Feeds:
Posts
Comments

Archive for January 6th, 2012

CARTE PUTEREA NUMELUI LUI ISUS 6

TRADUSA DUPA CORRIE TEN BOOM

PREZICEREA CU AJUTORUL MIJLOACELOR VRĂJITOREŞTI

            Uneori Diavolul vindecă bine trupul. El a gata să vindece, dacă prin vindecarea trupului poate să piardă sufletul. Ce mare nevoie avem de puterea Duhului Sflnt pentru a nu fi induşi în eroare de astfel de duhuri. Referitor la ultimele vremuri citim în Matei 24:24 “Căci se vor scula Christoşi mincinoşi şi vor face semne mari şi minuni, pîna acolo încît să-i înşele dacă va fi cu putinţă chiar şi pe cei aleşi.”

             Duşmanul e mai periculos atunci cînd apare sub chipul unui înger de lumină decît atunci cînd umblă ca un leu urlînd.

             Soţia unul pastor mi-a mărturisit că simte o apăsare în viata ei. Ea fusese un copil iubit al Domnului şi ştia prea bine că păcatele vrăjitoriei sînt o urîciune înaintea Domnului. Intr-o zi fiind bolnavă a cerut sfatul medicului pentru a găsi tratamentul corespunzător. Medicul,în lipsa femeii, a aplicat radiothozia diferitelor medicamente. A fixat un inel pe un fir de păr şi l-a lăsat să atîrne deasupra medicamentului. Dacă inelul se balansa atunci medicamentul era bun, dacă descria un cerc, atunci medicamentul nu era corespunzător. Nu îmi amintesc dacă nu a fost chiar invers, dar acest lucru nu contează e important numai faptul că soţia predicatorului a folosit medicamentul astfel găsit şi de atunci un întuneric apăsător îi cuprinsese inima.   Aşadar e păcat să recurgi chiar şi la o folosire  indirectă a vrăjitoriei.  

             Isus a biruit şi în viaţa acestei femei. El a eliberat-o de sub apăsarea întunericului lăuntric. Preţiosul Său singe şi puterea numelui Său au fost mai puternice decît tăria întunericului.

             Duhul se luptă pe terenul credinţei. Să nu uităm faptul că Diavolul are o experienţă de cca. 6000 de ani pentru a induce în eroare pe sfinţi.

             Isus a folosit Scriptura cînd a fost ispitit – metodă de loc complicată.    Folosind sabia Duhului, Diavolul L-a părăsit pentru o vreme (Mat.4): mai tîrziu însă Diavolul L-a părăsit definitiv (cînd în ultima mare luptă de pe Golgota Isus a învins toate puterile iadului).   (Vezi Col.2:15).15. A dezbracat domniile si stapanirile si le-a facut de ocara inaintea lumii, dupa ce a iesit biruitor asupra lor prin cruce.

  PUTEREA  NUMELUI  LUI  ISUS

            Odată fusesem tradusă de un translator foarte bun: simţeam că-şi pusese în slujbă atît trupul cit şi sufletul. Ştiam că-L iubeşte pe Domnul Isus din toată inima.  Am colaborat cu el minunat cu totul altfel decît cu translatorii indiferenţi. Seara urma să propovăduim din nou Cuvîntul, iar în răstimpul dintre două adunări am fost musafirii pastorului. Aici am avut ocazia să ne apropiem unul de altul. L-am întrebat:

            – De ce e atît de mult întuneric în tine ?

– Adică cum ?

            – In ochii tăi pot citi că nu ai bucuria Domnului Isus,   El a promis “mlădiţelor” bucuria

            Sa deplină. Unde este dar această bucurie?

            – Nu știu.

            – Eu cred că ştiu.   Pot să-ţi spun ?

            – Da, vă rog.

            – Cînd ai venit la Domnul Isus părăsind schintoismul, ți-ai întors spatele demonilor, ei însă n-au făcut acelaşi lucru.

            – Da, aşa e – îmi răspunse surprins – dar vă rog să nu spuneţi misionarilor acest lucru, altfel ei ar crede ca m-am întors la schintoism.

            – Demonilor nu le pasă de “ismi”.   Ei sînt o realitate ca îngerii sau ca tine şi mine. Fapt e că nu cunoşti acea bogăţie de care dispui în Isus Christos. Nici o clipă nu mai trebuie să fii rob al întunericului: în numele lui Isus Christos şi prin sîngele Lui poţi fi biruitor asupra acestui întuneric. In numele Lui vei putea scoate demonii şi te vei putea împotrivi Diavolului.

            Am citit împreună promisiunule minunate din Marcu 16: 15-18

15. Apoi le-a zis: “Duceti-va in toata lumea si propovaduiti Evanghelia la orice faptura.

16. Cine va crede si se va boteza va fi mantuit; dar cine nu va crede va fi osandit.

17. Iata semnele care vor insoti pe cei ce vor crede: in Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi in limbi noi;

18. vor lua in mana serpi; daca vor bea ceva de moarte, nu-i va vatama; isi vor pune mainile peste bolnavi, si bolnavii se vor insanatosi.”

şi ne-am rugat. Dumnezeu şi-a eliberat pe deplin copilul.

            Cîteva aăptămînl mai tîrziu l-am întîlnit din nou. Plin de bucurie mi-a mărturisit că Dumnezeu prin puterea mare a numelui lui Isus i-a eliberat şi soţia şi copiii de sub apăsarea întunericului.

            Acest nume are toată putere în cer şi pe pamînt. Numele Lui este deasupra tuturor numelor.   Dar de ce eliberează oare Dumnezeu în numele lui Isus?    Fiindcă El ne-a izbăvit din păcat (Mat.1:21).21. Ea va naste un Fiu, si-I vei pune numele Isus, pentru ca El va mantui pe poporul Lui de pacatele sale.”   “Isus” în limba ebraică Inseamnă:   “Domnul este Salvatorul nostru.”

In acest nume se include deplinătatea salvării pe care Domnul ne-a dat-o prin moartea şi învierea lui Isus. Numele de Isus este expresia victoriei Celui înviat şi expresia puterii depline a Christosului biruitor. Fără îndoială că iadul se cutremură în faţa numelui lui Isus.

            In decursul veacurilor Diavolul a încercat să estompeze acest nume. Intr-un fel sau altul pentru ca slava strălucitoare şi puterea eliberatoare şi deplin victorioasă a acestui nume să nu fie văzute şi deci nici trăite. Numele lui Isus nu trebuie să fie neglijat şi ocolit Aici nu e vorba de vreo problemă formală de limbă, ci de o realitate, un fapt de bază esenţial şi hotărîtor.

            Sînt mulți misionari care au sacrificat totul: bani, familie, cămin, dar nu şi-au însuşit acea bogăţie pe care le-o oferă Cuvîntul lui Dumnezeu. Pregătirea lor teologică e temeinică, dar ar fi fost mult mai bine să fi învăţat şi cum se scot demonii şi cum se pot vindeca bolnavii în numele lui Isus. Cîte puteri sumbre există în lume! Noi însă nu trebuie să ne temem de ele. Frica de demoni e inspirată tot de ei: dar noi biruim prin sîngele Mielului şi acest sînge ne apără. Ce mare bucurie e faptul că dispunem de puterea deplină a numelui lui Isus. Sînt mai mulţi alături de noi decît împotriva noastră. Alături de noi stă Marele nostru Preot cu nenumăratele Sale legiuni de îngeri.

CITESTE IN CONTINUARE AICI

PUTEREA NUMELUI LUI ISUS

Read Full Post »

CARTE-PUTEREA NUMELUI LUI ISUS- 5-

TRADUSA DUPA CORRIE TEN BOOM

SABIA DUHULUI – CUYINTUL LUI DUMNEZEU

             După cum ara mai amintit, în Germania se săvîrșesc multe păcate demonice. Astfel unul pe care 1-am întîlnit a fost “scrisoarea cerească”. Această scrisoare conţine cuvinte şi propoziţii ce se cîntă, avînd o introducere ce spune că scrisoarea provine direct de la Isus.               Totodată conţine promisiunea că aduce noroc şi scapă din pericol.

             In Berlin, între ascultători, am observat un om batrîn care mă asculta cu sete. La terminare am dat mîna cu el şi l-am întrebat “L-aţi primit deja pe Isus ca salvator?”

 Răspunsul fu “Nu”.

             “Dar eu sînt sigură că doriţi să-L primiţi” – am reluat eu – “Citesc în ochii dumneavoastră dorinţa după pace. Isus poate să v-o dea. Cereţi şi chemaţi-L, El va veni, mai mult chiar, El a şi bătut la uşă. I-aţi auzit Cuvlntul, şi va intra în inima dumneavoastră dacă o deschideţi. In Ap.3:20 El spune: “Iată Eu stau la uşă şi bat.    Dacă aude cineva glasul meu şi îmi deschide, voi intra la el,”

             “Eu nu am nevoie de ceea ce îmi spuneţi dumneavoastră, pentrucă am “scrisoarea cerească” – mi-a răspuns omul şi mi-a arătat o foaie de hirtie învechită. Era o scrisoare ce începea astfel:   “Eu Isus scriu această scrisoare. Ea te scapă de orice pericol”. Apoi urmau o mulţime de cuvinte fără înţeles.

             “-In timpul unul bombardament berlinez am legat această hlrtie de gîtul unul cline şi l-am alungat In stradă -îmi explica bătrlnul -De jur împrejurul lui au căzut bombe fără să-1 atingă In schimb pe el.”

             “-Trebuie să alegeţi intre scrisoarea aceasta şi Isus pentru că scrisoarea aceasta nu poate proveni de la Isus ci de la diavolul.”

             Am privit în jur şi am solicitat o fată care purta pe haină semnul “Ajutor” I-am spus despre ce era vorba şi am rugat-o sa rămînă lîngă mine. Una trebuia să se roage în timp ce cealaltă vorbea cu acel batrîn. Tînăra fată s-a dus imediat la el şi i-a spus pe de rost Deut. I8:l0-13.10. Sa nu fie la tine nimeni care sa-si treaca pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care sa aiba mestesugul de ghicitor, de cititor in stele, de vestitor al viitorului, de vrajitor,

11. de descantator, nimeni care sa intrebe pe cei ce cheama duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care sa intrebe pe morti.

12. Caci oricine face aceste lucruri este o uraciune inaintea Domnului; si din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tau pe aceste neamuri dinaintea ta.

13. Tu sa te tii in totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tau.

Era una dintre tinerii care stiau să mînuiască sabia Duhului din memorie. Cît de folositor e să ştim versete biblice pe de rost si sîntem înarmaţi împotriva diavolului în acest fel.

            Eu trebuia să plec la o altă adunare, de aceea am relatat situaţia pastorului şi l-am sfătuit să – ncerce să-l convingă pe bătrln să-i dea scrisoarea pe o săptămană, iar în acest timp el să fie condus la Dumnezeu. După ce a dat scrisoarea din convingere, i-au vorbit despre mesajul lui Isus.  Farmecul scrisorii a încetat şi Domnul Isus şi-a terminat lucrarea în acest om – s-a pocăit – 1-a primit pe Isus şi a găsit pace, iar scrisoarea a fost nimicită.

             Se ştie în general că vrăjitori există numai în ţările păgîne. Nu de mult însă am aflat că o tînăra din Germania care era mereu bolnavă s-a însănătoşit de îndată ce a primit o amuletă pe care trebuia a-o poarte la git. În schimb, inima ei a fost copleşită de un întuneric apăsător.    Zîmbea rar şi după un timp a încercat să se sinucidă. Părinţii ei au cerut ajutorul unui evanghelist.   Acesta printre altele a întrebat daca nu cumva copila purta vreo amuletă la glt. Foarte cu greu evanghelistul a convins copila să renunţe la amuletă. Ea a adăugat “nu cumva să-l deschideţi. Cel care mi l-a dat mi-a spus că e deosebit de periculos”.

                       In ciuda avertizării, evanghelistul a deschis amuleta. In ea se afla o hirtiuţă cu aceste cuvinte:  “îţi poruncesc Satan să ţii acest corp în sănătate pînă cînd vei reuşi să-i duci sufletul în iad”. Amuleta a fost nimicită şi fetita s-a îmbolnăvit, dar după aceea s-a vindecat cu adevărat, în numele Domnului Isus, prin punerea miinilor.

NEŞTIINŢA E PERICULOASA

            Un evanghelist german., prea bine cunoscut, a avut o tristă experienţa.  A fost vizitat de o femeie care se afla într-o stare spirituală jalnică. Avea o privire care te îngrozea. Evanghelistul şi-a dat seama că femeia e stăpînită de duhuri necurate. El a vrut s-o ajute si şi-a pus mîinile peste ea pentru a o scăpa de sub robia nemiloasă a demonilor.   Dar îndată ce a atins-o, el însuşi a căzut la pămînt, pierzîndu-şi conştiinţa pe timp de o oră.   Cînd şi-a revenit a aflat că între timp femeia se aruncase într-un rîu.

            L-am întrebat dacă n-a ştiut că nu e permis să atingi prin punerea mîinilor un om stăpînit de demoni.   Evanghelistul a recunoscut cu tristeţe că n-a ştiut de acest pericol.

            Deşi era un om binecuvîntat cu pregătire teologică şi cu dragoste, totuşi a avut o nereuşită din cauza neştiinţei sale.

            Isus a spus clar:   “In numele Meu vor scoate draci…. îşi vor pune mîinile peste bolnavi şi bolnavii se vor însănătoşi” (Marcu 161 17-18). Isus nu aminteşte de punerea mîinilor peste cei stăplniţi de duhuri necurate.

  PUTEREA SINGELUl LUI ISUS

 Niciodată nu avem voie să ne ocupăm cu oameni influenţaţi de demoni, fără să facem apel la apărarea şi adăpostul sîngelui lui Isus. Noi biruim prin sîngele Mielului şi prin cuvîntul mărturisirii noastre şi nu ne iubim viaţa chiar pîna la moarte (Apoc. 12:11). Nu înţelegem, dar putem experimenta faptul ca Dumnezeu îşi ţine în mod necesar promisiunile dacă Îi ascultăm Cuvîntul, actionînd conform acestuia. “Nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decît înţelepciunea înţelepţilor” (I Cor.l si 2). Numai “raţiunea credinţei” poate să priceapă aceste lucruri.

            Să ne gîndim şi la faptul că starea normală, a unui creştin este de a fi răstignit împreună  cu Christos (Rom. 6:3,6). Dacă copiii lui Dumnezeu cer adăpostul sîngelui lui Isus fără ca firea lor să fie răstignită, trupul lor rămîne influenţabil de duhurile necurate. D-na Lewis scrie în acest sens următoarele! “Dacă vorbim de puterea de apărare şi curăţire a sîngelui lui Isus fără să ştim că “răstignirea împreună cu Christos”   este intrinsecă acesteia, atunci nu am priceput şi nu ne-am însuşit încă puterea totală a operei de salvare a Golgotei.”

CONTINUATI SA CITITI CARTEA AICI

PUTEREA NUMELUI LUI ISUS

Read Full Post »

 PUTEREA NUMELUI LUI ISUS 4

TRADUSA DUPA CORRIE TEN BOOM

MAI MULT CA PSIHOLOGIA

            Psihologia e folositoare chiar necesară pentru cunoaşterea şi îndrumarea oamenilor, dar nu e şi suficientă. Îmi amintesc de o discuţie cu un pastor german din cadrul unor convorbiri spirituale grele şi serioase. Şase oameni mi-au mărturisit cite ceva despre apăsarea şi întunericul lor lăuntric, precum şi intenţia lor de sinucidere. Am reuşit să-i ajut pe unii dar nu pe toţi.

             – Nu m-aţi putea sprijini?

            – L-am întrebat pe un pastor – (colaborarea înseamnă mult In aceste cazuri: în timp ce unul se roagă, celălalt porunceşte duhurilor să părăsească persoana respectivă.) Drept răspuns pastorul mi-a ţinut un discurs despre mecanismul de autoapărare al subconştientului nostru – ceea ce nu mi-a ajutat de loc. E atît de ineficace să rezolvăm problemele mari cu răspunsuri micii

            Un profesor de teologie a fost întrebat: “Îi învăţaţi pe studenţi cum să scoată demonii?”

            – Nu prea, – răspunse el – nici eu nu mă prea pricep.

            – Si totuşi îndrăzniţi să-i trimiteţi în satele sl oraşele care sînt pline de vrăjitorii Credeţi că cunoştinţele în legătură cu cartea Genesa, sau altele, le vor fi de ajutor în lupta împotriva duhurilor care au subjugat azi atîţia oameni?

            Bibra Otto subliniază în recenta sa carte acest punct critic al bisericilor şi cumunităților da astăzi.   Intr-un capitol separat vorbeşte despre scoaterea demonilor astfel:

            “Domnul însuşi a dat ucenicilor putere deplină asupra tuturor demonilor (Luca 9:2; Mat.10:1), le-a poruncit să scoată demonii (Mat.10:8)  Le-a mai dat si o garanţie sigură: “In numele Meu vor scoate draci” (Marcu 16:17)] Cine suntem noi ca să neglijăm aceste cuvinte clare ale Domnului nostru doar pentru că nu le putem primi sau pentru că ne acuză ? Cîţi aleargă stăpîniţi de duhuri rele în jurul nostru, cîte suflete sînt chinuite de cel rău în sanatorii, fără ajutor și fără vreo speranţă doar pentru că biserica Domnului neglijează însărcinarea sa în acest sens, pierzîndu-şi astfel din puterea divină deplină? Astfel biruinţa deplină a Domnului Isus Christos rămane ascunsă. Puterea Numelui Său nu poate acţiona, braţul Său puternic nu vindecă, oprite de necredincioşia noastră :iîmpărăţia Sa nu mai continuă să se lăţească, fiindcă servii chemaţi ai Evangheliei nu mai împlinesc porunca Domnului lor şi necredinţa lor stă de-a curmezişul căii Lui.

            Nu putem şi nu ne este permis să neglijăm porunca Domnului nostru cu privire la scoaterea demonilor. Nu ne e permis să o desconsiderăm şi să o trecem sub tăcere şi pe viitor!   A înfrunta demonii cu puterea deplină a Numelui Lui Isus, nu este un lucru secundar ci parte organică a sarcinii şi puterii noastre, aşa cum a fost şi în viaţa Domnului Isus. De fapt ce-am vrea să facem în lumea de astăzi atît de plină de demoni, fără această putere?    Am fi nişte oameni învinşi îunainte de a începe lupta.   Mulţi oameni aşteaptă să fie eliberaţi de demoni, dar cine i-ar putea salva dacă nu solii lui Isus? Vrăjitorii? Nu de puţine ori oamenii chinuiţi de duhuri necurate merg să obţină uşurare la vrăjitori, ca după aceea să intre în stăpînirea unor demoni şi mai răi. Cum să aibă loc scăparea dacă nu prin puterea numelui lui Isus? In cursul lucrării lui Isus pe pamînt, scoaterea dracilor a fost un lucru atît de esenţial încît El a putut să spună: “Dacă Eu scot dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi” (Mat.12:28). Deci ieşirea demonilor a fost un semn al începerii împărăţiei lui Dumnezeu. Privind situaţia noastră de astăzi prin prisma cestui adevăr, ne dăm seama că Domnul ne spune și nouă: “Dacă staţi pasivi faţă de ravagiile făcute de demoni să nu vă închipuiţi că zidiţi împărăţie lui Dumnezeu, în timp ce stăpînirea duşmanului este neatinsă” O de ne-am da seama, înainte ca lumea să ne reproşeze ironic, cît de ridicoli sîntera în fata lumii vizibile şi invizibile, dacă alături de celelalte acţiuni evlavioase ne lipseşte această putere deplină. Nicidecum nu ne este permis să privăm pe îndrăciţi de acea putere eliberatoare şi victorioasă de care avem nevoie şi care lucrează numai prin numele lui Isus şi prin servii Săi îmbrăcaţi cu această putere.

  POVARA DEMONICA SI STAPINIRE DEMONICA

            In unele cărţi putem întîlni descrierea unor boli sufleteşti. Eu aş dori să prezint numai influenţa pe care demonii o exercită asupra oamenilor.

             Dr.E. Flöring notează alături de alte experienţe ale sale în acest domeniu, următorul fapt:   “Există diferenţă între povară demonică şi stăpînire demonică.  Această diferenţă  depinde de gradul de influenţă sau stăpînire a demonilor asupra oamenilor – după cum aceştia rămîn în ei, sau vin-merg şi apar numai în anumite perioade,in restul timpului omul parînd liber şi normal.

            Gravitatea simptomelor unui om stăpînit da demoni e în funcţie de numărul si felul demonilor: comportări ciudate, senzaţii neobişnuite ce revin periodic. (voci ciudate, gînduri ciudate, stimulări la ucidere sau sinucidere, frica, manifestată sub diferite forme, ce revine periodic), forma de manifestări demonice permanente (hulirea numelui lui Isus, blestemare, comportare respingătoare la amintirea numelui lui Isus, împotrivire evidentă fată de Biblie, manifestarea urii la citirea Evangheliei, împietrire aparentă a inimii la chemarea la pocăință – chiar şi în ciuda rugăciunilor altora). Respingerea chemării la pocăinţă e însoţită uneori de manifestări ca: mişcări groteşti (chiar dansuri), voci străine sau cîrîituri care vorbesc prin respectivii şi care sînt total diferite de vocile lor, paralizarea unuia sau a mai multor membre, diverse crampe şi zvîrcoliri care îl doboară aproape. Ochii au uneori o expresie deosebită, sălbatică su speriată. Mai pot apărea boli de inimă sau persoana în cauza poate emana un miros puternic.

            Dintre aceste simptome, apare una sau alta, sau mai multe. In majoritatea cazurilor găsim în biografia acestor oameni, faptul că ei sau una din rudele lor au avut legături cu vrăjitoria, magia albă sau magia neagră. preziceri, amulete şi alte lucruri de acest fel şi implicit cu persoane care exercită o influentă demonică (vrăjitori, prezicători, spritişti, persoane care se ocupă cu ghicirea viitorului din cărţile de joc sau din liniile palmei)   Dacă cineva intră uşuratic în contact cu păcatul celorlalţi sau cu oameni influențați.de demoni, el însuşi poate fi atacat de demoni.   Nu în zadar i se atrage atenţia lui Tlmotei ca să nu se grăbească cu punerea maiînilor.

            Practic nu se poate face o delimitare exactă între o persoană “împovărată şl una “stăpînită” de demoni.   Hotarul Intre aceste două situaţii ests imprecis.   Acest lucru Insă nu contează din punct de vedere al ajutorului care trebuie dat în astfel de situaţii, pentru că în ambele cazuri tratamentul e acelaşi: în numele lui Isus, cu puterea sîngelui Său, prin credinţă şi prin rugăciune ( şi dacă e nevoie cu post), trebuie să scoatem demonii. Totuşi în cazul persoanelor “stăpînite” lupta este mai grea, duşmanul e mai încăpăţînat, iar obţinerea victoriei de către servii lui Christos va fi precedată de lupte îndelungate”.

            Eu însămi am auzit un om stăpînlt de demoni vorbind cu o voce cu totul alta decît vocea lui. Se poate întîmpla ca o femele stăpînită de demoni să vorbească cu un timbru bărbătesc. Expresia ochilor poate fi înfricoşătoare. După cum s-a amintit mai sus, aceşti oameni pot să emane un miros neplăcut. Odată în Berlin a trebuit să deschid ambele ferestre ale camerei cînd o mamă care se pocăise recent şi-a adus la mine fiica stăpînită de demoni. Dar îndată ce demonii au părăsit-o, aerul s-a curăţit, mirosul a dispărut complet, o dată cu demonii.

            Expresia “stăpînit de demoni” trebuie folosit numai în cazuri reale. Dacă cineva suferă din cauza unei soacre greu suportabile, ar putea afirma pe nedrept şi cu uşurătate că soacra e “stăpînită de demoni”,

            Atît împovărarea cît şi stăpînirea demonică sînt rezultatul unui păcat aproape uitat şi săvîrşit “numai din glumă” cu mai mulţi ani în urmă. Aici se include şi hipnoza şi toate celelalte lucruri despre care ne vorbeşte Deut.l8: 10-13. In aceste versete Dumnezeu spune astfel poporului Său: “Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica sa prin foc, nimeni care are meşteşugul de ghicitor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descîntător, nimeni care să întrebe pe cel ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urîciune înaintea lui Dumnezeu şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeu pe aceste neamuri dinaintea ta”.

            Adela Dittus era fiica unei familii creştine şl totuşi a ajuns în relaţie cu magia. A fost nevoie de o luptă şi o rugăciune continuă de un an şi jumătate ca să fie eliberată.   In Matei 17:21, Domnul Isus vorbeşte de acel soi de demoni care pot fi scoşi numai cu post şi rugăciune.

            In lagărul din Ravensbruck unde mă aflam In 1944 împreună cu sora mea Betsie primeam foarte puţină mîncare. Betsie a propus ca postul obligatoriu să-L oferim Domnului ca post voluntar pentru ca să devină o binecuvîntare. In urma postului am obţinut prin El multe victorii asupra demonilor din semenii noştri cu care eram alături. Mă bucur că Dumnezeu nu aşteaptă de la noi să stabilim cu precizie diagnosticul; El ne-a permis să acţionării simplu, în numele Lui şi vom remarca că Domnul veghează asupra Cuvîntului Său ca să-L împlinească” (Ier.1:12.)

             E o aşa de mare bucurie să vezi o victorie imediată prin puterea lui Isus, aşa cum am văzut-o eu în cazul unei fete berllneze. Uneori Domnul ascultă rugăciunea mai tîrziu.

             Odată în Elveţia perioada de aşteptare a fost vizibil inclusă în planurile lui Dumnexeu, fiindcă astfel a contribuit la deschiderea ochilor unui pastor. M-a vizitat o mamă cu fiica ei de 15 ani.

            Starea fetei inspira mai mult decît mila. La cel mal mic zgomot se gîrbovea de frică ascunzîndu-şi faţa în braţele mamei sale. Ochii mamei, plini de lacrimi, se uitau la mine rugători.

            “Ieri seara aţi vorbit despre faptul că promisiunile lui Dumnezeu sînt adevărate – zise femeia – Le credeţi într-adevăr?”

             “Da,” – răspunsei imediat – “Promisiunile lui Dumnezeu sînt adevăruri mai mari decît necazurile noastre.”

             “Atunci vă rog pentru Christos – mă ruga pătimaşă – scoateţi demonul acesta”.

Am rămas consternată, , parcă m-ar fi lovit cineva. Orice Doamne, numai acest lucru nu    Acesta a fost un domeniu unde n-am îndrăznit sa pătrund.

 M-am rugat în mine însămi  “Doamne, Tu  ştii că nu pot să fac acest lucru şi nici nu vreau.”   Domnul însă mi-a răspuns clar şi pe-nţeles: “Totuşi trebuie să-1 faci fiindcă ce ai spus femeii conţine un adevăr mai mare decît îţi închipui. Promisiunile Mele sînt adevărate!”

                       Am citit cu mama fetei Marcu 16, apoi ne-am rugat împreună. I-am cerut lui Isus Christos să ne acopere cu sîngele Lui, să ne dea un adăpost sigur în lupta cu diavolul şi împotriva oricărui atac din partea lui.   Apoi am întrebat fetița: “II cunoşti pe Domnul Isus?”

“Da    ml-a. răspuns ea – şi vreau ca El să mă facă fericită”.

             Atunci am poruncit demonilor In numele Domnului Isus care a fost victorios pe cruce şi care ne-a curăţit cu sîngale Său, să părăsească fata si să se întoarcă în adincurile cărora îi aparţine,   I-am interzis să intre în altcineva sau să se reîntoarcă în această fetiţă.

             Sărmana copilă a plecat precum venise – motiv de adîncă nefericire pentru mine. “Cit de slabă mi-e credinţa – îmi ziceam – şi cît de mult îmi lipseşte puterea lui Isus. Tot ce am propovăduit s-a dovedit a fi numai teorie pentru că în practică am dat faliment.”

             Am bătut la uşa pastorului. M-a primit amabil.

             “Am nevoie de ajutor” i-am spus “si i-am descris situaţia”. M-a privit speriat “Oh, acesta e un teritoriu pe care n-aş vrea să păşesc!”

             Dar atunci cine să facă această lucrare ?

Doar sînteţi pastorul acestei biserici şi aveţi promisiunea lui Dumnezeu la dispoziţie. Vă rog să citiţi Marcu 16:l7.”

             Şi-a luat biblia şi a citit “Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: În Numele Meu vor scoate draci…” şi versetul 20, “Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni.   Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvîntul prin semnele care-i însoţeau.”

Pastorul şi-a plecat faţa în palme. Citirea a continuat cu rugăciune. L-am auzit şoptindt “Iartă-mă Doamne că mi-am neglijat datoria.” M-am bucurat că acest pastor a avut de învăţat din faptul că încercarea mea eşuase. Seara cînd părăseam oraşul aveam multă pace în inimă, deşi existau multe lucruri neînţelese,  Isus învinsese.

             Peste două zile am primit o scrisoare dela soţia pastorului: “Corrie, s-a intîmplat un lucru minunat: cînd fata cu mama ei au părăsit camera ta şi au ieşit în stradă, demonul a părăsit copila. Azi dimineaţă au venit amîndouă la mine, cu inima plină de mulţumire şi slăvire fiindcă promisiunile Domnului, date prin Cuvîntul Său sînt adevărate şi El face cum spune.

            Soţul meu ar vrea să ştie dacă vei veni din nou şi dacă vei sta mai mult de trei zile – Eu însă ştiam că nu nevoie. Isus învinsese şi El putea folosi pe oricine ar fi fost gata să-L asculte. Puterea lui Dumnezeu este deajuns pentru a face ceea ce iubirea Lui’ vrea să facă.

             Am fost înfrîntă în mai multe rînduri. Acestea sînt cele mai sumbre clipe din viaţa mea.    Nu sînt chemată să rămîn mai mult timp într-un loc şi astfel, uneori trebuie să întrerup lucrarea prea devreme. In asemenea cazuri îl rog întotdeauna pe Dumnezeu să-mi cerceteze inima şi să-mi arate dacă sînt pe vreo cale ascunsă, rea (Ps. 139:23-24), deoarece dacă sîntem neascultători în ceva, ne alăturăm duşmanului!

             Această rugăciune de cercetare a inimii şi, îndată ce Dumnezeu ne-a descoperit păcatul, mărturisirea imediată a lui şi primirea cu mulţumire a iertării conform cu I loan 1:7-9, sînt neapărat necesare in toate luptele cu duşmanul. Satana îşi arată puterea prin oamenii stăpîniţi şi urmăriţi de demonii.

             In astfel de lupte ne aflăm pe un sol periculos şi o infimă încredre în sine, iubirea de bani, mîndria, teama, sensibilitatea sau orice alt păcat devine un obstacol şi e suficient pentru ca Satan să-şi poată arunca săgeţile spre noi. De aceea păcatul descoperit trebuia dus, imediat sub crucea lui Isus.  Acest lucru e necesar şi pentru aceea care au doar un rol ajutător în aceasta lucrare. În asemenea cazuri caut ajutorul unui alt copil al lui Dumnezeu. In timp ce unul se roagă, celălalt se ocupă de cel apăsat de demon.

CITITI TOATA CARTEA AICI

PUTEREA NUMELUI LUI ISUS

 

Read Full Post »

PUTEREA NUMELUI LUI ISUS 3

TRADUSA DUPA CORRIE TEN BOOM

LUPTA INPOTRIYA PUTERII ÎNTUNERICULUI

            Isus a venit ca să distrugă lucrările diavolului. Biblia spune: “Ei l-au biruit prin Sîngele Mielului şi prin cuvîntul mărturisirii lor”, (Apoc.12:11) Victoria este de partea  noastră prin Sîngele Mielului si prin mărturisirea lui Isus. “Mai mulţi  da partea noastra dacît Împotriva noastră”. Nu trebuie să raminem in întuneric. Isuş spune: “EU sînt lumina lumii, cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (loan 8 :12).   Puterea nemărginită a numelui Său este a noastră.

            Mă bucuram mult cînd reuşeam să duc vestea bună a victoriei lui Isus, celor ce locuiau în întuneric. Dar ori de cîte ori duceam aceasta veste celor împovoraţi şi legaţi de păcatul vrăjitoriei mă simţeam atît da obosită încît abia mă tîram pîna la pat. Inima îmi bătea cu neregularitate şi mă simţeam bolnavă.

            Intr-o seară am avut o convorbire îndelungată cu Tatăl meu ceresc şi i-arn spus: Nu mai pot continua în condiţii atît de grele, Doamne. De ce să duc chiar eu această veste, de ce să lupt chiar eu împotriva acestui păcat ? Atîţia servi credincioși de-ai Tăi trec sub tăcere aceste realităţi. In asemenea condiţii într-o luna sau -două, inima nu-mi va mai rezista.   Tatăl însă mi-a răspuns.prin acest verset: “Nu te teme, ci vorbeşte şi nu tăcea, căci Eu sînt cu tine si nimeni nu va pune mîna pe ţine ca să-ți facă rău, (Fapte. 18:9-10).    Inima mi s-a umplut de bucurie din pricina răspunsului lui Dumnezeu şi m-am rugat astfel: “Doamne, vreau să te ascult.   Nu vreau să mă tem şi să tac. Dar bazîndu-mă pe aceistă promisiune te rog să mă ocroteşti cu sîngele Tău, ca demonii să nu mă poată atinge,” Chiar în clipa acaea am simţit că inima îmi bate normal. Ştiam că Dumnezeu m-a vindecat. De atunci, ori de cîte ori vorbeam despre aceste păcate demonice mă simţeam tot atît de bine ca înainte. Isus e învingătorul. Teama de demoni e inspirată chiar de ei, dar nu avem de ce să ne temem pentru că cei ce sînt alături de noi sînt mai mulţi şi mai puternici decît cei ce sînt împotriva noastră.           Noi sîntem ascunşi împreună cu Chriatos în Dumnezeu: ce adăpost minunat! Marele Preot şi mulţimea îngerilor sînt da partea noastră.

  IUPOTRIVITI-VA DIAVOLULUI SI EL VA FUGI DE LA VOI

             Într-un orăşel din Germania, un grup de studenţi se întîlneau la sfîrsit de săptămînă. Fiecare din cei zece studenţi credincioşi a mai adus cîte un coleg necredincios. In perioada dintre întîlniri ne-am rugat mult, am discutat, împartăşindu-ne gîndurile, iar la sfîrşitul zilei de duminică opt studenţi L-au primit pa Isus Christos ca salvator personal.

            Trudi – o studentă la medicină – s-a apropiat de mine într-o seară, pe cînd pornisem obosită dar mulţumită înspre camera mea. “Corrie, îti mulţumesc pentru tot ce-ai făcut pentru John. El mi-e logodnic şi astăzi a fost reînnoit. Pînă acum era atît de întunecat, dar acum e fericit cu adevărat.”  

            -Da, ce bucurie e aceasta, Trudi. Să-i mulţumim lui Dumnezeu care a făcut acest lucru.    Eu sînt doar mlădită pe viţă, o conductă a binecuvîntărllor Sale. Dar spune-mi ce-i cu tine?

            – N-am venit să vorbim despre mine, ci despre John.

            – Cum doreşti: să vorbim deci despre acea mare transformare experimentată de John atunci cînd Dumnezeu 1-a scos din întuneric şi 1-a aşezat într-o lumină minunată. Apoi uitîndu-mă dintr-o dată în ochii ei, am poruncit demonilor, în Numele lui Isus, s-o părăsească şi să se întoarcă în adîncuri, în locurile cărora le aparţin. Pe faţa ei s-a putut vedea o mare schimbare.  

            – Este oare speranţă şi pentru mine? S-a plecat pe genunchi şi a strigat: sînt liberă,

             Îți mulţumesc Doamne, sînt liberă. L-a slăvit pe Dumnezeu cu o bucurie izvorîtă din adîncul inimii. Apoi mi-a mărturisit că a doua zi voia să se sinucidă. Privirea ochilor ei îmi spunea că nu e eliberată total dar a părăsit camera mea cu o mare mulţumire. Genunchii îmi tremurau. M-am cutremurat. N-am ştiut nimic concret despre fata aceasta şi totul s-a petrecut fără să fii ştiut ceva despre ea. Ce biruinţă. Deşi era tîrziu totuşi am coborît să  caut pe cineva cu care să mă rog. In localul adunării i-am găsit pe studenţii credincioşi îngenuncheaţi.

            – Am venit să vă spun că Trudi s-a eliberat.

            – Ştim.

            – Ştiţi? Cine v-a spus ?

            – Am ştiut că se afla sub stăpînirea demonilor. Cînd am văzut-o pornind spre camera dumneavoastră, am îngenunchet şi.l-am rugat pe Domnul să vă folosească pentru scăparea ei. Apoi dintr-odată rugăciunile ni s-au transformat în laude şi am știut că au fost ascultate.

            -Încă nu e total eliberată, mai rugati-vă pentru ea pînă biruinţa va fi deplină.

             Peste trei zile am slujit la universitatea la care Trudi urma cursurile, dar ea s-a ascuns         în spatele celorlalţi. Studenţii m-au rugat să-i vorbesc, dar Domnul nu mi-a dat această însărcinare.

 Cu o săptămînă mai tîrzlu, ea m-a vizitat în oraşul în care lucram în acea perioadă şi atunci Dumnezeu m-a folosit ca să ducă la capăt acea lucrare pe care El a început-o în Trudi. Eu sînt conştientă de faptul că nu am un dar special de a scoate demoni, dar dacă e necesar, cînd Domnul ne-o cere, trebuie să apelăm la promisiunea Lui din Marcu 16:17, “Vor scote draci în Numele Meu”.

CITITI TOATA CARTEA AICI

PUTEREA NUMELUI LUI ISUS

Read Full Post »

PUTEREA NUMELUI LUI ISUS-2

TRADUSA DUPA CORRIE TEN BOOM

PĂCATUL PREVESTIRII (Deuteronom 18:10-13)

            După război multe familii din Germania au fost chinuite de soarta celor dragi, dispăruţi. Erau oare în lagăre, ca prizonieri sau căzuseră în luptă? Această nesiguranţă a fost chinuitoare pentru ei.

                       Mulţi s-au dus la ghicitori ca să afle ceva în legătură cu cei dispăruţi Nu ştiu în ce măsuri au fost lămuriţi în astfel de locuri, dar sînt sigur de următorul fapt: mulţi au venit pe urmă la mine plîngîndu-se de o apăsare permanentă a lăuntrului si de obsesia sinuciderii. Acestea sînt simptome sigure ale influenţei demonice.

             Copiii lui Dumnezeu nu trebuie să locuiască în întuneric. Isus spune: “Eu sînt lumina lumii, cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric ci va avea lumina vieţii.” (loan 8:12).

                       Întrucît în discuţiile particulare mi s-au spus deseori asemenea lucruri, m-am hotarît să iau în mod vădit, atitudine împotriva păcatului ocultismului. In ficare dintre ciclurile de predici am dezbătut și această problemă. De obicei citeam Deut.18:10-13, arătînd că în ochii lui Dumnezeu aceste păcate sînt urîciuni, fiindcă în loc să se încreadă în puterea Lui, cereau ajutor de la duşmanul lui Dumnezeu. Ce bine că Biblia ne dă răspuns şi la acaastă problemă majoră. Isus a venit să distrugă lucrarea diavolului. E1 a dezarmat stăpînirile şi puterile întunericului si le-a făcut de ocară biruindu-le pa cruce.  (Col.2 115).

            Si aşa cum Elisei 1-a trimis pe ucenicul care pierduse securea la locul unde aceasta căzuse în apă, condiţie preliminară a minunii prin care securea a fost scoasă din apă, tot aşa le-am spus şi eu oamenilor să se ducă înapoi pe firul vieţii lor pînă la punctul în care şi-au deschis inimile influenţelor demonice, printr-un păcat concret, iar eu îl rugam pe Domnul Isus, să   închidă uşa pe care ei au deschis-o atunci.

            Mai întîi oamenii trebuie să ajungă la concluzia ca au păcătuit, Deut. 18:10-13, arată clar aceut lucru.   Abia dupa recunoaşterea păcatului, acesta trebuie adus la lumină pentru a putea face apel la promisiunile scumpe, referitoare la curăţire. (I loan 17:9). Am văzut mulţi oameni izbăviţi, de îndată ce s-au conformat acestei promisiuni.

            În cartea “Multe Întrebari-Un răspuns” scrisesem despre o tînără englezoaica inteligentă-May – care mi-a mărturisit cit de însetată e inima ei după pace, Insă ori de cîte ori vrea să se hotărască să-L primească pe Isus, ceva lăuntric o împiedică. I-am spus: “Ascultă May, gîndeşte-te pe rînd la evenimentele vieţii tale şi  spune-mi dacă ai fost vreodată la vreo  ghicitoare. Dacă ai făcut aşa ceva, atunci te afli sub blestemul acesta – fapt care îţi închide  drumul spre Dumnezeu, spre pocăinţă. Vrăjitoria poate să pună omul In lanţuri însemnînd mare pericol pentru suflet.” May a zîmbit neîncrezător ” într-adevăr, acum cîtiva ani m-am  lăsat dusă la o ghicitoare – spunea – dar n-am crezut-o. Am făcut-o doar din glumă.  Ne-am amuzat toţi după aceea.  Am şi uitat demult acest fapt, dar acum pentru că mă întrebaţi îmi  amintesc perfect. Poate să dăuneze o glumă, din moment ce nici nu am crezut cele apuse ?”

            “May – i-am răspuns – închipuieti că e război, şi tu ca soldat, în cursul unei cercetări te-ai rătăci pe terenul duşman şi ai cădea în  mîna lor. Crezi că ti-ar ajuta dacă ai spune: îmi pare rău, n-am avut intenţia să vin aici, am nimerit din întîmplare”. Pe teritoriul duşman eşti în mîna duşmanului, chiar dacă ai făcut-o, din neştiinţă. Un demon ţi-a atins inima şi acum viața ta e sub puterea lui. Ori de cîte ori ai vrea să te pocăieşti el intervine.    In Ef.6:l2. apostolul Pavel spune: “Căci noi n-avem de luptat  împotriva cărnii şi sîngelui, ci împotriva  căpeteniilor şi domniilor, împotriva stăpînirilor întunericului acestui veac, Împotriva duhurilor răutății, care sînt în locurile cereşti.”   

            Veselia a dispărut de pe faţa lui May, dînd loc fricii.

            “N-am spus aceste lucruri ca să te înfricoşezi May, dacă n-aş fi putut să-ţi arăt şi o cale de ieşire, altfel ar fi fost mai bine să tac. Primul pas însă spre victorie constă în cunoașterea poziției inamicului. Numai astfel va putea învingă Isus în noi. El este mai puternic decît toate puterile iadului.   Si acum trebuie să închizi uşa acolo unde ai deschis-o. Gîndeste-te la cîteva versete biblice care vorbesc despre iertare.”

            May s-a gîndit puţin, apoi a spus; “In Fiul dragostei Lui avem răscumpărarea, prin sîngele Lui iertarea păcatelor.” (Col.1:14.) Acum roagă-L pe Isus să se întoarcă alături de tine pînă la acea clipă în care ai săvîrşit acest păcat. Mărturiseşte-i-L; cere-I iertare şi mulțumeşte-I, pentru că versetul pe care l-ai citat este adevărat. Astfel se închide uşa, iar tu vei fi eliberată. Nu vei mai fi sub puterea demonului. Odată, Domnul mi-a dat ocazia să arăt calea mîntuirii şi unei ghicitoare. După ce toată ziua “închisese usi” a venit la mine spunînd: “Acum mă simt mai fericită, dar simt că mai am încă păcate pe “care le-am uitat. Nu m-am eliberat înca total. Atunci – i-am răspuns – spune acest lucru Domnului Isus aşa cum mi l-ai spus mie acum şi multumeste-I că te-a iertat. “După două zile m-a vizitat din nou.” Azi dimineaţă m-am trezit cîntînd. Sînt liberă pe deplin.” -“Vrei să faci şi tu acest lucru, May? Stiu că vei învinge.” Am lăsat-o singură şi m-am dus înapoi la localul adunării. Marea era furtunoasă. Valurile se sfărîmau lovindu-se de stînci. Aproape de coastă, o stîncă înaltă se ridica din apă. Părea că două puteri se luptă una împotriva celeilalte, dar stînca stătea nemişcată în mijlocul valurilor. In ultima seară, organizatorul ciclului de conferinţe a întrebat dacă ar putea apune cineva ce a învăţat şi ce experienţe deosebite a avut în aceste zile. May s-a ridicat şi a spus că în viata ei a experimentat faptul că Isus e învingătorul.

            Am vizitat o femeie ce stătea într-o bucătărie mică, dezordonată şi murdară, astfel încit abia am avut loc să șed. Aş fi dorit să vorbesc în tihnă cu ea pentru că fusese deja de două ori la o ghicitoare care a determinat-o să creadă că ar poseda o putere de vindecare. Am încercat să explic femeii ce mare păcat e acesta în ochii lui Dumnezeu – înseamnă că fugim de Dumnezeu şi cerem ajutor diavolului. Aşa se explică faptul că orice fel de vrăjitorie este o urîciune înaintea lui Dumnezeu. M-a cuprins mila de biata femeie şi i-am vorbit deapre îndurarea lui Dumnezeu. “El ne iubeşte atît de mult încît ne oferă în Isus Christos întregul ocean al iubirii Sale.”   E un lucru dureros faptul că neglijăm această iubire şi îndurare, cerînd ajutor de la duşmanul Său.

            Cînd am mustrat-o cu asprime se apăra, acum cînd îi vorbeam eu despre marea iubire a lui Dumnezeu, mă asculta cu multă atenţie. I-am citit Mat. 1l:28. “Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovoraţi şi Eu vă voi da odihnă.” Înainte de a pleca, ea a cerut iertare lui Dumnezeu în rugăciune pentru faptul că fusese la ghicitoare, ca apoi să experimenteze şi ea marea bogăţie primită de la Dumnezeu prin Isus Christos.

CITITI TOATA CARTEA  AICI: PUTEREA NUMELUI LUI ISUS

Read Full Post »

PUTEREA NUMELUI LUI ISUS

TRADUSA DUPA CORRIE TEN BOOM

            În cursul razboiului, în închisori și mai târziu când am cutreerat lumea adeseori trebuia să înfrunt multe împotriviri și  lupte. Nu e vorba de lupte împotriva firii, ci împotriva duhurilor nevăzute, a stăpânirilor întunericului acestui veac (Efeseni 6 :12)

            Am întâlnit atația oameni, chiar si între servii lui Dumnezeu care nu recunosteau puterile înconjurătoare ale întunericului și nu cunoșteau modul în care acestea pot fi înfrânte. De aceea la cererea unui prieten misionar, m-am hotărât să expun experiențele mele în acest domeniu. Fie ca cele scrise să fie de ajutor și altora

            Odată mi s-a cerut părerea despre misionarii unei țări. Iată ce am răsp

uns: ,,Au dat totul dar nu au primit totul. Și-au sacrificat patria, banii, confortul, ba chiar mai mult, dar n-au primit în întregime acea bogăție pe care le-o oferă Biblia, din plinătatea tezaurului inepuizabil a lui Dumnezeu. Mulți nu cunosc acele două arme de neprețuit: puterea izbăvitoare ascunsă în sângele Mielului, precum și acel drept al tuturor celor salvați: puterea minunată a numelui lui Isus.

            Doamna Penn-Lewis spune: ’’Păgânii au cunoștintă de existența duhurilor, dar misionarii consideră acest lucru superstiție și neștiință. Și tocmai neștiința i-a orbit pe aceștia care trec peste acele versete ale scripturii care se referă la puterile Satanei fără să le observe’’

            Trebuie să cunoaștem inamicul pentru a-l putea invinge ,dar sa ne ferim de urmatoarele

 greşeli, formulate clar în cartea lui C.S.Lewis: (“Generaţia noastră ar putea să cadă în două mari greşeli privind puterile întunericului, deși ele sînt contrare: a)  a nu crede în existenta lor. b) a le admite, dar a se interesa în mod nesănătos despre ele. Diavolul se bucură la fel de amîndouă. Aceia care nu cred în existenta lui, îl bucură la fel ca şi vrăjitorii sau acei care cheamă duhurile morţilor.

            Noi însă avem un ghid bun : Biblia, Cuvîntul lui Dumnezeu. Aici găsim nu numai informațiil necesare despre Satana şi demonii lui, ci şi despre armătura de care avem nevoie în lupta împotriva lor, pentru ca prin Christos să fim biruitori pe deplin.

            Să nu uităm că Dumnezeu aşteaptă de la noi să învingea puterile întunericului, nu numai pentru a elibera suflete din lanțurile lui Satan, ci şi pentru slava Domnului, ca victoria Lui împotriva duşmanului Său să fie evidentă. De altfel crucea Lui a dezarmat toate puterile întunericului. (Col. 2115) Acum însă aceste puteri trebuie să vadă victoria Domnului şi înţelepciunea de nepătruns a lui Dumnezeu prin biserica Lui de pe pamînt. (Ef. 3:10.)      Trebuie să dovedim că avem un Dumnezeu viu prin faptul că El acţionează în viata noastră cu aceeaşi putere imensă pe care a arătat-o în Christos „prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa în locurile cereşti, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpînire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta ci şi în veacul viitor. El I-a pus totul sub piciore, şi L-a dat căpentenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlineşte totul în toti”.    (Ef.  1:20-23) “Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.”  (I loan 3:85)

             Sa vedem mai întîi ce spune Biblia despre puterile întunericului. Biblia ni-1 prezintă pe diavolul, adică pe Satan ca pe o persoană care lucrează împotriva lui Dumnezeu si împotriva lucrării Lui. (Gen.l3:1) (Rom.15:22.) El este “Dumnezeul acestui veac” care orbeşte raţiunea omului în faţa adevărului Cuvîntulul lui Dumnezeu. (II Cor. 4 :4, Ef. 2:2) Fiindcă s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu a fost aruncat din cer. El a cauzat căderea omului în Paradis. Isus îI numeşte “tatăl minciunii” “mincinos şi ucigaş” (loan 8:44.) Adesea el lucrează îmbrăcat în înger de lumină. (II Cor.11:14.), se străduieşte prin toate mijloacele posibile să-i zdrobească pe cei aleşi.  (I Pet. 5:8.). Dar Dumnezeu 1-a blestemat.     Isus 1-a învins pe crucea de la Golgota,  (I loan 3:8.), prin îvierea Sa. La sflrşitul veacului Satan va ajunge la osîndă şi pierire (Apoc. 20).

            Demonii lui Satan torturează şi obsedează oamenii în cele mai diverse feluri. (Mat.11:22,17:15-18, Luca l3;16.) El încearcă să-i amăgească pe cei aleşi  (Mat.24:24.)  Îi împovorează, îi umilesc și daca e cu putinţă îi subjuga chiar. (Fapt.  10:38.) Ei Îl cunosc pe Isus şi puterea Lui şi se-nfioară.   (Mat.8:29: Fapt.19:15, Iac. 2:19.).  Acestora, ca de altfel şi lui Satan iadul le e sortit în veşnicie.

            Pe de altă parte să cercetăm cîteva versete referitoare la poziţia noastră față de aceste puteri, E foarte important să vedem clar că noi sîntem situaţi în Christos, deasupra oricărei domnii, oricărei stăpîniri, oricărei puteri. (Ef.l:21.) El ne-a poruncit să ne împotrivim diavolului, (Iac. 4:7.) avînd armătura completă a lui Dumnezeu,  (Ef.l3:l8.) prin sîngele lui Isus Christos (Apoc. 12:11.), întăriţi în credinţă, (IPet.5:9), cu rugăciune şi post.  (Matei.17:21).

            Isus scotea demonii si le-a poruncit şi ucenicilor să facă la fel.  (Mat.12; 28:20;  Luca 9 si 10.). 1 Din Faptele Apostolilor aflăm modul în care ucenicii s-au folosit de această mare putere primită de sus: ei scoteau duhurile necurate şi slăveau numele lui Isus. Să fim cu luare aminte la faptul că poruncile Lui sînt aceleaşi ca şi în vremea ucenicilor de acum două mii de ani Cuvîntul lui Dumnezeu rămîne neschimbat în veci. Cei care cred în întregime cele scrise vor experimenta în acelaşi mod puterea imensă a lui Dumnezeu. Da, Isus a spus: “Vor scoate draci în Numele Meu”  (Marcu 16:17).

            “Încolo fraţilor, Intariţi-vă în Domnul şi in puterea tăriei Lui. Imbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sîngelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpînirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii cari sînt în locurile cereşti. De aceea luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămîneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata dar, avînd mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, avînd picioarele încălţate cu rîvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mîntuirii şi sabia Duhului, care este Cuvîntul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toti sfinţii.”

            Cu mai mult de o sută de ani în urma, pastorul Blumhardt din Mottlingen a avut o luptă dîrza eu puterile întunericului. O membră a bisericii, Adela Dittus, a ajuns sub stapînirea demonilor. A început o luptă care numai după unsprezece luni s-a terminat cu victorie, cînd ultimul demon a părăsit-o. Vocea ei a izbucnit în strigatul “Isus a învins”. Dupa această întîmplare, Dumnezeu si-a revărsat binecuvîntarea asupra Mottllngenului. Această localitate a devenit un centru spiritual în care mulţi au primit darul vindecării si a scoaterii demonilor,  (vezi si I.Cor.12:28.)

            Pe patul morţii, pastorul Blumhardt a spus într-o viziune profetică: “După cinzeci de ani, Dumnezeu va rîndui un om în Mottlingen care va avea daruri mai mari decît mine şi prin el se vor întîmpla lucruri mai mari dacît în timpul meu.” Acest lucru s-a şi împlinit cînd batrînul Sanger şi-a început activitatea, deschizînd “Barca” o casă în care mulţi au primit sprijin spiritual, mulţi bolnavi s-au vindecat, iar alţii au fost eliberaţi de duhuri necurate.   Cele două surori ale mele se duceau anual în Mottlingen Ele mi-au spus multe despre lucrurile auzite si învăţate acolo. Astfel că aceste lucruri mi-au folosit cînd am intrat în contact cu puterile întunericului.

            Acum aş dori să relatez pe baza impresiilor proprii, cum am experimentat acea putere minunată care este în sîngele Mielului, acea putere deplin victorioasă, care a devenit a noastră, în Numele lui Isus, precum şi adevărul promisiunilor Sale. Despre această experienţă am mai scris şi în alte din cărţile mele din care voi cita fragmente legate de tema noastră.

CONTINUATI DE CITIT  CLICK MAI JOS:

PUTEREA NUMELUI LUI ISUS

 

 

Read Full Post »

Familia lui Hristos

A cere, a revendica puterea care este în numele lui Christos nu e vreun adevãr teologic secret si complicat. În biblioteca mea exista cãrti scrise doar despre numele lui Isus. Autorii le-au scris spre a ajuta credinciosii sã înteleagã implicatiile adânci ascunse în numele lui Christos. Si totusi, majoritatea acestor cãrti sunt atat de “adânci,” ca “depasesc” de-a dreptul cititorii.

Eu cred ca adevarul pe care ni s-a dat sa-l cunoastem despre numele lui Isus este asa de simplu, incat pana si un copil ar putea sã-l înteleagã. Cand aducem cererile noastre in numele lui Isus, trebuie sa fim pe deplin convinsi ca este întocmai ca si cum Isus însusi l-ar ruga pe Tatal. Poate va intrebati: ”Dar cum ar putea acest lucru sã fie adevãrat?” Dati-mi voie sa va explic.

Noi stim ca Dumnezeu a iubit pe Fiul. A vorbit cu Isus si l-a invatat în timpul sederii Lui pe pãmânt. Si Dumnezeu nu numai ca a auzit dar a si rãspuns fiecarei cereri pe care Fiul i-a fãcut-o. Isus a mãrturisit aceasta, spunând, “El întotdeauna ma asculta.” Pe scurt, Tatal niciodatã nu i-a respins Fiului vreo cerere.

Astãzi, toti cei care se incred în Isus sunt îmbrãcati, ascunsi in Fiul. Iar cerescul Tata ne primeste la fel de îndeaproape, de intim, cum il primeste pe propriul Sau Fiu. De ce? Din cauza unitatii noastre spirituale cu Hristos. Prin moartea Sa la cruce si prin învierea Sa, Isus ne-a fãcut una cu Tatal. “Ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis…ca ei să fie una, cum şi noi suntem una, – Eu în ei, şi Tu în Mine; – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine” (Ioan 17:21–23).

Mai simplu pus, noi suntem acum rude, suntem o familie – suntem una cu Tatal, si cu Fiul. Noi am fost înfiati, cu drepturi depline de mostenire pe care le are orice copil. Acesta inseamna ca toatã puterea si resursele cerului ne-au fost nouã puse la dispozitie, prin Christos.

Rugaciunea “in numele lui Isus” nu este o formula. Nu este o fraza, o expresie a carei putere sta in faptul ca o rostesti. Puterea sta in credinta ca Isus ia cauza, problema noastra, si o sustine la Tatal pe baza a ceea ce a facut El pentru noi, a meritului Sau. El este Aparatorul, Avocatul nostru, el face solicitarea pentru noi. Puterea consta in a ne increde pe deplin ca Dumnezeu niciodata nu il respinge pe Fiul sau propriu, iar noi suntem beneficiarii credinciosiei absolute a Fiului Sau.

Read Full Post »

%d bloggers like this: