biruitori asupra lui, în numele lui Isus.

            M-am întors spre traducătoare şi m-am adresat demonului:

            – Putere a întunericului care împiedici această tînără să traducă mesajul lui Dumnezeu, îți poruncesc în numele lui Isus s-o părăseşti şi să cobori în adîncuri. Ea este templul Dulului Sfînt, şi al lui Dumnezeu şi nu al Diavolului.

            Tinăra a fost eliberată şi a tradus în continuare cursiv şi această întîlnlre cu studenţii a fost binecuvîntată. Faptul cu care Diavolul a vrut să-şi demonstreze puterea s-a dovedit a fi bumerang, demonstrînd tocmai victoria numelui si a puterii lui Isus Christos.

  NU E NEVOIE DE RECLAMA.

             Acum cîtiva ani cînd Dr.Torrey Johnson a venit în Olanda pentru a începe lucrarea. „Tinerii lui Christos”, s-au ivit multe împotriviri. In ziare apăruseră articole compromiţătoare, i s-au făcut caricaturi şi l-au acuzat fără temei. Dar cînd a început misiunea nu s-a găsit nici o încăpere care să-i poată primi pe toţi ascultătorii adunaţi. Duşmanul i-a făcut cea mai mare reclamă. Tot aşa şi noi trebuie să fim cu băgare de seamă pentru că ocupîndu – ne mult cu Diavolul şi amintindu-ne de intrigile lui, i-am putea face reclamă.

            Nu de mult auzisem de un om din India care ar poseda puterea şi semnul ce vor fi posedate în ultima vreme de Antichrist si de ajutorul lui. Aş fi vrut să aflu mai multe despre el pentru a-i putea apăra pe oameni mai bine de el.   Dar cînd L-am rugat în acest sens pe Dumnezeu, El mi-a răspuns: Nu vorbi despre Antichrist, vorbeşte despre Mine”.

            Am învăţat un lucru important – deşi e necesar să ne cunoaştem duşmanul şi să ne apărăm unii pe alţii de el, deşi neştiinţa e periculoasă, totuşi nu trebuie să risipim mult timp şi multă vorbă în acest sens. Duhul Sfint este pe pămînt ca să-L proslăvească pe Isus, iar noi sîntem templul Duhului și avem misiunea de a ne lăsa folosiţi de El. Să fim conductele apei vieţii pe care Isus vrea s-o dăruiască prin noi oamenilor. Pe Isus ÎI proslăvim ducîndu-ne si făcînd ucenici din toate neamurile. Noi trebuie să transmitem mesajul despre lumina si despre iubirea eternă. Noi Il predicăm pe Isus ca putere a lui Dumnezeu (I Cor. 1:23-24).

  PREA MULT COZONAC ȘI CAFEA

             In Africa de Sud am fost chemată la telefon:

            – Corrie, ai putea să ne ajuţi? Este aici o fată stăpînita de demoni nu ştim ce să facem cu ea.

            Nu mam bucurat de loc. Nu sînt înzestrată în mod deosebit cu darul de scoatere a demonilor. Totuşi cred că nu putem şovăi atunci cînd Dumnezeu ne chiamă. Dacă noi nu scoatem demonii cine îi va scoate atunci ? Oare Belzebub ?

            De ce a apărut în mine o reacţie de opunere? Frica mea nu avea temei, pentru că teama de demoni e insuflată chiar de ei. Dar totdeauna e  îngrozitor să vezi cum Diavolul îI chinuia pe om.

            Apoi am telefonat unei cunoştinţe, care avea automobil şi i-m împărtăşit situaţia, rugînd-o să mă ducă pînă la locul respectiv, dar ea mi-a răspuns:

            – Corrie, ştii că sînt gata întotdeauna să te ajut, dar astăzi e imposibil. Toată ziua trebuie să gătesc prăjituri pentru adunarea de mîine  după-amiază. M-am supărat şi am închis receptorul.   In camera mea se aflau trei pastori şi le-am spus:

            – Prea multe prăjituri şi pre mulţi demoni sînt în adunările noastre.   N-am nimic împotriva cafelei şi a cozonacului la cina iubirii, dar cît timp se pierde cu gătirea prăjiturilor şi tortelor delicioase, în timp ce mulţi n-au auzit niciodată Evanghelia. Isus a murit pentru păcatele întregii lumi şi totuşi sînt atît de mulţi care n-au auzit niciodată de acest Isus care a murit pentru ei. Poate chiar în vecinătatea casei aceleia unde se fac prăjituri şi torte, trăiesc oameni al căror suflet ar putea fi salvat pentru viata veşnică. Altfel însă pot pieri pentru veşnicie. Sînt prea mulţi demoni în bisericile noastre. Şi ce se face cu acel om care este stapînit într-o măsură mai mare sau mai mică de demoni? E dus la psihiatru care î1 tratează cu şocuri – cu alte cuvinte ei vor să rezolve marea mizerie a sufletului cu mijloace neputincioase care uneori înrăutăţesc situaţia celui în cauză.

            Unul dintre cei trei pastori m-a dus la tanăra bolnavă. In ziua aceea am fost infranţi şi n-am înţeles pentru ce ?| Din cauza mîniei sau a neliniştei din inima mea?   Poate acesta este motivul. Dacă dăm loc păcatului înseamnă că dăm mina cu duşmanul şi devenim neputincioşi în fata lui.

            In Noua Zelandă la un cerc de femei am povestit şi cîteva din întîmplărlle relatate în cărticica de faţă. Una dintre femei mi-a spus:

            – Acum înţeleg ce are fetita vecinei mele. Mă tem că e stăpînita şi ea de duhuri necurate.       Oare distanţa ne împiedică să scoatem duhurile necurate din ea? Ne-am plecat pe genunchi   şi în Numele lui Isus am pruncit demonilor să părăsească fetița. Copila s~a vindecat complet spre bucuria părinților şi spre bucuria noastră. Dar după aceea a apărut o altă vecină care ne-a spus plîngînd că fiica ei a fostt atinsă de aceași boală de care suferea pînă acum fetiţa celeilalte vecine.

             Ne-am dat seama că nu interzisesem demonilor să intre în vreo altă fiinţă. Împreună cu cîțiva credincioşi ne-am rugat din nou poruncindu-le demonilor să o părăsească şi pe acaasta fetiță și să coboare în adîncurile cărora le aparţin.

“Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi cine va fi împotriva noastră?   El care   n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? În toate aceate lucruri noi suntem mai mult decît biruitori prin Acela care ne-a iubit. Căci sînt bine încredinţat că nici viaţa, nici moartea, nici îngerii, nici stăpînirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare nici înălţimea, nici adîncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Christos Domnul nostru (Rom. 8: 31-32, 37-39).

SFARSIT.

 CITESTE TOATA CARTEA AICI

PUTEREA NUMELUI LUI ISUS

 

 

 

Read Full Post »

%d bloggers like this: